Имиграция и работа Обща информация

Брексит: Нискоквалифицираните имигранти от ЕС ще бъдат набелязани от правителството

Нова система  може да определи „директен цифров праг“, който буквално представлява ограничаване на броя на гражданите на ЕС, които могат да дойдат в Обединеното кралство, за да се занимават с нискоквалифицирана работа. Също така задължителна предпоставка за оставане на европейските граждани, които работят във Великобритания, е получаването на минимален доход, който те трябва да заработят.

Британската имиграционна система след Брексит (Brexit) ще ограничи достъпа на нископлатените имигранти от ЕС, като  потенциално се цели намаляване на техния брой и отнемане на правото им да водят членове на семейството  си във Великобритания, сочи изтекла информация от правителствен документ.

Документите на Министерство на вътрешните работи посочват как новата емиграционна система ще даде на правителството правомощия да откаже влизането и правото на работа на гражданите на ЕС, а също така и да бъдат изискани минимално равнище на доходите на всеки, който желае да остане в Обединеното кралство.

В някои от секторите, изискващи  нискоквалифициран труд е възможно работодателите да бъдат поощрявани да наемат британци за определени работни места, а достъпът до тях да бъде отказван на имигрантите,  се посочва в документа.

Документът не е окончателен и не описва система, въведена от правителството, като се предполага, че някои точки ще останат отворени за преговори. Той обаче потвърждава някои от детайлите, формулирани от министър-председателя на Великобритания по-рано тази година, с което се прекратява свободното движение на граждани в деня след  Брексит (Brexit) и поетапния преход към новата система. Документът също така определя начинът по който след освобождаването на Великобритания от задълженията по европейските споразумения, ще бъдат ограничени правата, които понастоящем се предоставят на европейците.

Документът показва, че в бъдеще само работниците от ЕС, които имат висока квалификация, ще получат разрешение да останат в Обединеното кралство повече от три години. В него се казва: „Ние имаме намерение да предоставяме от три до пет години разрешение за пребиваване на висококвалифицираните професионалисти, а също и на такива,  които имат трудов договор за повече от 12 месеца, а за останалите  професионалисти, срокът на пребиваване ще е до две години.“

В плана са посочени възможните варианти за ограничаване на достъпа на нискоквалифицирани работници, като съществува и  вариант за въвеждане на „пряк цифрова праг за допустимия им брой“.

Въпреки че не са предоставени точни подробности, документът предлага правителството да въведе  и праг на доходите за граждани на ЕС, преди да им бъде разрешено да останат в страната. Споменава се, че прагът ще бъде „разумен, но специфичен“ , доказващ че лицето е способно да се самоиздържа.

В документа се предлага да бъдат въведени и нови строги ограничения на правата на имигрантите от ЕС, относно пребиваване на членове на семейството им в Обединеното кралство, които заместват вече  съществуващите  правила, които дават право на европейските граждани да довеждат роднини без разрешение от Министерство на вътрешните работи.

Документът изхожда от избрания от Министерството на вътрешните работи подход за ограничаване на броя на работещите в ЕС, като ясно посочва, че водещата „амбиция“ ще бъде намаляването на нетната имиграция до под  100 000 човека.

По-строгият граничен контрол се изразява в това, че гражданите на ЕС трябва да предоставят  паспорт, при влизането си в Обединеното кралство, а не националните си идентификационни карти, с които те в момента могат да преминават. Гражданите на ЕС, които желаят да влязат в Обединеното кралство по време на преходния период по новата система, също трябва да предоставят доказателство за гражданство като паспорт или документ, издаден от Министерство на вътрешните работи с биометрични данни.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • От Experian обясниха как точкуват всяка ваша стъпка при кредитния ви рейтинг март 30, 2018
    Всички знаем за различните оценки за кредитния ни рейтинг, но кредитните агенции във Великобритания –Experian, Equifax, CallCredit често пъти дават съвсем общи препоръки  за нашето поведение, като конкретният механизъм за даване или отнемане на точки беше неясен. Вестник Daily Mail изиска от тях да разкрият кои фактори повишават или понижават кредитния ни рейтинг и с колко. Да си припомним някои […]
    novinar
  • Автомобилно застраховане – как изглежда добрата полица? октомври 1, 2017
    Полиците при автомобилното застраховане имат множество условия – някои важни, други не чак толкова. Тази статия ще Ви насочи към тези от тях, които полицата “трябва да има”, “би трябвало/би могла да има” или “може да има”, за да сте сигурни, че купувате най-правилната за вас.     Условия, които ТРЯБВА да има Условия, които […]
    admin

Follow us on Facebook!