Шофиране

Вашата шофьорска книжка обяснена

Всички свидетелства за управление на МПС, издадени от британската Агенция за водачи и превозни средства, вече се издават в европейски формат – пластмасова фотокарта и хартиено копие. Старите шофьорски книжки все още са в сила и ще бъдат актуализирани постепенно.

Промените във формата на шофьорските книжки, издадени във Великобритания и валидни от 8 юни 2015, не оказват влияние върху шофьорските книжки, издадени от Агенцията за водачи и превозни средства в Северна Ирландия. Шофьорските книжки за Северна Ирландия са пластмасова фотококарта и хартиено копие.

Защо шофьорската книжка е пластмасова фотокарта?

Шофьорските книжки във вид на фотокарти се издават в следствие на директивата от ЕС, която задължава всички държави-членки да издават свидетелства за управление на МПС във формат на карта, съдържаща снимката и подписа на притежателя ѝ. Има много предимства, които предлага този вид шофьорска книжка, включително:

 • позволява на притежателите на шофьорски книжки, издадени от държави-членки на ЕС да се придвижват свободно в много европейски страни
 • по-сигурен формат, който намалява възможността за погрешно представяне и фалшифициране
 • гарантиране, че лицето, което получава временна шофьорска книжка, полага изпит и получава пълно свидетелство за управление, е едно и също
 • намаляване фалшифицирането на самоличността при шофьорските изпити
 • гаранция, че лицето, което притежава книжката е на необходимата възраст за да притежава документа
 • намаляване на възможността един и същи човек да притежава повече от една шофьорска книжка, независимо дали по погрешка или заради фалшифициране.

Лице на шофьорската книжка:

Постоянна:

Временна:

Лични данни

В полета 1, 2 и 3 от вашата шофьорска книжка са отбелязани вашите Фамилия, Лично и Бащино име, дата и място на раждане.

Дата на издаване на документа, валидност, издаващ орган на документа

В поле 4а е показана датата, на която е издадена книжката. 4b показва датата, когато трябва да бъде подновена. Органът, който е издал документа, е показан в 4c.

В поле 5 е написан вашият уникален осемцифрен номер на шофьор

Снимката на шофьора се намира от ляво и е под номер 6, който не е написан.

Новите шофьорски книжки имат чернобяла фотография. Това е така, защото лазерната технология, която изрязва снимката върху картата, е по-сигурна при черно-белите снимки. Все пак, когато подавате документите си за книжка, трябва да предоставите цветна снимка, която се съхранява при останалите ви документи в шофьорското ви досие.

Подписът

Дигитално възпроизведеният подпис е под номер 7. Използван е подписът, който сте положили при подаване на документите за издаване на книжка.

Адресът ви

Поле номер 8 показва вашият постоянен адрес.

Категории

В поле номер 9 с големи букви са указани категориите, които имате, съгласно Европейската директива. Националните категории са показани в по-малки букви.

Гръб на шофьорската книжка

Постоянна:

Временна:

Пиктограма на категориите

В поле номер 9 са илюстрирани и превозните средства във всяка категория.

Валидност

В поле номер 10 са показани датите от които започва валидността на всяка категория, която сте взели. В поле номер 11 е написана датата, до която е валидно вашето свидетелство за управление в съответната категория.

Информационни кодове / забрани

В поле номер 12 са кодовете, които показват вашите (ако имате) нарушения.

Поле номер 13 не се използва.

Други знаци за сигурност

Шофьорските книжки имат осезателни (груби) повърхности, гравиран текст, променящи се цветове и комплекс от фонове.

Свидетелства за правоуправление, издадени по-рано

Шофьорските книжки със снимка се издават от 1-ви април 1999 година. Всички свидетелства за правоуправление са валидни до датата на тяхното изтичане, показано в секция 4b.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

 • От Experian обясниха как точкуват всяка ваша стъпка при кредитния ви рейтинг март 30, 2018
  Всички знаем за различните оценки за кредитния ни рейтинг, но кредитните агенции във Великобритания –Experian, Equifax, CallCredit често пъти дават съвсем общи препоръки  за нашето поведение, като конкретният механизъм за даване или отнемане на точки беше неясен. Вестник Daily Mail изиска от тях да разкрият кои фактори повишават или понижават кредитния ни рейтинг и с колко. Да си припомним някои […]
  novinar
 • Автомобилно застраховане – как изглежда добрата полица? октомври 1, 2017
  Полиците при автомобилното застраховане имат множество условия – някои важни, други не чак толкова. Тази статия ще Ви насочи към тези от тях, които полицата “трябва да има”, “би трябвало/би могла да има” или “може да има”, за да сте сигурни, че купувате най-правилната за вас.     Условия, които ТРЯБВА да има Условия, които […]
  admin

Follow us on Facebook!