Здравни и социални осигуровки - NICs Обща информация Пари и финанси

Документи при напускане на Обединеното Кралство

Когато решите да напуснете Обединеното кралство окончателно, трябва да си подготвите определени документи, които да представите пред съответните институции в България, за да може да Ви бъдат признати стаж, здравни осигуровки и, в някои случаи, дори да взимате обезщетение от Борсата по труда. Целта на тази статия е да Ви запознае с документите които са Ви нужни при напускане на Обединеното кралство, как да се сдобиете с тях, и как да си върнете платените данъци, ако напускате страната преди края на финансовата година в Англия.

Документ признаващ здравни осигуровки от страна – членка на ЕС – E104 (S 041)

Българите, които се връщат окончателно в родината, трябва да се сдобият с формуляр Е 104 (или S 041 по новия регламент) – удостоверение за сумиране на здравноосигурителни периоди. Чрез него лице, което се осигурява в държава-членка на ЕС, може да придобие  здравноосигурителни  права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж. Подаването на формуляр S 041 става в офиса на НАП по постоянния адрес на лицето при завръщането му в страната, като доказателство за осигуряване в друга държава от Евросъюза за периоди след 1 януари 2007 г. Така, ако лицето е здравноосигурено в друга страна-членка за времето след тази дата, на базата на този формуляр, задълженията му за внасяне на здравноосигурителни вноски биват коригирани. За да се сдобиете с Е 104 трябва да попълните заявление за изискване на Е104 от страна членка, което може да свалите от тук – Заявление за Е104

При подаване на заявлението приложете и копия от Документ удостоверяващ вноски за National Insurance – Request for record of National Insurance Account (как да се сдобиете с него – вижте по-долу), или копия от P60, P45, Self Assessment forms.

Заявленията за издаване на Е 104 могат да се подават лично или от родител или пълномощник, както и да се изискват служебно от съответния здравен фонд в държавата членка (с формуляри Е 001 или Е 107) – в деловодството на НЗОК или РЗОК, по пощата, по факс, или чрез електронно съобщение (е-mail).

Ако в Англия не сте били осигурявани, губите здравноосигурителните си права и в България. Според българския закон това се случва ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. В случай че Ви липсват месеци от по-стари периоди, преди тези последни 3 години, те на практика нямат значение, тъй като ще са „погасени по давност”.

Когато здравноосигурителните Ви права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца Ви липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени  правата Ви трябва да заплатите всички задължения за здравно осигуряване през последните 60 месеца.

Мога ли да изискам документ Е104 от Обединеното Кралство докато съм все още там?

Когато отворите линка за изискване на формата и зададете изискване на форма Е104, системата Ви уведомява, че трябва да изискате формата от местните власти във Вашата държава. С две думи – следвайте стъпките описани по – горе като подадете заявление в поделение на НАП по местоживеене и те ще изискат документа по служебен път.

Изискване на писмо – доказателство за Национален осигурителен номер – CA5403

Голяма част от институциите в България изискват писмо, доказващо Вашия Национален осигурителен номер (National Insurance Number) в Обединеното Кралство. Ако сте изгубили писмото си, преди да заминете за България можете да подадете заявление за ново писмо. За да направите това, попълнете  формуляр CA5403 от тук и го изпратете на адрес:

National Insurance Contributions and Employer Office
HM Revenue and Customs
BX9 1AN

Формуляр R38 – Заявление за преразглеждане и възстановяване на надплатени такси (Важи и при постоянно пребиваване в Обединеното Кралство, няма нужда да напускате)

Ако мислите, че през някоя от финансовите години през които сте работили в Обединеното Кралство са Ви удържани прекалено много такси, можете да попълните форма за преразглеждане на такси и ако сте прави, да Ви върнат надплатените пари (това е възможно за до 4 години назад). За целта попълнете Форма R38 от тук.

Възстановяване на такси, ако напускате страната окончателно преди края на финансовата година в Обединеното Кралство – Формуляр P85

Финансовата година във Великобритания тече от 6 Април до 5 Април следващата година. Ако напуснете страната преди края на финансовата година, то Вие можете да си възвърнете всички такси платени през текущата финансова година, стига да не сте надвишили минималния размер на доходите, при който те не се облагат с данъци – Tax Free Personal Allowance, който за 2017/2018 е £11,500. Ако общата заработка за настоящата финансова година е по-ниска от тази сума, Вие може да си възстановите всички такси. Ако е по-висока, тогава ще Ви върнат част от таксите. За целта трябва да подадете заявление P85 – Leaving the UK – getting your tax right.

Добре е да имате документ P45 от последния работодател, за да можете да използвате информацията, цифрите и да сте сигурни че всичко ще е напълно точно и вярно. Важно е да попълните тази форма преди да напуснете Обединеното Кралство, ако искате да избегнете проблеми и излишно забавяне. Парите могат да Ви бъдат върнати в банкова сметка или с чек.

Форма Р85 може да попълните тук.

Документ удостоверяващ осигурителни вноски – Request for record of National Insurance Account

Преди да напуснете Обединеното Кралство е добре да се сдобиете с документ удостоверяващ Вашите национални осигурителни вноски – колко точно имате и за какъв период сте платили. Този документ може да послужи както пред НАП, така и пред НОИ. За да се сдобиете с такъв документ, попълнете онлайн формуляра от тук. Отнема 10 работни дни да получите отговор.

Напускане на Обединеното Кралство – Форма U1, регистриране в Бюрото по труда в България (само за наети – employed!)

Ако сте работили във Великобритания като наето лице (employed) може да се регистрирате в Бюрото по труда, да си подадете документи и да получавате обезщетение от НОИ. Това зависи от няколко фактора, в това число дали сте били регистрирани в бюрото по труда през последните 3 години, колко време сте работили за последните 24 месеца, размера на получаваната от Вас заплата, какви документи ще представите пред институциите и причината за напускане на работа.

Първото нещо което е добре да направите е да подадете заявление за формуляр U1 още преди да напуснете Англия. Въпреки това, можете да подадете заявление и от България. Вариантът сами да подадете заявление за тази форма може би е по-добър защото, макар че в НОИ сами ще изискат формуляра по електронен път от Англия, често стават грешки, които могат да се отразят негативно на Вашата апликация за обезщетение. Освен това, така и така ще попълвате тази форма на място в НОИ, ще е много по-лесно и удобно, ако просто имате Вашия готов документ под ръка и препишете внимателно и точно всичко.

Разбира се това е Ваш избор и ако желаете, може да се явите направо в НОИ и да попълните заявление на място. В случай че решите да кандидатствате индивидуално за копие от формуляр U1, предоставяме линк към него тук – Документ U1

Ако сами подавате заявление до HMRC, документите се изпращат на адрес:

NIC & EO HM Revenue and Customs
BX9 1AN
United Kingdom

СЪВЕТИ:

* От изключително значение е да се регистрирате на борсата до седмият ден след приключване на работа. Датата е написана на последния ви P45. Рискувате да загубите обезщетението си, ако просрочите тази дата.

* Важно е и причината за напускане на работа да е съкращение (Redundancy) или изтичане на договора (Expiry of contract), като за предпочитане е втората опция. Възможно е HMRC да се свърже с предишния Ви работодател за потвърждение на причината. И ако тя не е съкращение или изтичане на договор, рискувате да загубите обезщетението си.

* Носете всички свои документи при записване на борсата по труда – писмо за НИН, P45,P60, платежни фишове, дипломи.

След като се запишете в бюрото по труда ще бъдете насочени към съответното подразделение на НОИ за Вашето населено място. Там ще трябва да попълните няколко документа и заявление за удостоверяване на придобит в друга държава членка на ЕС стаж. Заедно с тези форми ще трябва да попълните и форма U1. Може да си свалите формата от линка и да я попълните предварително, или да представите вече оригинална форма U1 от HMRC. Поискайте сами да си попълните формата, ако не Ви бъде предоставена такава.

Отново – Документ U1

Очаквайте решението от НОИ до 3-4 месеца или по-скоро – това зависи от много фактори. Строго индивидуално е колко пари ще получавате, както и за какъв период ще получавате обезщетението. Това зависи от Вашия работен стаж и работно възнаграждение, като обикновено сумата възлиза на 60% от Вашето трудово възнаграждение за последните 2 години.

В случай че не отговаряте на условията, отново ще взимате обезщетение, но в минимален размер – 7,20 лева на ден за 4 месеца.

Имате право да обжалвате, ако не сте съгласни с решението на НОИ. За целта се консултирайте със служител на НОИ или адвокат.

Повече информация: http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

Изпратете попълнената форма заедно с всички необходими документи, писмо от работодател и по възможност мотивационно писмо, в което обяснявате конкретно причината да искате форма U1 и конкретен адрес, на който да бъде изпратена. Важно е да попълните всичко правилно и да изпратите всички нужни документи за да не се озовете в ситуация в която да получите документ, който не сте поискали (тази форма е също за национални осигурителни вноски).

Изпратете всички документи и попълнена форма на адрес:

Customer Operations
National Insurance Contributions & Employer Office
International Caseworker
Benton Park View
NEWCASTLE UPON TYNE
NE98 1ZZ
United Kingdom

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Британска държавна пенсия и Пенсионен Кредит, прилики и разлики. февруари 14, 2019
    Британска държавна пенсия и Пенсионен Кредит, прилики и разлики. Нека обясня основните прилики и разлики. И двете неща се получават от живеещи във Великобритания, които са навършили пенсионна възраст. Пенсионната възраст в момента е 66 години и е с тенденции да се увеличи. И двете парични заплащания са в максимален размер от 164.35 на седмица. […]
    Atanas Chikov
  • Ако планувате бебе в Англия има една сметка, която може би си заслужава да си направите. януари 30, 2019
    Ако планувате бебе в Англия има една сметка, която може би си заслужава да си направите. Ако си направите тази сметка правилно, може да спестите над 1000 паунда. Става въпроса за гражданството на детето. Когато дете на български родители се роди във Великобритания, статута на родителите има голямо значение за неговото гражданство. Ако в момента […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!