Законодателство / Правни въпроси

Значението на криминалното досие във Великобритания и последиците му върху ежедневието на засегнатите (Първа част)

(Първа част)

Съществуват много причини за въздържането от действия, които биха ни поставили в положение на зависимост от решения на полицията и криминално наказателната система във Великобритания. Понякога дори „невинни“ на пръв поглед, но криминални, според законите на Кралство-то, прояви, които в България биха се възприели лековато, тук могат да имат сериозни последици върху живота ни и тотално да объркат плановете за устройването ни на Острова.

Какво е „Криминално досие“ (CR)

Според законите на Великобритания това е наличието и използването на информация, която се съдържа в няколко основни бази данни за това, дали едно лице е на-рушило закона, приложените от правосъдните и полицейските органи наказателни мерки спрямо него (например арест, присъда, съдебно или полицейско наказание), дали е лишавано от свобода и пр.

База данни

Съществуват две основни бази данни, които имат за цел защитата на публичния интерес: полицейска централизирана база от данни и централизирана система от данни, която включва информация за лицата, които са осъдени или „реабилитирани“, както и друга информация.

1. Централизираната полицейска база от данни съдържа:

а) информация за всички лица, осъдени за криминални престъпления, лица, които са били или са арестувани (независимо дали са били наказани впоследствие), всички лица, на които е наложено полицейско наказание, (примерно – полицейско предупреждение) и др.

б) информация както за личните данни на съответното лице, така и проба от ДНК и пръстовите му отпечатъци.

Информацията за лицата в полицейската база данни се пази 100 години и към момента съдържа информация за над 8 000 000 живеещи в Обединеното кралство. Попадането в тази база данни е изключително лесно поради особеностите на полицейска-та система и криминалното право във Великобритания. Например, поради липсата на административни нарушения, подобните във Великобритания се приемат за престъпления (пример – глоба), освен ако не са изключения.

Друга характерна особеност е, че полицейски арест във Великобритания може да последва, ако има обосновано съмнение, че престъпление е извършено или дори ако има обосновано съмнение, че такова би било евентуално извършено. А под „престъпления“ следва да се разбират дори и дребни на пръв поглед прояви като например, ако сме хванати да пътуваме без билет в метрото или ако се намираме на територията на официален държавен офис без разрешение, или на земя, която е публична собственост (например – неоторизиран паркинг).

Съществуват и формални престъпления, когато на-пример група хора (пети-ма) са се събрали заедно на улицата и говорят, но не съществува законово извинителна причина за събирането им. Често пъти практиката на много от мерките по тези така наречени „престъпления“ не се прилагат, но е важно да се знае, че полицията има право на арест при подобни ситуации и формално погледнато, действията й при определени обстоятелства биха били напълно законни. Според някои коментатори принципът за невинност  е доста преобърнат във Великобритания и много често дори невиновни лица стават жертва на системата.

2. Ефектът от попадането в полицейската база данни.

а) използване на съдържащите се данни (например – пръстови отпечатъци) при разследване  на криминални престъпления от полицията. Възможността за грешка поради наличието на биологичния ни материал на определено място или грешка при тестовете, макар и рядко вероятна, може да доведе до нашето грешно уличаване и евентуално осъждане само въз основа на ДНК проби.

б) при кандидатстване за виза или имигрантски документ в редица страни, като САЩ, Канада, Нова Зеландия, Австралия и др.

в) при кандидатстване за работа – с оглед защитата на публичния интерес чрез множество закони е въведено задължение за определени работодатели да извършват проверки за регистрирани криминални прояви на кандидатстващия за работа и съответно – забрана за наемането на лица с подобна регистрация (криминално досие).

Съществуват три вида искания:

Disclosure and Вarring Service (DBS) и former CRB Check, за разкриване на информация за лицата, съобразно дейността и вида на работодателя. Степента на разкритие е различна за Англия и Уелс (Standard and Enhanced Disclosures), и за Шотландия (Basic, Standard and Enhanced Disclosures). Подобна справка не може да се иска за лица, които са под 16 г.

– Данните за криминалното ни досие при „Standard Disclosures“ включват информация за изтърпяно наказание и присъда, както и друга специфична информация.

– Данните за криминалното ни досие при „Enhanced Disclosures” включват почти цялата налична информация, държана в полицейската база данни, дори наложени глоби и други наказания, това дали лицето е било арестувано и за какво, независимо дали му е било повдигнато обвинение или впоследствие е било оправдано. Съществуват доста случаи, когато работодатели, които нямат право на такава информация, а само на „Standard Disclosures“, са поискали подобна справка и са я получили. Според статистиките тази грешка е била допусната 20 000 пъти в последните няколко години.

– Полицията има право да предоставя на свое основа-ние допълнителна информация на работодателя, като с въвеждането на последните изменения на Полицейския закон от 1997 г. тoва право е сведено единствено до случаите, когато е необходимо да се предотврати престъпление.

3. Пет основни причини за изискването на проверка за подробно криминално досие (DBS Еnhanced Сheck):

– ако се кандидатства за работа в правителствен офис;

– ако се кандидатства за работа с деца до 18 години (учител, възпитател, чистач в училище, доброволец и др.);

– ако се кандидатства за работа с възрастни или лица във зависимо положение;

– ако се кандидатства за упражняване на регулирана професия или дейност (8 милиона жители на Великобритания попадат в тази група), като например – социален работник, медицинска сестра, шофьор на такси, счетоводител и др.;

– ако се кандидатства за упражняването на специфична професия в определена организация като електротехник в болница или водопроводчик във фирма, поддържаща общински жилища.

С последните изменения на закона групата на упражняващите горепосочените професии и дейности в началото на 2013 г. бе увеличена с цел да се подобрят  шансовете за намиране на работа от лица с криминални досиета.

4. Какви права и задължения имаме, ако такава проверка е поискана от нашия

работодател?

Правата и задълженията на лицата, които под една или друга форма са включени в тази система от данни, са регламентирани от “Rehabilitation of Offenders Act 1974” и „Exceptions Оrder 1975“, както и последващите изменения.

Основното право на криминално проявени, регистрирани или осъдени лица е да отговорят на въпрос дали са осъдени с „Не“, ако осъждането или регистрацията им е „Spend“, т.е. изтекли са съответният брой години, като този срок е различен в зависимост от възрастта на лицето и вида на престъплението. Минималният срок, за да се счете едно пълнолетно лице за „реабилитирано“, е 5 години, като за някои престъпления осъждането никога не може да стане „Spend“.

Ако този срок все още не е изтекъл, лицето има задължение да оповести криминално-то си минало.

Втора част може да намерите ТУК.

Lyubomir Yavrichev

LLM, Jurist

Associate, Singhania&Co Solicitors

Member of Indo-EU Business Forum: www.iebf.org.uk

T: 0044(0)7877675428; E: lyubomiry@googlemail.com

Източник: БгБен

About the author

Daniel

Добави коментар

Click here to post a comment

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Български застрахователни неволи в UK юни 3, 2019
    Често пъти нашите сънародници във Великобритания изпадат в ситуации, в които се изяснява, че ако са имали направена застраховка навреме, развръзката сега би била много по-различна. И обикновено става въпрос за проблеми, изискващи солидна парична сума. Ех, ако…, но вече е късно! И още нещо. Когато се прави застраховка, тук не е важно само да […]
    Atanas Chikov
  • Българи търсят правата си във Великобритания май 4, 2019
    Почти всеки ден някой българин се свързва с нашата фирма www.help4bg.co.uk да търси правата си. Питат ни, може ли да си търсим правата. Истината е, че то за търсенето ще може да ги търсите, ама дали ще ги намерите е въпроса. Ако пък ги намерите, дали търсенето си е заслужавало е другото нещо, над което трябва да […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!