Имиграция и работа Работа като самонает - self-employed

Промените от 6 април спрямо самонаетите лица, работещи през агенции

Ако сте самонает и работите през агенция, вероятно вече от агенцията са ви извикали, а ако не – през следващите месеци ще ви извикат на разговор за преразглеждане на вашите взаимоотношения. Когато се явите ще ви съобщят за едни нови изисквания, крайният резултат от които е – по-малко пари за вас.

От началото на април тази година мнозина от нашите сънародници, работещи в строителната индустрия на Великобритания, се оказаха засипани от имейли, съобщения и обаждания от представители на агенциите за работа, носещи все едно и също послание: от 6 април, 2014 година влезе в сила ново законодателство, засягащо самонаетите лица, работещи чрез посредници и коренно променящо картината на пазара на труда за самонаети лица.

По-конкретно, става въпрос за нововъведения, имащи за цел предотвратяване на избягване плащането на данъци и социални осигуровки от т.нар. „мними” самонаети лица, т.е. лица, които се водят за самонаети единствено документално, докато на практика не се отличават от работещите на трудов договор.

В резултат на новите промени всички самонаети лица, работещи чрез посреднически агенции и попадащи в работата си под някаква форма на контрол или ръководство, са длъжни да заплащат данъци и социални осигуровки по системата PAYE (Pay As You Earn). Така ефективно данъчните и осигурителни предимства на статута „самонает” се премахват и всички засегнати от промените “мнимо” самонаети лица ще бъдат задължени да заплащат данъци и осигуровки в размера и с честотата на онези, които работят на трудов договор.

Важно нещо, което трябва да се отбележи е, че тези промени са все още на етап проект и все още няма въведен окончателен законов документ.

До сега посредническите агенции имаха задължение да удържат данък върху дохода и социалните осигуровки за всички лица, които наемат за проекти на свои клиенти, доколкото постигнатите договорки изискват работникът да предостави услугата лично и под външен контрол или надзор.

С други думи, включването в договорите за строителни услуги на стандартна клауза, позволяваща подизпълнителят (subcontractor) дa пренаема други лица за извършване на същата работа, води, поне от гледна точка на правителството, до “заобикаляне” на изискването за тези работници да бъдат заплащани съответните данъци и осигуровки като за лица, работещи на трудов договор и получаващата се съществена разлика в дължимите данъци и осигуровки води до ощетяване на държавната хазна. Именно заради това правителството предлага да се направят гореспоменатите законодателни промени.

Главният критерий, по който към момента се преценява дали даден работник е самонает или работи на трудов договор – изискването за извършване на работата лично – ще загуби значително тежестта си, като фокусът ще се измести към въпроса доколко съответният работник се намира под надзора, насоките или контрола на трето лице (представител на крайния клиент, агенцията за работа или което и да е друго трето лице).

Така във всеки един случай, в който е налице някаква форма на контрол или надзор (или дори правото за упражняване на такъв контрол), самонаетото до момента лице ще се окаже работещо на трудов договор – с всичките произтичащи от това данъчни и осигурителни утежнения.

Важно е да се посочи тук и обстоятелството, че съществуването на трудовия договор ще бъде, поне според законопроекта, единствено за целите на данъчното и осигурителното законодателство. С други думи, ще отсъстват централни елементи на трудовото правоотношение като платен отпуск и болнични (независимо от плащането на еднакво високи данъчни и осигурителни тежести).

Както отбелязахме и по-нагоре, споменатите промени са все още на етап проект (към края на април, 2014г.) , независимо от това, че се навсякъде се говори, че новото законодателство е в сила от 6 април. Бърза справка на страницата на Британския парламент показва, че законопроектът се намира още на фаза разглеждане в комитет на Камарата на представителите и едва ли законопроектът ще се превърне в закон в близките седмици, а вероятно и месеци.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • От Experian обясниха как точкуват всяка ваша стъпка при кредитния ви рейтинг март 30, 2018
    Всички знаем за различните оценки за кредитния ни рейтинг, но кредитните агенции във Великобритания –Experian, Equifax, CallCredit често пъти дават съвсем общи препоръки  за нашето поведение, като конкретният механизъм за даване или отнемане на точки беше неясен. Вестник Daily Mail изиска от тях да разкрият кои фактори повишават или понижават кредитния ни рейтинг и с колко. Да си припомним някои […]
    novinar
  • Автомобилно застраховане – как изглежда добрата полица? октомври 1, 2017
    Полиците при автомобилното застраховане имат множество условия – някои важни, други не чак толкова. Тази статия ще Ви насочи към тези от тях, които полицата “трябва да има”, “би трябвало/би могла да има” или “може да има”, за да сте сигурни, че купувате най-правилната за вас.     Условия, които ТРЯБВА да има Условия, които […]
    admin

Follow us on Facebook!