Законодателство / Правни въпроси Търсене и купуване на жилище

Продажба на недвижими имоти на търг във Великобритания

Имотите се изкарват за продажба на търг най-често поради някоя от следните причини: неотложна и бърза нужда от продажба, отнемане в полза на банката при неплатени вноски по заема, когато се изисква направата на основен ремонт и собственикът не може да чака, а също и когато не се е стигнало до продажба на добра цена на пазара на недвижими имоти.

Търговете са често срещан способ за продажба на имоти във Великобритания, но те имат своите специфики. Ето защо е необходимо купувачите да са доста добре запознати с процедурите, с правните и финансови аспекти, за да не попаднат в ситуация, в която могат да претърпят големи загуби поради недобра оценка на обстоятелствата и документите за продажбата.

Обикновено участието в търг изисква добри познания и подготовка от страна на купувача, както и наличие на директни средства за осъществяване на покупката.

Една от най-характерните особености на търговете е бързината, с която се осъществява продажбата. Тя става факт в момента, в който чукчето удари по масата в деня на търга и не е възможно да има каквито и да е следващи преговори по цената или пък собственикът да размисли и да си оттегли имота от търга.

По този начин се избягва и така наречената „верижна ситуация“, при която често предварителните споразумения се провалят поради невъзможността на една от страните да получи финансиране. Освен това при търга се постига пълно и явно оповестяване на цената, като се избягват конфликтни ситуации и спорове.

Действия на продавача

Той трябва да избере подходящата търговска къща за провеждането на търга. Да определи т.нар. reserve price, т.е. цена, под която имотът не може да се продаде, а също така и ориентировъчната цена за продажбата, която ще се включи в каталога за продажба. Обикновено това става след консултация с аукционната къща и оценка от нейна страна на имота.

След като се уточни къде ще се проведе търгът, трябва се представи пълна информация за въпросния имот. Тя трябва да отговаря на действителността и на изискванията на закона (в случая – „Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008“).

Понякога в каталога за търга се вписва информация за състоянието на стаите, размерите и др., но това не е задължително.

На търговеца, който провежда търга, обикновено се заплаща комисиона в размер на 2.5 до 3% от продажната цена, ако имотът се продаде, както и комисиона за рекламата на имота.

Продавачът трябва да подготви чрез своите адвокати правната рамка за продажбата. Това е набор от документи, които е необходимо да се предоставят в определен срок преди търга, за да може купувачите да се запознаят с правната страна на продажбата и да вземат информирано решение, когато наддават за имота.

Обикновено този набор от документи съдържа:

– специални условия (ако има такива) за продажбата;

– официални извадки от регистрите за собствеността на имота и всички отбелязвания;

– проект на направените завещания;

– проект за трансфера;

– копия от всички договори за наем и депозити по тях;

– цената за обслужването на имота;

– сертификати за газ, електричество и др.;

– детайли за това какви са неплатените вноски по заемите за имота на името на собственика;

– меморандум за продажбата.

Договорът за продажба при търга

За разлика от стандартните условия при обикновената продажба този договор не е необходимо да отговаря на условията да бъде в писмена форма, така че той може да се сключи и в устна форма. На практика обаче купувачът в деня на продажбата трябва да подпише документ, който се нарича “Memorandum of sale”. При покупката той трябва да заплати 10% от цената веднага след търга, а останалата сума – след оформянето на документацията. Ако имотът е „leasehold“, то ще е необходимо да се вземе и разрешението на собственика, а това означава, че сделката ще се финализира, когато то се получи.

Договорът за продажба при търг включва: основни, допълнителни и специални условия за продажба, както и съответните приложения.

Основните условия са стандартни клаузи, които важат за всички търгове. Те се предоставят от търговската къща, която провежда търга, и често са включени в каталога за продажбата. Съществуват стандарти за такива продажби, които са възприети и инкорпорирани в договора.

Специалните условия зависят от самата къща, провеждаща търга, и са различни за различнaтa продажнa партидa (lot). Специалните условия се предоставят от адвокатите на продавача, включват всички изменения на общите условия за продажба и трябва да се четат във връзка с общите условия за съответния търг и партида. В тези специални условия обикновено се включват всички тежести за имота, права на имота върху други съседни имоти и пр.

Приложенията като част от договора за продажба се явяват последната част от договора, която включва всички поправки и изменения, като практиката е тя да се предоставя в деня на търга, преди неговото осъществяване.

Завършване на сделката

След като търгът се проведе, има срок за завършване на сделката и изплащането на цялата сума по договора за продажба. Този срок е между 20 и 28 дни и обикновено е недостатъчен, за да се осъществи продажба чрез заем от банка.

Едно от условията за продажба, което продавачът може да постави, е заплащането на адвокатските разходи и други разходи, свързани с търга. Тези суми трябва също да се платят в определения срок за завършване на продажбата.

Източник: в. „БгБен“

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Британска държавна пенсия и Пенсионен Кредит, прилики и разлики. февруари 14, 2019
    Британска държавна пенсия и Пенсионен Кредит, прилики и разлики. Нека обясня основните прилики и разлики. И двете неща се получават от живеещи във Великобритания, които са навършили пенсионна възраст. Пенсионната възраст в момента е 66 години и е с тенденции да се увеличи. И двете парични заплащания са в максимален размер от 164.35 на седмица. […]
    Atanas Chikov
  • Ако планувате бебе в Англия има една сметка, която може би си заслужава да си направите. януари 30, 2019
    Ако планувате бебе в Англия има една сметка, която може би си заслужава да си направите. Ако си направите тази сметка правилно, може да спестите над 1000 паунда. Става въпроса за гражданството на детето. Когато дете на български родители се роди във Великобритания, статута на родителите има голямо значение за неговото гражданство. Ако в момента […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!