Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Детегледач”

Каква е същността на работата: Детегледачите работят в домовете си, като се грижат за деца, чиито родители са на работа или се обучават. Това може да бъде през деня с бебета и деца под 5 години, или след училище, или по време на училищните ваканции с по-големи деца. Като детегледач, вие трябва: • Да се уверите, че детето под вашите грижи се чувства в безопасност, на сигурно място, топло му е и е добре нахранено; • Да планирате, приготвяте и сервирате храна; • Да сменяте пелени и да приготвяте бутилките за бебета; • Да помагате на децата да се развиват, като им осигурявате множество възможности за игри, както навън, така и в затворени помещения; • Да водите децата на разходки, например, в парка или в групи за проходилки; • Да взимате и водите по-големите деца на детска градина или училище. Ще ви се наложи да уважите желанията на родителите относно начина на хранене на децата им, ежедневието и религията, и да обменяте информация с родителите относно децата им. Какви са работните часове и условията на труд: До известна степен, ще имате възможност сами да определяте работното си време, но ще трябва да се съобразите с предпочитанията на родителите. Някои детегледачи предлагат услугите си през почивните дни и(или) през нощта. В зависимост от големината на дома ви, може да се регистрирате да гледате до 6 деца под 8 години (обикновено, не повече от 3 деца под 5 години и само едно на възраст под 1 години). Към тази цифра се включват и собствените ви деца. Жилището ви ще бъде прегледано, за да се установи дали е безопасно и хигиенично, и може да ви се наложи да направите известни приспособления, като монтиране на безопасни врати. Какви умения и познания ще са ви необходими: • Обич към децата и осигуряване на високо стандартни грижи; • Търпение и чувство за хумор; • Гъвкав подход; • Добри комуникационни способности; • Познания върху здравето, безопасността и хигиената; • Познания върху стандартите за защита на децата; • Способност да водите писмени досиета и прости финансови калкулации. Какви квалификации и професионален опит ще изискват работодателите: Не ви е необходима някаква специална квалификация, за да станете детегледач, но трябва да сте регистриран(а) при Ofsted (Office for Standards in Education) преди да имате възможност да се грижите за деца под 8 години. Вие трябва да сте на минимум 18 години. Вашата първа стъпка към регистрацията ще бъде контакта с местната Children’s Information Service (подробности за това как да се свържете с тях http://www.childcarelink.gov.uk/index.asp), за да разберете кога има childminding pre-registration briefing в района ви. След това трябва: • Да посетите pre-registration briefing, където ще ви бъде казано, че ставате детегледач и ще ви бъде връчен пакет за кандидатура; • Попълнете формуляра и го върнете в регистрационния център на Ofsted; • Подайте документи за http://www.crb.gov.uk/ (Criminal Records Bureau) свидетелство за вас и член на семейството ви над 16 години; • Да бъдете проучени и интервюирани от Ofsted, за да се уверят, че сте подходящ човек за полагане на грижи за деца; • Да преминете през медицински преглед; • Да преминете през първоначален образователен курс за детегледач и оказване на първа помощ. След като ви регистрират може да започнете работа като детегледач. Може да подадете документи за start-up grant. Тези програми се управляват от Early Years към местните органи на властта, за да помогнат на новопостъпилите детегледачи с разходите по бизнеса им. Какво последващо обучение и развитие може да предприемете: Като регистриран детегледач, вашия местен орган на властта ще ви окуражава да придобиете квалификации, като: • Level 3 Diploma в областта Home-based Childcare; • NVQ Level 3 в областта Children’s Care, Learning and Development. Може да се подготвите за Diploma в областта Home-based Childcare чрез дистанционно обучение или местните колежи и образователни центрове. Дипломата ще ви осигури известна част от знанията, необходими за NVQ. Посетете уебсайта на National Childminding Association (NCMA) относно обучение и информация за това как да се присъедините към NCMA. Вашият местен орган на властта може да ви предостави възможността да: • завършите NCMA Quality First (програма за проверка на качеството, която показва на родителите, че вие предлагате високо стандартни грижи); • се присъедините към MCMA Children Come First quality-assured childminding network, която ще ви предостави подкрепата на координатор и други местни детегледачи. Каква заплата и други добавки може да очаквате: Детегледачите може да определят собствени такси, които може да са в порядъка от £3 до £6 на час. Общите доходи се различават в зависимост от броя на децата, за които се грижите и броя работни часове. Детегледачите трябва да осигурят плащането на собствените им данъци и застраховки, както и да покриват разходи, свързани с осигуряването на храна, играчки и оборудване. Възможности: Ще бъдете самонает, като обикновено ще работите в дома си. На някои детегледачи се плаща от местните власти, например, за грижи по деца, които в противен случай може да са застрашени от изоставяне или злоупотреба. С придобиването на опит, може да станете network coordinator, като подкрепяте други местни детегледачи, или преподавател на курсове за детегледачи. С придобиването на съответните квалификации, може да се преместите и в други области на професията, като сестра в детски дом, служител в детска градина или преподавателски асистент. Повече информация: National Childminding Association Royal Court 81 Tweedy Road Bromley Kent BR1 1TG Tel: 0845 880 0044 http://www.ncma.org.uk Ofsted (Office for Standards in Education) Royal Exchange Buildings St Ann’s Square Manchester M2 7LA Tel: 0845 640 4045 http://www.ofsted.gov.uk Childcare Careers http://www.childcarecareers.gov.uk Council for Awards in Childrens Care and Education (CACHE) Beaufort House Grosvenor Road St. Albans Hertfordshire AL1 3AW Tel: 0845 347 2123 http://www.cache.org.uk Childrens Workforce Development Council (CWDC) 3rd Floor Friends Provident House 13-14 South Parade Leeds LS1 5QS Tel: 0113 244 6311 http://www.cwdcouncil.org.uk Childcarelink Tel: 0800 2346 346 http://www.childcarelink.gov.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Британска държавна пенсия и Пенсионен Кредит, прилики и разлики. февруари 14, 2019
    Британска държавна пенсия и Пенсионен Кредит, прилики и разлики. Нека обясня основните прилики и разлики. И двете неща се получават от живеещи във Великобритания, които са навършили пенсионна възраст. Пенсионната възраст в момента е 66 години и е с тенденции да се увеличи. И двете парични заплащания са в максимален размер от 164.35 на седмица. […]
    Atanas Chikov
  • Ако планувате бебе в Англия има една сметка, която може би си заслужава да си направите. януари 30, 2019
    Ако планувате бебе в Англия има една сметка, която може би си заслужава да си направите. Ако си направите тази сметка правилно, може да спестите над 1000 паунда. Става въпроса за гражданството на детето. Когато дете на български родители се роди във Великобритания, статута на родителите има голямо значение за неговото гражданство. Ако в момента […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!