Законодателство / Правни въпроси Пари и финанси Счетоводство

Пълномощно

  Обикновено пълномощно 
Ако желаете някой друг да се грижи за финансовите ви дела за по-дълъг период от време, можете да направите обикновено пълномощно, което може да се отнася до всичките ви дела или само до определени въпроси. Не трябва да използвате пълномощно ако ви е поставена диагноза за – или ако мислите, че може да развиете – някакво психическо заболяване, или някакво изродено заболяване, което може да доведе до умствена недостатъчност. Това е така, защото обикновеното пълномощно автоматично се прекратява, ако изгубите умствената си способност. Обикновено пълномощно трябва да направите ако имате физическо заболяване, или сте претърпял/а инцидент, който е завършил с физическа травма.

Генерално пълномощно
Ако ви е поставена диагноза за, или ако мислите, че може да развиете някакво психическо заболяване – например, шизофрения, или изродено мозъчно заболяване, водещо до умствена недостатъчност, като болестта на Алцхаймер – и искате някой друг да управлява финансовите ви дела, независимо дали ще е в момента или за в бъдеще, трябва да използвате генерално пълномощно. За разлика от обикновеното, генералното пълномощно може да продължи да действа и след като сте изгубили умствената си способност. То ще влезе в сила незабавно, освен ако не посочите изрично, че не трябва да влиза в сила преди да сте изгубил/а умствените си способности.

Кой може да издаде пълномощно?
Този, който издава пълномощно се нарича донор. За да бъдете донор трябва да притежавате умствени способности и можете единствено да издавате пълномощно за неща, които вие самият/самата имате право или възможност да извършвате. Единствено донорът може да вземе решение за издаване на пълномощно и ако инструктирате вашия адвокат или консултант да ви напише пълномощно, той трябва да получи писмено или устно разрешение единствено от вас, а не, например, от човека, който ще ви бъде пълномощник.

Деца
Едно дете под 18 години може да бъде донор на обикновено пълномощно, но то може единствено да упълномощава за неща, които едно дете може законно да извършва.

Кой може да бъде пълномощник?
Всеки, който има умствени възможности може да бъде пълномощник. Обаче, ако този човек е фалирал, то той не може да бъде пълномощник по силата на генерално пълномощие. Ако пълномощникът е разорен, генералното пълномощно се анулира.
Организациите, на които можете да се доверите, като, например, банките, могат да ви бъдат пълномощници, но професионалните пълномощници могат да поискат заплащане на услугите.

Отговорности на пълномощника
Ако сте посочен/а за пълномощник, вие се намирате в позиция на пълно доверие и трябва да правите това, което е най-добро за донора, използвайки парите му. Като пълномощник, можете единствено да извършвате нещата, за които сте упълномощен и неможете да делегирате задължения, освен ако донорът не е разрешил делегиране.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЧИИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ДЕЛА

В определени периоди от живота ви може да поискате друг човек да управлява вашите финансови дела. Можете да изберете близък роднина или приятел. Причината за това може да бъде, че смятате, че умствената ви дейност може да отслабне, или защото имате физическо заболяване, или е имало инцидент, който е завършил с физическа травма. Тук са проучени различни способи.

 

 

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • От Experian обясниха как точкуват всяка ваша стъпка при кредитния ви рейтинг март 30, 2018
    Всички знаем за различните оценки за кредитния ни рейтинг, но кредитните агенции във Великобритания –Experian, Equifax, CallCredit често пъти дават съвсем общи препоръки  за нашето поведение, като конкретният механизъм за даване или отнемане на точки беше неясен. Вестник Daily Mail изиска от тях да разкрият кои фактори повишават или понижават кредитния ни рейтинг и с колко. Да си припомним някои […]
    novinar
  • Автомобилно застраховане – как изглежда добрата полица? октомври 1, 2017
    Полиците при автомобилното застраховане имат множество условия – някои важни, други не чак толкова. Тази статия ще Ви насочи към тези от тях, които полицата “трябва да има”, “би трябвало/би могла да има” или “може да има”, за да сте сигурни, че купувате най-правилната за вас.     Условия, които ТРЯБВА да има Условия, които […]
    admin

Follow us on Facebook!