Имиграция и работа: Правна помощ Работа като нает - employed

Трудов договор

Всички работници и служители трябва да имат трудов договор, който служи като писмено споразумение между тях и работодателят им. В него най-често са вписани следните неща:

 • Условия за назначаване;
 • Права на служителя/работника;
 • Задължения;
 • Отговорности.

Тези неща се наричат „условия“ по трудов договор.

Двете страни подписали договора трябва да се придържат към условията в него докато той не приключи (когато вие дадете или получите предизвестите за освобождаване от работа и т.н.) или докато условията му не се променят.

Ако имате сключен договор с друго лице за извършването на дадена услуга, например да боядисате къщата му срещу заплащане, това не се счита като трудов договор, а като договор за предоставяне на услуги (граждански договор).

Когато започвате нова работа или приемете предложение за работа трябва да сключите договор с вашия работодател. Не е задължително обаче той да е в писмен вид.

Условия по трудов договор

Юридическата част в трудовия договор е известна още като „условия“. Работодателят трябва да ви изясни, кои части от вашия договор имат правнообвързваща сила.

Условията по трудов договор могат да бъдат:

 • Написани черно на бяло на трудов договор или друг подобен документ, който вие трябва да подпишете, за да се съгласите с тях;
 • Обяснени чрез проведен разговор между вас и работодателят ви и вие да се съгласите с тях;
 • Написани в ръководството ви за работа или на информационното табло в офиса на компанията ви;
 • Написани в писмото с предложението ви за работа.

Да работите с трудов договор се изисква по закон, ако сте работник или служител. Получаването на минимална работна заплата също ви е определено по закон, ако имате трудов договор.

Трудовите договори съдържат и подразбиращи се условия, които понякога може да не са вписани, но когато подпишете трудовия си договор се съгласявате и с тях. Подразбиращи се условия са:

 • Да не крадете от компанията и работодателя си;
 • Работодателят ви да ви осигури безопасни условия на работа;
 • Правото ви на платен отпуск;
 • Получаване на бонуси, ако вашите колеги получават също и т.н.

Колективен трудов договор

Работодателят може да направи споразумение със синдикална организация, което позволява преговаряне на условията по трудовите договори на служителите му като работно време, заплащане и т.н. Постигнатото съгласие между двете страни по време на преговорите се запазва под формата на юридически акт, който се нарича колективен трудов договор.

Колективният трудов договор включва:

 • Как протичат преговорите;
 • Кой ще представлява служителите;
 • За кои служители ще се отнася;
 • Кои условия ще покрива.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

 • От Experian обясниха как точкуват всяка ваша стъпка при кредитния ви рейтинг март 30, 2018
  Всички знаем за различните оценки за кредитния ни рейтинг, но кредитните агенции във Великобритания –Experian, Equifax, CallCredit често пъти дават съвсем общи препоръки  за нашето поведение, като конкретният механизъм за даване или отнемане на точки беше неясен. Вестник Daily Mail изиска от тях да разкрият кои фактори повишават или понижават кредитния ни рейтинг и с колко. Да си припомним някои […]
  novinar
 • Автомобилно застраховане – как изглежда добрата полица? октомври 1, 2017
  Полиците при автомобилното застраховане имат множество условия – някои важни, други не чак толкова. Тази статия ще Ви насочи към тези от тях, които полицата “трябва да има”, “би трябвало/би могла да има” или “може да има”, за да сте сигурни, че купувате най-правилната за вас.     Условия, които ТРЯБВА да има Условия, които […]
  admin

Follow us on Facebook!