Пари и финанси: Новини Помощи - Benefits

Универсален кредит от 2013 година

   Какво представлява  универсалният кредит? 

Универсалният кредит ще бъде въведен като нова социална помощ през 2013 г. и ще замести останалите видове социални помощи в рамките на следващите четири години. Той ще е новата социална помощ за хората в трудоспособна възраст, чиято цел е да увеличи доходът им до минималното ниво. УК ще замени помощите за безработни и работещите. В случай, че доходите и спестяванията ви не надвишават определени прагове, вие можете да продължите да кандидатствате за УК, независимо дали сте безработни, или работите. УК ще бъде от особена помощ на тези от нас, които често биват наемани и освобождавани от работа, и ще ограничи проблемите, възникващи        при спирането и възстановяването на социалните помощи.

 

УК ще замени следните социални помощи:

– помощта за плащане на наем (Housing Benefit);

– помощта при ниски доходи (Income Support);

– помощта за безработни, които активно търсят работа (Jobseekers Allowance);

– помощта за хора, които са нетрудоспособни поради заболяване или инвалидност;

– помощта за отглеждане на дете и за работещи (Child Tax Credit & Working TC);

– бюджетни заеми и кризисни заеми.

Много други видове финансови помощи ще продължат да съществуват. Някои от тях ще се включват като доход при изчисляване на универсален кредит, други – не.

График за въвеждането на УК 

Първите области, където от април 2013 г. ще се използва универсалният кредит, са Теймсайд, Олдъм и Уиган в Манчестър, както и в Уорингтън в област Чешър.От октомври 2013 г. той ще бъде въведен в цялата страна. Новите молби за подпомагане ще бъдат вече за универсален кредит, вместо за помощ за плащане на наем, помощ за активно търсещи работа безработни, помощ за ниски доходи и помощ за нетрудоспособни лица. От април 2014 г. работещите хора в трудоспособна възраст ще кандидатстват за универсален кредит вместо за финансова помощ за работещи. В периода април 2014 г. – октомври 2017 г. хората, които получават социални помощи, ще преминат постепенно към универсален кредит.

Кандидатстване

Едно от условията е да сте на 18 или повече години и да живеете във Великобритания. Няма да имате право да кандидатствате за УК, ако вие и вашият партньор сте над възрастта за пенсионно кредитиране. В този случай ще трябва да кандидатствате за пенсионна помощ (Pension Credit), като можетe да кандидатствате поотделно или като двойка. В голямата си част кандидатстването за универсален кредит ще става онлайн и от вас ще се очаква онлайнда уведомявате властите за всяка възникнала промяна в обстоятелствата. Нямате право да получавате универсален кредит, ако вашият доход от други източници или спестяванията ви са прекалено високи.

Какво ще се случи с помощта за плащане на наем
(Housing Benefit)?

Тази помощ ще се поеме от универсалния кредит и за нея няма да е необходимо отделно да се кандидатства. Тя ще съставлява част от общата сума по кредита. Ваша остава отго-ворността да платите наема от вашия месечен

бюджет. Плащанията по УК ще са също месечни. При някои обстоятелства плащанията за наем ще бъдат директно насочвани към собственика на имота.

Подпомагането на ипотеки

УК ще включва финансова помощ за плащане на лихвата по ипотеката, но тази помощ ще се предлага единствено от хора, които не работят на платена работа. Възможно е да се наложи да изчакате, докато това плащане започне, като трябва да имате предвид, че то може да продължи само за ограничен период от време. Хората, които получават УК и имат ипотеки, трябва да преразгледат вариантите си за жилище, ако финансовата помощ е прекалено ниска и не им позволява да си погасяват редовно ипотеката.

УК ще се изплаща всеки месец

В момента изплащането на социални помощи става на всеки две седмици, а понякога и всяка седмица. Универсалният кредит ще се изплаща всеки месец, така че ще се наложи да преустроите планирането на бюджета си за месеца, в случай че сте свикнали да организирате парите ви на седмична база.

Помощ за плащане на общински данък (Council Tax Credit)

Помощ за плащането на общинския данък няма да бъде част от УК и местните власти ще имат свои схеми за този вид помощи.

Ограничения за общата сума на получавания УК

Таванът за изплащаната помощ по Универсалния кредит ще е до 500 паунда седмично за двойки с деца или самотни родители и 350 паунда седмично за един човек.

 

About the author

Daniel

2 коментара

Click here to post a comment

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Курсове за оператори на транспалетни колички (LLOP) и високоповдигащи колички (PPT) септември 20, 2018
    Транспалетните (LLOP) и високоповдигащите колички (PPT) се използват в оживени складове, изпълняващи задачи като товарене на камиони, разтоварване, надежден начин за доставка на стоки и ефективен начин за изпълнение на работните задачи. MV & Sons имат удоволствието да предложат курсове за обучение на оператори на транспалетни колички (LLOP) и високоповдигащи колички (PPT) в собствените си […]
    novinar
  • Обучение за водач на товарен камион с кран (HIAB) септември 20, 2018
    (HIAB) се провежда в нашия одобрен учебен център в Newmarket, който е идеален за хора, живеещи в и около Suffolk. Разполагаме с чисто нов товарен камион с кран (HIAB), на който да можете да тренирате, така че вие като наш клиент може да имате най-добрия опит в използването на машината по време на курса на […]
    novinar

Follow us on Facebook!