Универсален кредит от 2013 година

   Какво представлява  универсалният кредит?    Универсалният кредит ще бъде въведен като нова социална помощ през 2013 г. и ще замести останалите видове социални помощи в рамките на следващите четири години. Той ще е новата социална помощ за хората в трудоспособна възраст, чиято цел е да увеличи доходът им до минималното ниво. УК ще замени … Продължете с четенето на Универсален кредит от 2013 година