Post Tagged with: "самонает"

Плащане на осигуровки във Великобритания
Здравни и социални осигуровки - NICs / Имиграция и работа / Пенсиониране, пенсии / Счетоводство

Плащане на осигуровки във Великобритания

Националните осигурителни вноски (National Insurance Contributions – NICs) се плащат, за да изградите своето право на някои видове държавни помощи, включително и държавна пенсия. Вноските, които плащате, зависят от това колко печелите и дали сте наети от работодател или самонаети лица. Можете да спрете да плащате национални осигурителни вноски, когато […]

Данъчна декларация – попълване и обща информация
Данъци и такси / Имиграция и работа / Пари и финанси / Работа като самонает - self-employed / Счетоводство

Данъчна декларация – попълване и обща информация

Вие сте длъжни да попълните и подадете данъчна декларация за всяка изминала данъчна година ако сте самонаето лице, едноличен търговец или директор на компания. Дружествата с ограничена отговорност трябва да заплатят корпоративен данък и да попълнят данъчна декларация за ООД. Ако сте регистрирани като самонаето лице ще ви бъде изпратена […]

Уверени ли сте, че упражнявате бизнес във Великобритания?
Имиграция и работа / Имиграция и работа: Правна помощ / Работа като самонает - self-employed

Уверени ли сте, че упражнявате бизнес във Великобритания?

Какво означава това да си self employed във Великобритания? Нека да разгледаме масовия случай при подаването на документи за жълта карта, защото, както знаем, синята карта се взема предимно на базата на съществуваща вече жълта карта при партньора в дадена двойка. Но дори и когато кандидатстваме за синя карта на […]

Безлихвен заем за закупуване на жилище
Жилище / Търсене и купуване на жилище

Безлихвен заем за закупуване на жилище

От Април 2013 година, британското правителство стартира нова програма, по която кандидатите може да получат безлихвен заем за закупуване на жилище на стойност до 600,000GBP. Програмата се нарича Help to Buy. Голям плюс при тази програма е, че няма условия или ограничение в сумата, която кандидатите трябва да печелят. Безлихвен […]

Данъци, които самонаетите лица трябва да плащат
Имиграция и работа / Работа като самонает - self-employed / Счетоводство

Данъци, които самонаетите лица трябва да плащат

Приходите на лицата, регистрирани като самонаети се облагат с данък общ доход – ДОД (Income Tax), освен него обаче, може да има и други данъци, които да трябва да плащате. Такива са: Осигуровки (National Insurance) – плащането на осигуровки от клас 2 е необходимо за да добиете право на държавни […]

Самонаети лица и плащането на данък общ доход
Имиграция и работа / Работа като самонает - self-employed

Самонаети лица и плащането на данък общ доход

Данък общ доход (ДОД) се възлага върху всички облагаеми доходи на гражданите, като например: Трудови възнаграждения; Доходи от извършване на услуги с личен труд; Доходи от упражняване на свободни професии; Доходи от предприемаческа дейност; Доходи от недвижима собственост; Доходи от търговия на дребно и др.   . Самонаетите лица (self-employed) […]

Самонаето лице ли сте и как може да се регистрирате като такова
Имиграция и работа / Работа като самонает - self-employed

Самонаето лице ли сте и как може да се регистрирате като такова

Работата като самонаето лице (self-employed person) има своите предимства и недостатъци. Когато работите за себе си можете да се възползвате от данъчни облекчения за повечето разходи, които са свързани с бизнеса ви. Преди това обаче трябва да сте сигурни, че се водите като самонаето лице. За да стане това, трябва […]

Възможности за вземане на кредити  от самoнаети лица (self-employed)
Кредитни и дебитни карти / Лични заеми (personal loans) и ипотечни кредити (mortgages) / Пари и финанси / Работа като самонает - self-employed

Възможности за вземане на кредити от самoнаети лица (self-employed)

Работата на свободна практика може да донесе голяма свобода. Но тя има и своите недостатъци. Например взимането на заем може да се окаже истински кошмар за самонаетите. Ето няколко съвета как можете да вземете заем, ако сте self-employed. Кредитни карти Ако се самоосигурявате, придобиването на кредитна карта може да се […]

Жълти регистрационни сертификати (Жълти карти)
Имиграция и работа: Правна помощ / Необходими документи за работа - общ преглед / Работа като самонает - self-employed / Работа като студент/учещ се - working students

Жълти регистрационни сертификати (Жълти карти)

Жълтите регистрационни сертификати, известни още като „жълти карти“ показват, че съответното лице има достъп до трудовия пазар, но той е ограничен. Жълтите сертификати (карти) са няколко вида, който често биват бъркани от хората – едните са „Жълт регистрационен сертификат за студенти“, другите „Жълт регистрационен сертификат за самонаети лица“. Има и […]

Разлики между наети от работодател и самонаети лица
Имиграция и работа: Правна помощ / Работа като нает - employed / Работа като самонает - self-employed

Разлики между наети от работодател и самонаети лица

Ако сте уморени да работите за друг и да градите неговата компания, тогава може би ще искате да си основете собствена и да работите като самонаето лице за себе си. Но както работата като наети от работодател, така и работата като самонает имат своите плюсове и минуси. Да си бъдете […]

Как мога да работя във Великобритания?
Имиграция и работа

Как мога да работя във Великобритания?

Ако искате да отидете в Обединеното кралство и да си потърсите работа, трябва да знаете условията и подробностите около това. Като държава членка в Европейския съюз, България и съответно българите имаме право на свободно движение и пребиваване до 3 месеца като туристи във Великобритания. Ако обаче искате да останете за […]

Права на назначения
Имиграция и работа: Правна помощ

Права на назначения

Правата ви на работното място ще зависят от: • вашите установени със закон права – правата, които имате по закон; и • трудовият ви договор. Трудовият ви договор не може да отнеме законните ви права. Така че ако, например, ако имате договор, според който имате право само на две седмици […]

Follow us on Facebook!