Имиграция и работа Имиграция и работа: Новини Имиграция и работа: Правна помощ

Анализ на измененията на имиграционните правила във Великобритания към края на 2013 година и тяхното значение за българите на Острова

1. Изменения на имиграционните правни норми и защо е важно да се запознае българската общност на острова с тях?

Първо искам да благодаря на вестник БГ Бен, за възможността да запозная българските граждани на острова с предложенията за изменения в законодателството във Великобритания, които ще засегнат европейските граждани. Както е известно на повечето българи, ограниченията за правото на работа за българи и румънци следва да отпаднат в края на 2013, с изтичането на 7 годишния срок от налагането им от 15-те от държавите членки на ЕС. В тази връзка, Великобритания се опитва в правната рамка на европейското законодателство, да се предпази от предоставянето на социални, трудови и други европейски права за някои от настоящите и бъдещи членове на ЕС. Симптоматично е посещението на Министър председателя, Дейвид Камерън в редица европейски страни между които Германия, Франция и Испания. Политическата совалка на премиера според “BBC” е в търсене на компромис и предоговаряне на някои от европейските директиви, между които и Директива 2004/38/ЕС (on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States). Според оповестената информация, той е срещнал разбиране в Испания, но Германия и Франция, поне за сега, са се възпротивили на предложените от Великобритания изменения.

2. Обстоятелствата, които  ме доведоха до идеята, че Великобритания се опитва да договори Директива 2004/38/ЕС за свободното движение на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в рамките на ЕС?

Обстоятелството, че е внесено в парламента предложение за закон, за оттеглянето на Великобритания от прилагането на Директивата. Проектозакона се намира на степен второ четене в парламента. Така също и последните изменения оповестени на интернет страницата на UKBA, където са предвидени такси в близко бъдеще за подаване на документи от 55 паунда, събирането на които според Директива 2004/38/ЕС е незаконно. Таксите са оповестени от 6 Април 2013, но предстои да влязат в сила скоро по-отношение на европейските граждани и членовете на семействата им. Тази факти, както и поведението на правителството са достатъчни, за да се направи обосновано предположение, че е предстоящо предоговарянето на директивата. Както знаем, в исторически план, Великобритания има опит в преговорите с европейските си партньори и получаването на съответни отстъпки.

3. Последиците ако се отмени прилагането на Директива 2004/38/ЕС?

Още е рано да се предвиди, как ще се развият събитията, докато не се постигне съгласие на европейско ниво, но за някои от възможните последствия може да се съди от внесените предложение в парламента. Основните моменти в предложението са следните:

  • Европейските граждани и членовете на техните семейства ще е необходимо да се регистрират след първите 3 месеца на пребиваване във Великобритания
  • След първите три месеца те трябва да са на работа или да са самоиздържат и ще имат право на помощи само при изключителни обстоятелства и съответно няма да имат достъп до „public funds” през първите 18 месеца на пребиваване.
  • Британските граждани ще имат приоритет при настаняването в жилища на „housing association”
  • Европейските граждани няма да имат право на резидентски статус ако са на професионален тренинг докато не навършат 5 години работа без прекъсване  в страната.
  • Правото на постоянно пребиваване „permanent  residence”, се предвижда да настъпва след 10 години.
  • Граждани на ЕС и членове на техните семейства ще бъдат експулсирани ако извършат престъпления и са осъдени на 12 месеца затвор. (съществуващата граница сега за европейските граждани е 2 години и се прилага в изключителни случаи) и др.

4. Предвиждани проблеми засягащи спокойното пребиваване на българските граждани на територията на Обединеното Кралство.

Секретаря на държавата по здравеопазването, Джеръми Хант, на 25 Април 2013 оповести, че са започнали действия по въвеждането на правила за заплащане на здравните услуги от всички лица, които нямат постоянно пребиваване във Великобритания. Предвижда се да се запази безплатното здравеопазване само в случаите на неотложна медицинска помощ. Добре е да се знае, че съществуващата система в момента е доста щедра към имигрантите и според очакванията, европейските граждани ще е необходимо да имат задължителни частни здравни осигуровки за да бъдат покрити от системата на “NHS”, ако не са с постоянен статут.

5. Другите европейски държави и Европейската Комисия  и принципите за социална интеграция и европейско гражданство, като част от първия стълб на европейските политики.

Не смятам, че Европейската комисия е съгласна с поведението на някои от държавите членки, които искат промени, между които е и Великобритания. В отговор на настроенията от последните две години, ЕК оповести приемането на Директива на 26 Април 2013, която има за цел да се заздрави защитата на работниците, които се преместват да работят в различна от държавата им по произход членка на ЕС. Част от промените са свързани със създаването на специални органи за защита, включително и от дискриминация на национално ниво, процедури за обезщетение на национално ниво, възможност обществени организации да са заети в административни или квазиюридически процедури от името на европейски работници при дискриминация.

Както знаем от приемането на директивите до усвояването им от съответните държави понякога минават три и повече години. В случая на Великобритания приемането на съответните правила със сигурност би се отложило във времето.

Що се отнася до главните играчи на политическата сцена, като Германия и Франция досегашната им политика е в разрез с центробежните сили в ЕС, но е важно също така да се отбележи, че създаването на ЕС е изградено на базата на компромиси и опитът показва, че те не винаги са в интерес на европейските граждани. 

Lyubomir Yavrichev

LLM, Jurist

Associate, Singhania&Co Solicitors

Member of Indo-EU Business Forum: www.iebf.org.uk

T: 0044(0)7877675428; E: lyubomiry@googlemail.com

Източник: БгБен

About the author

Daniel

1 Comment

Click here to post a comment

  • И… три години по-късно отново се връщаме на този въпрос – особено ако Великобритания излезе от Европейския Съюз. А яснота – никаква!

Категории