Законодателство / Правни въпроси Семейство

Важат ли в Обединеното кралство решенията по бракоразводните дела, състояли се в България?

Съдилищата в Обединеното кралство са известни с установяването на правни процедури чрез съдебни решения. Когато става въпрос за бракоразводни дела, всеки случай е строго индивидуален и съдиите имат големи правомощия, като отчитат наред заедно с останалите неща и религиозния и национален произход на всеки от съпрузите.

Британските съдилища дават сила на чуждестранните бракоразводни дела, стига да не съдържат видими съдебни нарушения. В такъв случай, валидни ли са разводите, състояли се в България в Обединеното кралство?

Според 2-ра част на Семейния акт от 1986 година, чуждестранните разводи, които са били постановени по съдебен път са валидни ако:

  • Разводът е валиден според законодателството на държавата, в която е осъществен;
  • При започването на делото поне една от страните в развода е пребивавала на територията на съответната страна.

От това следва, че ако бракоразводното ви дело е разглеждано в България и вие сте български гражданин, който си е бил в страната, то разводът ви е валиден на територията на Европейския съюз и не се изискват допълнителни процедури за доказването на валидността му.

В някои случаи, когато след състоял се развод, едната от страните замине в чужбина, съдебните решения по бракоразводното дело не се спазват от другата страна.

При определена от съда издръжка за дете, ако вие сте били определени като попечител на детето, вашият бивш партньор е длъжен да спазва това решение и да изпраща определената от съда сума ежемесечно. Това съдебно решение се приема от британските съдилища, така че ако родителят не изплаща издръжката, вие можете да заведете дело срещу него в съда в Обединеното кралство.

Ако българският съд е постановил вашият бивш партньор да може да вижда детето ви, британският съд ще се стреми да приведе в сила подобно решение и условия. Когато вие – попечителят и детето ви се преместите в Обединеното кралство, а другият родител остане в България, е малко вероятно решението за личен контакт между него и детето да остане непроменено. Но, ако родителят живеещ в България е съгласен детето му да живее в чужбина, британският съд ще постанови решение, което да е главно в полза на детето.

В случай, че между вас и партньорът ви има имуществена собственост, която според решението на съда трябва да се подели, то това трябва да бъде извършено в държавата, където се намира тази собственост. Това означава, че ако собствеността се намира в България, изпълнителната заповед трябва да е издадена от български съд. Британските съдилища също имат правото да издават подобни заповеди, но дали те ще бъдат изпълнени зависи изцяло от властите в съответната държава, за която важат.

В случай, че желаете да направите промени по постановленията по вашето бракоразводно дело на британска земя, за да стане това трябва да сте пребивавали в Кралството от поне 1 календарна година. След това може да заведете иск в британски съд и тогава ако съдът реши, може да използва правомощията си, за да направи съответните промени, независимо от това, че делото се е състояло в друга държава.

Ако искът е свързан със съдебно решение, засягащо детето ви, то британският съд може да упражни правомощията си само ако то е пребивавало на територията на Великобритания поне 1 година.

Категории