Образование

Висше образование на Острова – степени на обучение

Всяка година над 45,000 студента от държави по целия свят, включително и България, пристигат на Острова, за да започнат висшето си образование. Много от тях са привлечени от високото академично ниво, голямото разнообразие от учебни програми и световно известните и доказали се университети. В тази статия ще ви представим степените на обучение в университетите в Кралството.

Бакалавърска степен (Undergraduate Degree)

Британските академични стандарти се приемат в световен мащаб с бакалавърските степени и дипломи за висше образование, признати за едни от най-добрите.

Огромният избор на институции и изследователски методи расте с всяка изминала година. Студентите получават дипломи в различни насоки – професии в областта на управлението, индустрията или по-нататъшното проучване.

След завършване на бакалавърските квалификации, които се предлагат в британските университети и колежи, се получава диплома за висше образование, степен бакалавър (Bachelor’s Degree).

Този вид образование обикновено започва на възраст 17 или 18 години, след като ученикът е завършил средното си образование. Много хора във Великобритания следват и на по-зряла възраст. Някои институции предлагат двугодишни програми за обучение, където студентите учат по-дълго и получават по-кратки ваканции.

Предлагат се и курсове на университетско равнище, които обикновено продължават две години и завършилите студенти придобиват диплома за висше образование (Diploma of Higher Education – DipHE). Такива са на разположение по ограничен кръг от теми, които често са професионални, за да дадат възможност на студентите за постигане на напредък за избраните от тях професии, като например счетоводство. Методите на преподаване са академични.

Някои университети предлагат двугодишни програми на обучение, които са със същите изисквания за влизане, както за бакалавърска степен. След завършване се придобива квалификация за работа (Foundation Degree). Тези програми са предназначени да осигурят по-високо ниво на умения, които да бъдат комбинирани с трудов опит.

Тази квалификация е на малко по-ниско ниво от бакалавърската степен (Bachelor’s degree); равнява се на първите две години от общо тригодишния курс на обучение. Успешните студентите може да получат квалификациите FDA за изкуства, FdSc за завършени научни дисциплини или FdEng за инженерни.

След още една година на обучение може да се получи бакалавърска степен.

Студентите са свободни да изберат къде да завършат своето образование. Бакалавърска степен (Bachelor’s Degree) се придобива след три или повече години обучение в университет или подобна институция.

Докато повечето бакалавърски програми траят три години, някои курсове изискват по-продължително обучение.

Четиригодишните  курсове включват една година (обикновено третата) учебен стаж. Някои специалности като медицина, стоматология, ветеринарни науки и архитектура могат да се проточат до седем години .

Предметите, изучавани по време на квалификацията за професии като медицина, обикновено са задълбочени и свързани. Някои институции позволяват несвързани комбинации, като например френски и математика.

Има модулно оценяване. Студентите получават т. нар. кредити в отделните курсове. Кредитни точки се получават за преминаване на всеки модул. С натрупване на определен брой точки се постига преминаване в по-горна степен. До момента на дипломирането за отделните специалности има определен брой кредити, които трябва да бъдат събрани.

Академичните постижения на студентите се отчитат със специални наименования при дипломирането:

• First-class honours (при цялостна успеваемост над 70 %);

• Second-class honours, Upper Division;

• Second-class honours, Lower Division;

• Third-class honours;

• Pass (или т. нар. обикновена степен).

За преминаване към по-висока образователно-квалификационна степен, като например магистърска, обикновено се изисква бакалавърска степен от първа или втора класа.

Следдипломна квалификация (Postgraduate Degree)

Британските институции предлагат огромно разнообразие от възможности за следдипломни сертификати, дипломи и магистърски степени. Те често са силно специализирани. Много от тези курсове са признати за едни от най-добрите възможности.

  • Сертификати и дипломи (Certificates and diplomas)

Следдипломен сертификат (PG Cert ) и диплома (PG Dip ) се получават след квалификации, а не се връчват за научни изследвания.

Те могат да бъдат определени като междинни в академичното ниво между бакалавърската степен и магистърската степен. На разположение са такива в широка гама от теми и обикновено се концентрират върху една конкретна област, а не толкова общо като при бакалавърската степен. Много от курсовете са професионални в областта на финансите, информационните технологии, медиите и много други области.

Продължителността на тези квалификации е една или две години. Следдипломните сертификати и дипломи са широко признати с голяма академична и професионална стойност и са приветствани от работодателите и академичните институции по цял свят.

  • Сертификат за следдипломна квалификация по образование (PGCE)

Сертификатът за следдипломна квалификация по образование (PGCE) има уникален статут. За да бъдат в състояние да работят във Великобритания, учителите трябва да получат квалификация, която им дава статус на преподавател (QTS).

Възможно е да получите образование по избран предмет като физика, френски или математика, а след това за една година да придобиете следдипломен сертификат по образованието (PGCE), който се концентрира изцяло върху образователните техники и практики.

  • Магистърска степен (Master’s degree)

Тези курсове обикновено са по-специализирани, отколкото бакалавърската степен и се фокусират върху отделни елементи на една академична дисциплина или в професионални области, които не са засегнати в обучението до момента.

Кандидатите обикновено се нуждаят от бакалавърска степен с добра успеваемост по съответната дисциплина, за да бъдат приети по магистърските програми.

Магистърските курсове и еквивалентни квалификации обикновено отнемат една или две години, за да бъдат завършени, но продължителността и оценяването се различават значително между програмите.

Обучението е интензивно, а от студентите се очаква да достигнат висок стандарт на умения. Много от курсовете се оценяват чрез проект, дипломна работа или дисертация, но включва също и писмени изпити, есета, презентации или интервюта.

  • Научни степени и програми (Research degrees and programmes)

Студентите обикновено участват в академични изследвания едва след завършване на първата (бакалавърска), а често и след втората степен (магистър).

Има няколко категории на следдипломната изследователска работа. Някои от магистърските квалификации се присъждат на базата на научни изследвания и обикновено траят една година. Могат да включват някои преподавателски елементи.

  • Магистър на науката (MPhil)

Званието „Магистър на науката“ обикновено се дава на всички успешни кандидати, които създадат оригинален изследователски проект. Обикновено продължителността е две години или повече за всяка академична дисциплина.

Студентите не държат изпити за придобиване на тази квалификация, но представят и защитават теза, съдържаща подробности за тяхната изследователска работа и на изводите, които са направени от нея.

  • Доктор на науката (PhD или DPhil)

Докторската степен обикновено отнема три години, за да бъде завършена, макар че може да продължи и повече време.

Кандидатите обикновено завършват бакалавърската и магистърската степен с високи оценки, преди да пристъпят към научно-изследователска работа, която да доведе до докторантура. Те работят често на непълно работно време и обучават студенти по бакалавърски или магистърски програми.

Почти всички студенти в някоя дисциплина, които завършат успешно докторска изследователска програма, придобиват званието „доктор” (PhD).

  • Специални програми за следдипломна квалификация (Special postgraduate programmes)

Има две следдипломни бакалавърски степени, достъпни само за завършилите първата степен. Това са бакалавър по философия (BPhil), предоставяна от малък брой институции и отворена за възпитаници на няколко дисциплини и бакалавър по архитектура (BArch) – професионална квалификация, отворена само за завършилите бакалавър или еквивалентна квалификация по архитектура.

Тези програми може да включват обучение и работа по проекти и изследвания. Сравними са с магистърската степен.

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

Категории