Имиграция и работа

Връщане на работа

Всички жени имат право да се върнат на старата си работа след 26-седмичното майчинство. След 26-седмичното ви майчинство не е необходимо да отправяте предупреждение на работодателя си, че се връщате на работа, можете просто да отидете на работа на датата, на която се очаква да се върнете.
Ако не ви позволят да се върнете на работа и ви уволнят, вие можете да подадете жалба срещу вашето уволнение, понеже то е подбудено от причини, свързани с вашата бременност или майчинство. Можете да подадете и жалба за полова дискриминация. И двете жалби могат да бъдат направени, независимо от това колко време сте работила за съответния работодател или колко работни часове имате в седмицата. Незабавно трябва да потърсите съвет, тъй като има строги времеви лимити за подаването на жалба до служебния трибунал.

Ако се разболеете в края на вашето 26-седмично майчинство
Ако в края на вашето 26-седмично майчинство, когато се очаква от вас да се върнете на работа, вие се разболеете, трябва да се сдобиете с медицински сертификат, който да изпратите на вашия работодател. Вашето майчинство ще приключи в края на 26-тата седмица, след което вие ще излезете в болнични. Ще бъдете защитена от неправомерно уволнение в продължение на още 4 седмици след вашето 26-седмично майчинство, ако сте болна през този период.
Ако даден работодател се опита да уволни жена, която е болна в края на 26-седмичното си майчинство, в следствие на което не може да се върне на работа, това може да се счете за полова дискриминация, така че ако се намирате в подобно положение, трябва да потърсите съвет.

Правото да се завърнете на работа след допълнително майчинство
Ако сте работила за работодателя си в продължение на определен период от време, в следствие на което имате право на повече от 26 седмици майчинство, не е необходимо да информирате работодателя си за датата, на която възнамерявате да се върнете на работа, тъй като от вас ще се очаква да се върнете в края на вашето допълнително майчинство. Ако желаете да се върнете на работа преди да изтече периода на вашето допълнително майчинство, ще трябва писмено да уведомите работодателя си, най-малко 28 дена преди датата, на която желаете да се върнете на работа.
Ако желаете да се върнете на работа след допълнителното ви майчинство, трябва да ви бъде предложена старата работна позиция, освен ако не е непрактична за вашето положение. Ако случаят е такъв, трябва да ви бъде предложена подходяща за вас работа, съобразена с обстоятелствата и при същите условия като старата ви работа – например, заплащането ви трябва да е поне колкото предишното.
Ако се връщате от допълнително майчинство и работодателят не ви предложи старата работна позиция, или подходяща алтернатива, можете да подадете жалба срещу неправомерно уволнение и полова дискриминация.

Правото да се върнете на непълен работен ден
Нямате автоматично право да се върнете на непълен работен ден след майчинство. Обаче, вие можете да изискате гъвкаво работно време, а отказа на вашия работодател да ви позволи гъвкаво или непълно работно време може да се сметне за полова дискриминация. Ако случаят е такъв, трябва да потърсите съвет.

Малки фирми
Ако фирмата, за която работите има 5 или по-малко работника, преди да излезете в допълнително майчинство, работодателя не е длъжен да ви приеме обратно. Това се отнася само за жените, които са в допълнително майчинство, не за тези, които са в обикновеното си 26-седмично майчинство.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Да ви издам една тайна! юли 31, 2020
    Ако звъните на някого в работно време, дали той е счетоводител, адвокат или консултант, и той не си вдигне телефона веднага…  това означава следното: Този професионалист е зает с клиент! Ако малко по късно пак звъннете и пак не ви вдигне – може би има друг клиент, или все още извършва услуга или консултация на […]
    Atanas Chikov
  • ОФЕРТА, ОФЕРТА, ОФЕРТА Зелена карта за общ работник в строителството само за 600 паунда! октомври 21, 2019
    Сънародници вече се възползваха от тази оферта, всяка седмица някой получава CSCS  карта на тази цена. Ако искате и вие да се възползвате от тази оферта направете следното. Информирайте се, че нашата фирма предлага съдействие за CSCS карта за общ работник с цени от 187 паунда до 330 паунда. След това когато ние ви кажем, […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!