Обща информация

Възстановителни и трудови дейности

Местните власти могат да осигурят редица възстановителни, трудови, образователни и културни дейности, заедно с необходимите удобства – например, в центровете. Дейностите могат да включват лекции, игри, излети, както и помощ при основните уменията в живота и семейния бюджет. Местните власти могат също да осигурят транспорт, за да можете да се възползвате от удобствата.

Също така, местните власти могат да набавят радиопредаватели, телевизори и/или посещения в библиотеката.

Оценяване на потребностите
Обществените услуги обикновено не могат да бъдат осигурени, докато местните власти не осъществят оценка на потребността. Местните власти трябва да задоволят потребностите на всички, които имат нужда от обществени услуги, защото те са, например, възрастни хора, хора в неравностойно положение или страдащи от физическо или психическо заболяване.

Обикновено ще трябва да се обърнете към местната социална служба, която да оцени потребностите ви. Ако имате нужда от оценка можете сам/а да си я поискате, или да я поиска някой, който се грижи за вас.
Ако, след като сте се свързали със социалната служба, има някакви проблеми с оценката, може да се наложи да се свържете със специализиран консултант, например в Бюрото за консултации (CAB или Citizens Advice Bureau).

Оценката се прави от някой от местната социална служба, или от някой, който действа от нейно име. Оценката може да бъде направена от повече от един човек, като се включват: социален работник, психотерапевт и трудов терапевт. Процедурата по оценяването може да включва попълването на формуляр, но това зависи от сферата на дейност.

Оценката трябва да вземе под внимание:
· Желанията ви, като човек, който ще бъде оценяван;
· Дали имате някакви определени физически затруднения – например, проблеми с ходенето или изкачването по стълби;
· Дали имате някакви определени здравословни или домашни нужди;
· До какви видове помощ вие имате достъп, като: някой, който се грижи за вас, семейство и близки приятели, както и желанието им да продължат да се грижат за вас;
· Какви потребности могат да имат хората, които се грижат за вас.
Веднага щом оценката е направена, местните власти ще трябва да решат дали ще осигурят услуги за посочените поребности. Ако местните власти решат да осигурят услугите, те трябва да бъдат вместени в план за грижите. Този план трябва да съдържа:
· Услугите, които ще бъдат осигурени, от кого, кога и какво ще бъде постигнато чрез тях;
· Допирна точка, за да се разрешават свързаните с услугите проблеми;
· Информация за това как да се поиска преразглеждане на услугите, при положение че обстоятелствата се променят.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Необходимо ли е да кандидатствам за уседнал или предварително уседнал статут? април 15, 2019
    Необходимо ли е да кандидатствам за статут? Това е един въпрос, който много сънародници ми задават. Отговорът е прост и зависи от няколко обстоятелства: „От колко време сте във Великобритания и какви са плановете ви?“. Ако нямате документ за пребиваване в дадена държава,  вие сте имигрант в тази държава. Начинът да се почувствате като британски […]
    Atanas Chikov
  • Съдействие за издаване на Citizen Card март 21, 2019
    Citizen Card е официалната карта за самоличност и удостоверяване на възрастта на граждани на Великобритания и пребиваващите в страната, призната като такава от Министерството на вътрешните работи, Института за стандарти на търговския сертификат, почти всички търговци на дребно в Обединеното кралство и доставчици на обществен транспорт, включително авиокомпаниите. Citizen Card се издава на лица, навършили […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!