Данъци и такси Работа като самонает - self-employed

Данъчна декларация за самонаети във Великобритания

Ако сте самонаето лице, то тогава вие трябва да подавате  данъчна декларация за приходите и разходите (Self Assessment) всяка година. Всяка година през Април от HMRC ще ви изпращат писмо, с което съобщават, че трябва да подадете данъчна декларация онлайн или по пощата.

Ще ви поискат информация за приходите от вашия бизнес, както и за други приходи за които трябва да се плати данък – като например приходи от отдаване на имот под наем.  Това се налага за да се разбере какъв данък и осигуровки трябва да заплатите. Информацията трябва да е вярна и точна и да е изпратена в срок.

Трябва да си водите отчети, за да може да попълните данъчната си декларация правилно и точно. Колкото по-детайлни отчети си водите, по-лесно ще можете да отговаряте на въпросите които от HMRC могат да ви зададът.

Може да използвате счетоводител, но декларацията за приходи и разходи е създадена така, че да е възможно най-лесна за попълване, за да го направите и сами.

                                                  Проверете дали сте самонает                  

Данъка и осигуровките които плащате зависят от това дали сте самонает или сте работник. Обикновено можете да се причислите като самонаето лице, ако можете да си отговорите с „да“ на следните въпроси:

–          Вие ли си ръководите бизнеса?

–          Вие ли сте отговорен при посрещането на загуби, както и приходи?

–          Можете ли да наемете някого да работи за вас според вашите условия и изисквания?

–          Рискувате ли собствените си пари?

–          Вие ли предоставяте главното необходимо обурудване и техника за вършене на работата?

–          Съгласявате ли се да извършите услуга или работа на фиксирана цена, независимо от това колко време ще отнеме?

–          Можете ли да определяте каква работа да свършите, как и кога да стане това и къде да предоставите услугите си?

–          Редовно ли работите за брой определени хора?

–          Ако има недоволни клиенти, вие ли работите извънредно за да задоволите изискванията на клиента, независимо , че това става от вашето лично време и разноски?

Може да сте самонает, но същевременно да сте работник в друг бизнес.

Попринцип ако сте работник се налага да плащате данък и осигуровки ако:

–          Ако работите чрез агенция

–          Ако сте управител на фирмата

–          Ако сте управител на клуб или държите друг тип офис

Ако все още не сте сигурен дали се зачитате като самонает, може да се обадите в HMRC и да ги попитате каквото ви интересува.

Регистриране за данъчна декларация за приходи и разходи

Можете да разгледате подробната статия в сайта ни, написана по въпроса.

Най-добрият вариант е да попълните и изпратите обратно декларацията онлайн.

Това има своите предимства, например:

–          Крайният срок е по-дълъг

–          Веднага получавате потвърждение когато получат декларацията

–          Данъкът ви е изчислен

Ако сте самонает и изпращате декларацията (SA100) по пощата, също така трябва да попълните и:

–          Формуляр SA103S – aко оборотът ви е под 73,000GBP

–          Формуляр SA103F – ако оборотът ви е 73,000GBP или повече

Ако вече не сте самонает

Ако вече не сте самонает, вие все пак трябва да попълните данъчна декларация за приходи и разходи за данъчната година през която вашият бизнес е приключил. Данъчната година трае от периода 6 Април до 5 Април догодина.

Напишете датата на която сте прекратили вашият бизнес като самонает на страниците за самонаемане във вашата декларация.

Ако получите данъчна декларация и на следващата година, а смятате, че не трябва да попълвате такава, незабавно се свържете с HMRC.

Крайни срокове за подаване на декларация

Краен срок за подаване на данъчна декларация:

–          31 Октомври след края на данъчната година за подаване по пощата

–          31 Януари след края на данъчната година за онлайн подаване

Краен срок за плащане на данъка:

–          31 Януари – за плащане на дължимия данък за предходната данъчна година. Това също е и крайният срок за направата на първото плащане по сметка за тазгодишната данъчна сметка ако има дължима такава

–          31 Юли – за второ плащане по сметка – ако има дължима такава

Ако пропуснете крайните срокове, може да ви се наложи да платите и глоби.

Съхранение на правилната документация

Вие трябва да запазите своите бизнес документи за още 5 години напред от крайния срок за подаване – 31 Януари. Тази дата важи, дори ако сте изпратили документите си по пощата.

Може да се наложи да ги пазите и по-дълго ако сте подали декларацията по-късно или ако HMRC ви кажат, че ще преглеждат вашата данъчна декларация.

Повече по темата за съхранение на документацията за самонаети лица може да прочетете в нашата статия.

 

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

  • Една приятелка ми каза за Таксбек – някаква фирма която ти прави данъчната декларация вместо теб. Тази година с тях си пуснах декларацията и много лесно стана всичко правят вместо мен. Хубавото е че не ми взеха много пари имат твърда тарифа и много главоболия ми спестиха.

Категории