Данъци и такси Имиграция и работа Пари и финанси Работа като самонает - self-employed Счетоводство

Данъчна декларация – попълване и обща информация

Вие сте длъжни да попълните и подадете данъчна декларация за всяка изминала данъчна година ако сте самонаето лице, едноличен търговец или директор на компания. Дружествата с ограничена отговорност трябва да заплатят корпоративен данък и да попълнят данъчна декларация за ООД.

Ако сте регистрирани като самонаето лице ще ви бъде изпратена данъчна декларация от HMRC, която вие трябва да попълните и след това да изпратите обратно. За попълването може да използвате и счетоводни програми, но трябва да проверите тук и да работите само с програми, одобрени от HMRC. Най-добре е да си наемете счетоводител, особено ако нямате опит в попълването на данъчна декларация, но ако нямате тази възможност или просто искате да се справите сами, прочетете следващите редове.

Попълване

Ако годишния ви оборот е бил под 70,000GBP, трябва да попълните късия вариант от декларацията, който се състои само от няколко страници. В случай, че оборотът ви надвишава 70,000GBP ще трябва да се преборите с големия вариант, където трябва да впишете по-подробна информация за приходите и разходите си. Ако не сте сигурни кои отрязък трябва да попълните, може да се обадите в HMRC на телефон 0845 900 0444 и да попитате.

Освен, че може да попълните данъчната си декларация на хартиен носител, може да го направите и онлайн. Ако изберете този начин, крайният ви срок за подаване е по-дълъг с 3 месеца.

Когато попълвате декларацията си може да ви се наложи да попълните и допълнителни отрязъци, в случаи, че сте внасяли пенсионни вноски или сте имали странични доходи от отдаване на имот под наем или от продажба на недвижимо имущество. В книжката с инструкции, която ще ви изпратят от HMRC е описано в кои случаи какви отрязъци трябва да се попълнят. Ще получите така книжка независимо дали ще попълвате декларацията си на хартиен носител или онлайн.

При попълване на късия вариант на декларацията ще трябва да впишете и дадете информация за следните неща:

 • Назначавани ли сте на работа през изминалата данъчна година;
 • Детайли за вашия бизнес като самонает и за финансовите ви отчети;
 • Допустими бизнес разходи;
 • Нетната печалба или загуба;
 • Искате ли данъчни облекчения за служебно превозно средство и закупено оборудване;
 • Разходи;
 • Вноски за осигуровки;
 • Други приходи.

Когато попълвате големия вариант на данъчната декларация, освен нещата изброени по-горе, вие ще трябва впишете и:

 • Детайли за спестявания и инвестиции;
 • Пенсионни вноски;
 • Приходи от ренти и помощи;
 • Приходи от застраховки;
 • Други облагаеми приходи.

Списък за проверка

За да бъде възможно най-лесно попълването на данъчната декларация е препоръчително да направите следните неща преди да започнете:

 • Прочетете внимателно книжката с инструкции, която ще ви изпратят от HMRC и разгледайте данъчната декларация.
 • Преценете трябва ли да попълвате някои от допълнителните отрязъци и поискайте от HMRC да ви изпратят, ако е необходими.
 • Съберете финансовите си отчети за изминалата данъчна година, която започва и завършва на 4 април, заедно с други отчети за приходи и разходи.
 • Съберете на едно място всички банкови извлечения, фактури и документи за пенсионни вноски. Вижте кои от тези документи ще ви трябват според вашите обстоятелства, а ако не сте сигурни в книжката с инструкции пише.
 • Съберете формуляри като P60, P45, P11D и др.
 • Постарайте се да подадете декларацията си в срок, защото в противен случай ще ви глобят.
 • Задължително подпишете и напишете датата в дъното на декларацията.

Какви данъци ще трябва да платите и как може да стане това

Когато подадете данъчната си декларация ще получите известие от HMRC за данъците, които трябва да платите и за размера на сумата. Ако сте подавали документите онлайн ще разберете какво трябва да платите веднага.

Размерът на цялата сума ще е за изминалата данъчна година и за тази, която сега е започнала. Това значи, че като ви се изчисли данъка ще трябва да заплатите сумата два пъти, за изминалата и за настоящата данъчна година. Това е методът, по който работи HMRC, но ако според вас  за новата данъчна година вашите приходи ще са много повече или по-малко, трябва да уведомите данъчната служба за това.

Плащането на данъците става по с дебитна карта, по телефона, с чек, с пощенски запис или онлайн, като данъците за настоящата данъчна година се изплащат на две равни вноски. Първата се плаща заедно с данъците за изминалата данъчна година до 31 януари, а втората до 31 юли.

В края на следващата данъчна година, ако сте надплатили данъци за предишната, те ще ви бъдат приспаднати, но ако сте имали повече облагаеми приходи ще трябва вие да си доплатите.

Крайни срокове за подаване

 • При подаване на данъчна декларация на хартиен носител, крайният срок е 31 октомври след приключване на данъчната година.
 • За подаване онлайн срокът е 31 януари, след приключване на данъчната година.
 • Глобата при закъснение е 100GBP, но колкото повече се бавите, толкова по-голяма става сумата.

About the author

Daniel

3 Comments

Click here to post a comment

 • Ако ЛТД-то не е извършвало никаква дейност трябва ли да се попълва и изпраща данъчна декларация? Отворих си ЛТД октомври месец 2013-та и не съм го ползвал за абсолютно нищо, единственото което съм направил е да го отворя, така и не получих и UTR-a си.. въпроса ми е трябва ли да изпращам данъчна декларация в такъв случай и сега ли трябва да е?

 • Здравейте!Нова съм в Лондон и моля за съвет.Кандидатствах за NI, сега изчаквам отговор и едновременно кандидатствам за работа. За момента не съм нито самонаета,нито наета на работа от фирма…та,въпроса ми е трябва ли да поддавам вече тази данъчна декларация и коя форма по-точно? Има ли други важни и спешни документи,които сама трябва да поддам? Благодаря!

Категории