Помощи - Benefits

Данъчни кредити – помощи за хора с ниски доходи и деца

Данъчният кредит за работещи с ниски доходи (Working Tax Credit) и данъчния кредит за деца (Child Tax Credit) не са кредити, които ще трябва да връщате и нямат връзка с плащаните от вас данъци. Това са помощи, отпускани от Агенция “Приходи и митници” на Нейно величество (HMRC).

Детският данъчен кредит (Child Tax Credit) се отпуска на хора, които са отговорни за дете или млад човек до 16 години (или 20 години, ако все още учат в лицензирано учебно заведение) и имат доход под определен минимум. Всички домакинства с годишен доход под определена сума имат право на детски данъчен кредит, като актуалната сума може да се провери на сайта на Агенцията “Приходи и митници” – www.hmrc.gov.uk.

Размерът на помощите, които можете да получавате, ще зависи от това, колко деца имате и дали те имат инвалидност. Детският данъчен кредит се отпуска само на работещи, не и на учащи или на самоиздържащи се лице (self-sufficient), като се изплаща директно на родителя (настойника).

Ако сте дошли на Острова на или след 1 юли, 2014 година ще трябва да изчакате да изминат поне 3 месеца от пристигането ви, за да можете да подадете заявление за данъчни кредити.

Всички обезщетения, пенсии и помощи в Обединеното кралство се изплащат по банкова сметка.

Ако детето ви ходи в лицензирана детска градина или вие плащате на лицензиран детегледач, за да можете да ходите на работа, можете да бъдете подпомогнати с до 70% от сумата, която плащате за това.

Данъчният кредит за работещи (Working Tax Credit) е плащане, което допълва средствата на работещите хора с ниски доходи и също се изплаща по банков път. За да имате право на него, трябва да сте на възраст над 16 години и да работите постоянно поне по 30 часа на седмица (или 16 часа, ако имате дете или доказана инвалидност или сте над 60 г.), както и да имате доходи под установената за годината граница.

Данъчните кредити обикновено се определят година за година, от април до април. Ако обаче обстоятелствата ви се променят, това може да доведе до промяна на правото ви да получавате данъчни кредити или до промяна на сумата, затова е много важно да уведомявате Агенция “Приходи и митници” за всяка промяна възможно най-скоро . Например, ако нямате дете и вече не работите поне по 30 часа на седмица, губите правото на данъчен кредит.  Сумата може да се повиши, например, ако ви се роди дете или доходите ви спаднат, въпреки че продължавате да си изработвате необходимия минимален брой часове.

Ако сте семейни или съжителствате с друг човек е задължително да подадете съвместна молба за данъчни кредити (joint claim) и се взимат предвид доходите на двамата души и техните обстоятелства.

Формуляр-молба може да получите само от Агенция “Приходи и митници”, след като се обадите по телефона на номер 0345 300 3900 и служителите в разговор с вас преценят, че имате право да ви изпратят молба по пощата. Попълнете молбата и я изпратете без никакви придружаващи документи колкото е възможно по-скоро.   Документите ще ви бъдат поискани на по-късен етап и ако сте одобрени, помощта ще ви бъде отпусната от датата на получаването на вашата молба в Агенцията. Може да помолите да ви изплатят до 1 месец назад от тази дата, ако сте имали превод, а получавате помощта, без да се налага да давате обяснения защо не сте подали по-рано.

Ако смятате, че са ви отказали данъчни кредити неправомерно или смятате, че отпуснатата сума е неправилна, можете да се обадите на номер 0345 300 3900 и да помолите за обяснение. Ако не сте удовлетворени от отговора, можете да поискате преразглеждане на решението (reconsideration). Това може да стане само в писмена форма,  в рамките на 30 дни от получаването на решението от Агенцията “Приходи и митници”.

Ако и след това не сте удовлетворени, можете да обжалвате в съда, който е независим – за Англия, Шотландия и Уелс – в HM Courts & Tribunals Service, а за Северна Ирландия –  институцията се нарича Appeals Service Northern Ireland. Ако желаете да обжалвате, е добре веднага да се консултирате с опитен консултант.

Категории