Образование

Две възможности и за вас в училището на детето ви

Билингвист

Нова програма на английското правителство дава възможност на децата на чуждите граждани да се интегрират по-бързо в своето училище. За тази цел към общините се назначават билингвисти, които вършат работата на индивидуални учители и преводачи. Те ходят един път в седмицата по 2 часа в училищата и помагат на техния роден език разберат за какво говори в час и как да изпълняват за-дачите, които им се поставят. На детето се правят тестове на родния му език за определяне на нивото му. В началния период на адаптация е особено трудно,  защото, ако то идва от България на 6–7 години и до този момент е било в детска градина, то изведнъж се оказва в среда, където неговите връстници могат свободно да комуникират, докато се учат да четат, пишат, броят и смятат. Хората, които кандидатстват за тази работа, трябва да владеят английски на много добро ниво писмено и говоримо, да имат опит в работа с деца, да знаят как се работи в екип и, разбира се, да обичат децата.
Квестор

Още една възможност за работа се предлага в качеството ви на квестор на изпитите в Six Form колежите. Заетостта е 4 пъти в годината и всеки път ви позволява да си уплътните по един работен ден. Идеалните кандидати трябва да имат много добро ниво на пис- мен и говорим английски, опит в работата с деца и представа за английското образование и система на обучение.

Категории