Помощи - Benefits Семейство

Детски надбавки в Обединеното кралство и промените, свързани с тях

Гражданите от други страни на Европейския съюз може да имат правото да получават детски надбавки (Child Benefit) за децата си на възраст под 16 г. (или под 20 г., ако продължават обучението си в одобрено учебно заведение), когато пребивават на територията на Обединеното кралство.

От 1 март 2014 година настъпиха някои промени, свързани с изискванията за получаване на детски надбавки. Доста бяха стеснени категориите граждани на страни от Европейския съюз, които имат право да ги получават.

Обикновено, за да получавате детски надбавки, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Вие и детето ви трябва да се намирате на територията на Обединеното кралство;

 • Да имате право да пребивавате в страната;

 • Да живеете в Обединеното кралство като ваш основен дом (с изключение на кратки периоди на пътувания на почивка);

 • Да носите отговорност за отглеждането на детето (което обикновено означава да живеете с детето или да плащате редовно за неговото отглеждане).

Нека разгледаме по-подробно условието за право на пребиваване в страната. Такова право имат британските граждани, гражданите на Република Ирландия, Англо-нормандските острови (Channel Islands) и Остров Ман.  Гражданите на други държави от Европейския съюз трябва да отговарят на някои условия, за да се смята, че имат право на пребиваване и да получават детски надбавки.

Българските граждани имат право за пребиваване в Обединеното кралство, ако:

– работят като наети от работодател;

– имат собствен бизнес (работят като самонаети лица);

– регистриран сте като търсещ работа (jobseeker), но това може да бъде за срок до 6 месеца.

От 2016 година учащите и хората, които се издържат сами (self-sufficient) нямат право на детски надбавки. 

Ако вие имате право на пребиваване, вашите близки роднини също имат право на пребиваване. За близки роднини се смятат:

– съпруг/а, граждански партньор;

– деца;

– внуци под 21 години;

– родители или баба и дядо, които са зависими от вас.

Ако живеете в Обединеното кралство и сте гражданин на страна от Европейския съюз, а детето ви не живее с вас, вие може да имате право да получавате детски надбавки, ако то живее в друга страна от Европейската икономическа общност (сред които е и България). За да имате право на тях, вие или вашият партньор трябва да плащате национални осигуровки (ако сте самонаети или работите като наети от работодател) или да получавате една от следните помощи:

 • Помощ за безработни, основана на осигурителните вноски (Contribution-based Jobseeker’s Allowance);

 • Помощ по нетрудоспособност, основана на осигурителните вноски (Contribution-based Employment and Support Allowance);

 • Държавна пенсия (State Pension);

 • Помощ за овдовели лица (Widow’s benefit);

 • Помощ при загуба на близък (Bereavement benefit);

 • Помощ за инвалидизирани лица (Incapacity Benefit);

 • Помощ за лица с инвалидност в резултат на травма на работото място (Industrial Injuries Disablement Benefit);

 • Помощ поради тежка нетрудоспособност (Severe Disablement Allowance);

 • Законоустановено обезщетение по майчинство (Statutory Maternity Pay).

От 1 юли 2014 година настъпиха още промени свързани с получаването на детски надбавки и детски кредити – за да имат право на тях, хората трябва да са пребивавали в страната поне 3 месеца, преди да кандидатстват. Ако отговарят на това и останалите изброени по-горе условия, те ще могат да получават детски надбавки.

Същите правила важат, ако осиновявате дете. Ако гледате дете като приемен родител (foster parent), може да получавате детски надбавки, ако местния съвет не плаща суми за квартира и отглеждане на детето.

Правилата за получаване на детски надбавки са различни, ако детето е настанено в болнично или социално заведение, както и ако не живее с вас.

Категории