Дискриминация

Директна полова дискриминация/Косвена полова дискриминация

Директна полова дискриминация                 Директната дискриминация представлява по-неблагоприятното отношение към даден човек поради полови предразсъдъци, от колкото би било това отношение към представител от противоположния пол при същите обстоятелства.
Примери за директна дискриминация са:
• отказ за даването на кредит на семейна жена без подписа на съпруга й, докато семейния мъж не е необходимо да представя подписа на съпругата си;
• отказ за приемане заплатата на дадена жена като основа за mortgage (ипотека), поради нейния пол;
• безплатен вход или отстъпки от напитките за жените (мъжете), докато в същото време това не е позволено на мъжете (жените);
• обявяване на свободно работно място за „сервитьор”, като се подчертава, че работата е сама за мъже;
• безпокойство, отправено към единия пол;
• уволнение на служител поради бременността й.

Косвена полова дискриминация
Косвената полова дискриминация представляват условията и изискванията, които иначе отнасящи се за всички, имат по-голям ефект върху единия пол.
Примери за косвена полова дискриминация са:
• изискване служителят да няма малки деца – пропорцията на жените, които се грижат за малки деца, е много по-голяма от колкото тази на мъжете, така че това е малко вероятно да бъде необходимо изискване за започване на работа (независимо от пола);
• уволнение на всички работници на непълен работен ден, при положение че всички са жени – това също може да бъде счетено за косвена дискриминация;
• mortgage кредитор, който настоява, че единствено на хората, които работят на непълен работен ден, може да бъде дадена mortgage. По-вероятно е това да се отнася за жените от колкото за мъжете.

Измъчване
По силата на закона, измъчването се появява, когато към вас се отнасят по-неблагоприятно в резултат на ваше оплакване, започване на съдебно производство или отстояване на права по силата на закона за половата дискриминация. Измъчване е и ако към вас се отнасят по-неблагоприятно понеже сте подкрепил(а) някой друг, който е предприел подобни действия, например, да бъдете свидетел по дело за полова дискриминация.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Страшни разкази за социалните в UK юни 17, 2019
    Социалните служби във Великобритания си вършат работата, без да мигнат, и нашите сънародници с деца (особено новодошлите) разбират за това едва когато буквално им звъннат на вратата. Както неведнъж сме казвали досега – незнанието за порядките тук не е оправдание. Защото, когато имате проблем със социалните служби, в UK съществува съвсем реалната опасност те да […]
    Atanas Chikov
  • Български застрахователни неволи в UK юни 3, 2019
    Често пъти нашите сънародници във Великобритания изпадат в ситуации, в които се изяснява, че ако са имали направена застраховка навреме, развръзката сега би била много по-различна. И обикновено става въпрос за проблеми, изискващи солидна парична сума. Ех, ако…, но вече е късно! И още нещо. Когато се прави застраховка, тук не е важно само да […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!