Дискриминация

Директна расова дискриминация / Косвена расова дискриминация

Директна расова дискриминация
Директната расова дискриминация представлява по-неблагоприятното отношение към даден човек, поради расови предразсъдъци, отколкото е отношението към друг човек в същата ситуация. Освен думи или действия за отказ, расовата дискриминация включва думи или действия на обезсърчаване.
Пример за директна расова дискриминация ще бъде отказа да се назначи човек от определена раса, понеже, според работодателя “той няма да се впише в средата” или “клиентите ще се противопоставят”. Не толкова очевиден пример ще бъде ако на даден човек е отказана работа, поради връзка с някой от определена раса, например, ако партньорът му е Afro-Caribbean, или ако е уволнен понеже е отказал да спази инструкции, които ще дискриминират хора от същата раса.

Косвена расова дискриминация
Косвена расова дискриминация са условията и изискванията към даден човек, които може да изглеждат, че се отнасят за всички, но може да поставят хората от определена расова, етническа или национална група в неизгодна позиция.
Може да става въпрос за косвена дискриминация в дадено изискване, ако:
• за хората от определена расова, етническа или национална група е по-малко вероятно да отговорят на него; и
• като резултат, хората, които не могат да го изпълнят, са в неизгодна позиция; и
• не може да бъде опровергано от човека или институцията, които са го поставили.
Може да става въпрос за косвена дискриминация ако за членовете на една или повече расови, етнически или национални групи е по-малко вероятно да отговорят на дадено изискване, в сравнение с останалите. Пример за това ще бъде ако работодателя изисква от кандидатите да говорят безупречен английски, при условие че това не е необходимо за работата. Повече примери са: забрана за носенето на забрадки, задължително носене на поли в училище или на работното място, или ако работодателя изисква квалификациите да са придобити единствено във Великобритания.

Измъчване и безпокойство
Вие ще бъдете измъчван(а), ако отношението към вас е по-неблагоприятно, понеже сте подал(а) жалба, завел(а) съдебно производство или отстоял(а) правата си по силата на законите за расовата дискриминация. Тук се включват и хората, които са ви помагали и са ви поддържали във вашата дейност, например, при даването на показания по дело за расова дискриминация. Вие ще бъдете обезпокоен(а) ако са ви заплашвали или унижавали заради расата ви.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Необходимо ли е да кандидатствам за уседнал или предварително уседнал статут? април 15, 2019
    Необходимо ли е да кандидатствам за статут? Това е един въпрос, който много сънародници ми задават. Отговорът е прост и зависи от няколко обстоятелства: „От колко време сте във Великобритания и какви са плановете ви?“. Ако нямате документ за пребиваване в дадена държава,  вие сте имигрант в тази държава. Начинът да се почувствате като британски […]
    Atanas Chikov
  • Съдействие за издаване на Citizen Card март 21, 2019
    Citizen Card е официалната карта за самоличност и удостоверяване на възрастта на граждани на Великобритания и пребиваващите в страната, призната като такава от Министерството на вътрешните работи, Института за стандарти на търговския сертификат, почти всички търговци на дребно в Обединеното кралство и доставчици на обществен транспорт, включително авиокомпаниите. Citizen Card се издава на лица, навършили […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!