Дискриминация

Дискриминация поради религия и вяра

Незаконно е за даден работодател да ви дискриминира по предразсъдъци като религия и вяра. Под религия и вяра обикновено се разбира всяка религия, религиозна догма или подобна философска догма. Тук не се включват политическите убеждения. Вие сте защитен(а) от дискриминация, независимо от това каква вяра или религия изповядва работодателя ви и дали работите за него или възнамерявате да си подадете документите за работа.
Ако смятате, че сте бил(а) дискриминиран(а) заради вашата вяра или религия, можете колкото си може по-скоро да потърсите съвет, защото има строг 3-месечен лимит за предприемането на законни действия. Повече информация можете да намерите в уебсайта на Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS: www.acas.org.uk).

Мисля, че има особено отношение към мен заради религията ми. Това законно ли е?
Аз съм евреин и през зимата следобедите в петък трябва да са ми свободни, за да мога да се прибера у дома и да се приготвя за шабат (събота у евреите). В момента, шефът ми няма нищо против това, а аз си наваксвам работните часове през седмицата. Обаче, той обмисля представянето на нов график за смените, което означава че няма да имам повече такава възможност. Може ли той да постъпи така?
Незаконно е да се дискриминира даден работник поради неговата вяра или религия. Например, ако вашия работодател направи нов график на смените, който няма да бъде изгоден за вас заради религията ви, вие може да се окажете жертва на недиректна дискриминация поради религията ви. Вашият работодател ще трябва да ви покаже защо именно вие ще трябва да работите в петък следобед. Ако той не успее да ви посочи друг начин да организирате работата си, неговото отношение към вас може да се счете за дискриминация поради религията ви.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Необходимо ли е да кандидатствам за уседнал или предварително уседнал статут? април 15, 2019
    Необходимо ли е да кандидатствам за статут? Това е един въпрос, който много сънародници ми задават. Отговорът е прост и зависи от няколко обстоятелства: „От колко време сте във Великобритания и какви са плановете ви?“. Ако нямате документ за пребиваване в дадена държава,  вие сте имигрант в тази държава. Начинът да се почувствате като британски […]
    Atanas Chikov
  • Съдействие за издаване на Citizen Card март 21, 2019
    Citizen Card е официалната карта за самоличност и удостоверяване на възрастта на граждани на Великобритания и пребиваващите в страната, призната като такава от Министерството на вътрешните работи, Института за стандарти на търговския сертификат, почти всички търговци на дребно в Обединеното кралство и доставчици на обществен транспорт, включително авиокомпаниите. Citizen Card се издава на лица, навършили […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!