Дискриминация

Дискриминация поради сексуална ориентация или религия

 Дискриминация на работното място поради вашата сексуална ориентация
Незаконно е някой, за когото работите, да се отнася по-неблагоприятно към вас от колкото към останалите работници, поради сексуалната ви ориентация. Според закона това е директна дискриминация. Пример за директна дискриминация ще бъде отказа да ви наемат, или да ви уволнят поради сексуалната ви ориентация. Също така, е незаконно някой, за когото работите, да има правила, политики и практики, които, въпреки че не са насочени към вас, ви поставят в неизгодна позиция поради сексуалната ви ориентация. Според закона това е косвена дискриминация. Косвената дискриминация може да бъде доказана, ако може да бъде показано, че тя представлява неотменна професионална потребност.
Дискриминацията на работното място поради вашата сексуалност може да включва:
• отричане на вашите професионални възможности за развитие, повишение, или други облаги, като пенсионни и застрахователни програми, както и евтин транспорт (освен ако облагата не зависи от семейния статут);
• уволнение поради сексуалната ви ориентация;
• тормоз на работното място поради сексуалната ви ориентация;
• отказ за даването на препоръки, или даването на неправомерна препоръка при напускане на работа;
• различно отношение, например, ако на бизнес среща, работодателят очаква работниците да доведат партньорите си от противоположния пол, като в същото време хомосексуалните партньори не са добре дошли.

Дискриминация на работното място поради вашата религия или вяра
Незаконно е някой, за когото работите, да се отнася по-неблагоприятно към вас от колкото към останалите работници, понеже вие следвате определена религия или вяра. Според закона това е директна дискриминация. Пример за директна дискриминация ще бъде отказа да ви наемат, или да ви уволнят поради вашите религиозни убеждения. Също така, е незаконно някой, за когото работите, да има правила, политики и практики, които, въпреки че не са насочени към вас, ви поставят в неизгодна позиция поради вашата вяра. Според закона това е косвена дискриминация. Пример за това ще бъде дадено правило, според което всички трябва да се обличат по определен начин, което означава, че не можете да носите артикул от облеклото си, която се счита за част от религията ви. Косвената дискриминация може да бъде доказана, ако може да бъде показано, че тя представлява неотменна професионална потребност.
Религия или вяра може да означава:
• принадлежност към организирана религия, като Юдаизъм или Ислям;
• притежание на дълбока вяра, която влияе на начина ви на живот или на професионалните ви виждания;
• принадлежност към малка религия или секта, като Scientology и Rastafarianism;
• участие в семинар към даден колеж.
Дискриминацията на работното ви място поради вашата религия или вяра може да включва:
• принуждение за обличане по определен начин или премахването на свещени за вас предмети;
• принуждение за работа в часове, които са против религията ви;
• тормоз на работното място поради религията ви.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Необходимо ли е да кандидатствам за уседнал или предварително уседнал статут? април 15, 2019
    Необходимо ли е да кандидатствам за статут? Това е един въпрос, който много сънародници ми задават. Отговорът е прост и зависи от няколко обстоятелства: „От колко време сте във Великобритания и какви са плановете ви?“. Ако нямате документ за пребиваване в дадена държава,  вие сте имигрант в тази държава. Начинът да се почувствате като британски […]
    Atanas Chikov
  • Съдействие за издаване на Citizen Card март 21, 2019
    Citizen Card е официалната карта за самоличност и удостоверяване на възрастта на граждани на Великобритания и пребиваващите в страната, призната като такава от Министерството на вътрешните работи, Института за стандарти на търговския сертификат, почти всички търговци на дребно в Обединеното кралство и доставчици на обществен транспорт, включително авиокомпаниите. Citizen Card се издава на лица, навършили […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!