Дискриминация

Дискриминация по расови предразсъдъци

За даден работодател е незаконно да дискриминира някого по расови предразсъдъци. Това се отнася за всички работодатели, без значение от големината им. Повечето работници, служители, стажанти и самонаети хора имат законна защита срещу расова дискриминация във всички аспекти от наемането на работа, включително при: набиране на персонал, подбор, повишение в длъжност, обучение, изплащане на възнаграждения, съкращение, уволнение и условия на самата работа.
Професионалните съюзи са длъжни да не дискриминират сегашните и потенциалните си членове.

Кога расовата дискриминация не е незаконна
Съществуват определени ситуации, при които се разрешава расова дискриминация.
Ако определени условия и изисквания на дадена професия могат да бъдат изразени като “автентична професионална квалификация”, те може да не са предмет на дискриминация. Например, правдоподобно е за собственик на китайски или гръцки ресторант да желае да наема сервитьори само от китайски или гръцки произход, понеже условията на самата работа го изискват. Правдоподобно е за даден азиатски приют за жени, които са били жертви на насилие, да се наемат само азиатски работнички, за да може жертвите да се приобщят и комуникират по-лесно с представителите на своята раса.
Расовата дискриминация не е незаконна ако работата е в частно жилище, в по-голямата си част работата е в чужбина, или когато, при определени работни позиции, Короната е работодател.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Страшни разкази за социалните в UK юни 17, 2019
    Социалните служби във Великобритания си вършат работата, без да мигнат, и нашите сънародници с деца (особено новодошлите) разбират за това едва когато буквално им звъннат на вратата. Както неведнъж сме казвали досега – незнанието за порядките тук не е оправдание. Защото, когато имате проблем със социалните служби, в UK съществува съвсем реалната опасност те да […]
    Atanas Chikov
  • Български застрахователни неволи в UK юни 3, 2019
    Често пъти нашите сънародници във Великобритания изпадат в ситуации, в които се изяснява, че ако са имали направена застраховка навреме, развръзката сега би била много по-различна. И обикновено става въпрос за проблеми, изискващи солидна парична сума. Ех, ако…, но вече е късно! И още нещо. Когато се прави застраховка, тук не е важно само да […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!