Дискриминация

Дискриминация по расови предразсъдъци

За даден работодател е незаконно да дискриминира някого по расови предразсъдъци. Това се отнася за всички работодатели, без значение от големината им. Повечето работници, служители, стажанти и самонаети хора имат законна защита срещу расова дискриминация във всички аспекти от наемането на работа, включително при: набиране на персонал, подбор, повишение в длъжност, обучение, изплащане на възнаграждения, съкращение, уволнение и условия на самата работа.
Професионалните съюзи са длъжни да не дискриминират сегашните и потенциалните си членове.

Кога расовата дискриминация не е незаконна
Съществуват определени ситуации, при които се разрешава расова дискриминация.
Ако определени условия и изисквания на дадена професия могат да бъдат изразени като “автентична професионална квалификация”, те може да не са предмет на дискриминация. Например, правдоподобно е за собственик на китайски или гръцки ресторант да желае да наема сервитьори само от китайски или гръцки произход, понеже условията на самата работа го изискват. Правдоподобно е за даден азиатски приют за жени, които са били жертви на насилие, да се наемат само азиатски работнички, за да може жертвите да се приобщят и комуникират по-лесно с представителите на своята раса.
Расовата дискриминация не е незаконна ако работата е в частно жилище, в по-голямата си част работата е в чужбина, или когато, при определени работни позиции, Короната е работодател.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Необходимо ли е да кандидатствам за уседнал или предварително уседнал статут? април 15, 2019
    Необходимо ли е да кандидатствам за статут? Това е един въпрос, който много сънародници ми задават. Отговорът е прост и зависи от няколко обстоятелства: „От колко време сте във Великобритания и какви са плановете ви?“. Ако нямате документ за пребиваване в дадена държава,  вие сте имигрант в тази държава. Начинът да се почувствате като британски […]
    Atanas Chikov
  • Съдействие за издаване на Citizen Card март 21, 2019
    Citizen Card е официалната карта за самоличност и удостоверяване на възрастта на граждани на Великобритания и пребиваващите в страната, призната като такава от Министерството на вътрешните работи, Института за стандарти на търговския сертификат, почти всички търговци на дребно в Обединеното кралство и доставчици на обществен транспорт, включително авиокомпаниите. Citizen Card се издава на лица, навършили […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!