Гласуване в UK

Европейски граждани / Пребиваване

 Европейски граждани                             

EU гражданите имат право да гласуват на Европейските парламентарни и Английските местни правителствени избори. Европейските поданици, които не са EU граждани нямат това право. EU гражданите не могат да гласуват на Английските парламентарни избори.
За Европейските парламентарни избори, дадена EU гражданин може да гласува или от родната си страна, или от европейска страна, в която живее в момента. Обаче, не може да гласува и в двете държави.

Пребиваване
За да гласувате, трябва да бъдете местен жител в избирателния район на датата, на която сте подал(а) молбата за регистрация. Ако временно отсъствате от дома си, например, ако учите някъде другаде, можете пак да гласувате или да заявите местна връзка в избирателния район, където обикновено се подвизавате.
Има някои изключения от тези правила – например, хората, които живеят в чужбина, някои бездомни хора и хората в психиатрични клиники.

 

Категории