Законодателство / Правни въпроси Обща информация

Законни права на бащинство

Ако сте работещ баща, вие имате право на една или две седмици paternity leave (бащинство), ако вие и партньорът ви имате дете. Можете да поискате paternity leave и когато осиновите дете. Повечето бащи ще имат право на Statutory Paternity Pay (законно установено изплащане на бащинство) за своето paternity leave. Statutory Paternity Pay се изплаща по същата величина, както Statutory Maternity Pay.
За да имате право на paternity leave след раждането на детето ви, вие трябва:
• да сте на работа при вашия работодател в продължение на 41 седмици до момента, в който се роди детето ви;
• да бъдете биологичен баща на детето, или да се женен за, или да сте постоянен партньор на, майката;
• да носите някаква отговорност за отглеждането на детето;
• да сте отправил по правилен начин предупреждение до вашия работодател, за да излезете в paternity leave.
За да имате право на paternity leave поради осиновяване, вие трябва:
• да сте на работа при вашия работодател в продължение на 26 седмици до момента, в който осиновите детето (няма да имате право на paternity leave или изплащане, ако вече познавате детето – например, ако става въпрос за доведеното ви дете);
• да не излизате в adoption leave (отсъствие от работа поради осиновяване). (Когато вие и партньора ви осиновите дете, единия от вас може да вземе adoption leave, а другия – paternity leave);
• да имате някаква отговорност за отглеждането на детето;
• да сте отправил по правилен начин предупреждение до вашия работодател, за да излезете в paternity leave.

Кога можете да излезете в paternity leave?
Ако излезете в paternity leave заради раждането на дете, вашето бащинство може да започне или на деня, в който се роди детето, или на датата, която предварително сте уговорил с вашия работодател. Вашето paternity leave не може да започне преди да се роди детето и ако сте се споразумял за по-късна дата от раждането на детето, тя трябва да бъде посочена в рамките на 56 дена от раждането на детето.
Ако взимате paternity leave за осиновяване, вашето бащинство може да започне или на деня, в който вземете детето, или на датата, която предварително сте уговорил с вашия работодател. Ако сте се споразумял за по-късна дата от датата на вземане на детето, тя трябва да бъде посочена в рамките на 56 дена от вземането на детето.

Как да съобщите на вашия работодател за вашето paternity leave
Трябва да успеете да покажете на вашия работодател, че имате право на paternity leave. За тази цел, ще трябва да предоставите на работодателя следната информация:
• вашето име;
• датата, на която се очаква да се роди бебето, или дата на раждане. Ако осиновявате дете, трябва да посочите датата, на която сте получил права за детето, или датата, на която сте взел детето;
• датата, на която желаете вашето paternity leave (или изплащане) да започне;
• декларация, според която имате право на paternity leave;
• декларация, според която трябва да отсъствате от работа, за да помагате на майката или да се грижите за детето.
(В уебсайтът на DTI (www.tiger.gov.uk) има самостоятелни сертификати, които можете да използвате, за да осигурите подобна информация на работодателя си).
Освен това, трябва да отправите известие до работодателя си, че възнамерявате да излезете в paternity leave. Ако работодателят пожелае, известието трябва да бъде писмено. Трябва да отправите известието 15 седмици преди раждането на бебето, или ако това на практика е невъзможно – колкото си може по-скоро, след като решите, че желаете да вземете paternity leave. Ако осиновявате дете, трябва да отправите известие не по-късно от 7 дена, след като са ви дадени права върху детето. Ако това на практика е невъзможно, трябва да отправите известие колкото си може по-скоро, след като решите, че желаете да вземете paternity leave.
Ако промените решението си относно датата, на която желаете да излезете в paternity leave, трябва да отправите известие до работодателя си в рамките на 28 дена преди променената дата.
В уебсайтът на Department of Trade and Industry (DTI) (www.dti.gov.uk) има повече информация за paternity leave, а уебсайта на DTI TIGER (www.tiger.gov.uk) може да ви помогне да изчислите вашето paternity leave и свързаното с него изплащане.

Категории