Законодателство / Правни въпроси Обща информация Пазаруване

Закон за защита на потребителите

В постановлението “The Sale of Goods Act 1979“ е заложена защитата на потребителите при покупко-продажби. В него са определени условията и състоянието на стоките , които трябва да се спазват преди да бъдат пуснати за продажба в търговската мрежа.

Според постановлението, стоките трябва да отговарят на условия като:

  • Да отговарят на описанието си, независимо дали е по етикет, от реклама и т.н.
  • Да са с добро качество и без дефекти, за да се ползват безпроблемно в разумен срок от време (ако сте закупили стока с дефект на по-ниска цена и сте били на ясно с това, нямате право на каквито и да било претенции и рекламациите след това);
  • Да са годни за употреба и да изпълняват целта, за която са предназначени.

Ако закупената от вас стока не отговаря на някое от тези условия, то вие сте в правото си да я върнете, за да ви се възстанови платената сума в пълен размер. В случай, че на друго място бихте платили повече за същата стока, имате право на компенсация, която ще покрие допълнителните разходи за закупуването на стоката при друг търговец.

Имайте в предвид, че за да получите пълната сума, която сте платили за стоката, тя трябва да бъде върната в определен срок от време. Това по никакъв начин не означава, че ако я върнете след срока няма да получите компенсация, просто има вероятност да не ви върнат пълната сума, която сте платили преди време. В такива случаи търговецът трябва да се опита да поправи стоката или да я замени за негова сметка, а когато дефектът не може да бъде отстранен, тогава трябва да ви върнат парите, дори и в намален размер.

Постановлението покрива и покупко-продажбата на стоки втора ръка. При покупки от частен характер, сумата, която сте изплатили за стоката може да ви бъде върната в пълен размер, ако артикула не отговаря на описанието си. Когато ви се дава гаранция в срок от 6 месеца, а стоката се развали преди това, може да се приеме, че тя не отговаря на условията, при които ви е била продадена, освен ако търговецът не успее да докаже обратното. Задачата да се докаже наличието на съществуващ проблем се пада на потребителя, а това е много трудно, ако сте ползвали стоката през продължителен период от време.

Потребителите разполагат със срок от 6 години от датата на закупуването на съответния артикул, за да предявят каквито и да било претенции за компенсация. След като измине този срок, вие нямате никакво право да предявите иск за компенсация, независимо от това какъв проблем е възникнал.

За подаване на иск за компенсация в следствие на злополука или травма, причинена от дефектна стока, отново разполагате със срок от 6 години. Тук важното е да докажете, че дефектът е съществувал още при закупуването на стоката, а не в последствие.

Категории