Имиграция и работа Пари и финанси

Заплащане

Във Великобритания повечето работници на възраст 16 години и повече имат право на национално минимално заплащане (минимално заплащане на час). Минималното заплащане се получава независимо дали сте на постоянна или временна работа.

Някои работници не получават минималното заплащане, а именно:
• работниците под 16 години;
• някои чираци;
• домашните прислужници или бавачките, ако живеят със семейството и не плащат за спане и храна;
• самонаетите;
• членовете на въоръжените сили;
• доброволците;
• някои стажанти по правителствени програми.

Каква е ставката на националното минимално заплащане?
Съществуват 4 различни ставки. От октомври 2011 г.:
• за работници на или над 21 години – £6.08 на час;
• за работници между 18 и 20 години – £4.98 на час;
• за работници на 16 и 17 години – £3.68 на час;
• за стажанти под 19 или на 19 и повече години – £2.60 на час.

Ако смятате, че не получавате минималното заплащане
Ако смятате, че трябва да получавате минималното заплащане, но в действителност не е така, можете да поискате обяснение от Вашия работодател.

Ако сте член на професионален съюз, можете да поискате съвет от Вашия представител. Ако работодателят Ви не подхваща темата за минималното заплащане, или Вие сте затруднен/а да достигнете до него, можете да се свържете с National Minimum Wage Helpline, чийто персонал е от HM Revenue & Customs (HMRC), на 0845 600 0678 (по местните тарифи); minicom 0845 915 3296.

Ако смятате, че работодателят Ви е наясно с минималното заплащане, но не го изплаща, можете да се свържете с National Minimum Wage Helpline, които могат да съдействат за разследване на работодателите, които не изплащат минималното заплащане на работниците си. Ако не искате работодателят Ви да знае, че сте се свързали с тази агенция, трябва да им кажете, че желаете да останете в анонимност. При определени обстоятелства уведомяване на работодателя може да доведе до заплахи или нечестно отношение на работното място.

Не може насилствено да се съгласите на заплащане, което е по-ниско от минималното. Ако работодателят Ви се опита да Ви накара или убеди да подпишете споразумение, според което ще получавате по-ниско от минималното заплащане, това споразумение няма законна тежест.
И работници и работодатели могат да посетят DirectGov за информация относно националното минимално заплащане. Ще можете да изчислите дали получавате минималното заплащане или не.

Заплати за селскостопански работници

Селскостопанските работници имат право на твърдо почасово заплащане, в зависимост от това на каква възраст са и какъв вид работа вършат. Те имат фиксирана величина за стандартното заплащане и фиксирана величина за допълнителното заплащане.
Ако смятате, че вие се водите селскостопански работник и имате право на определено заплащане, за повече информация в Англия и Уелс трябва да се свържете с Agricultural Wages Helpline на 0845 000 0134 (по местните тарифи).

Удръжки от заплатите

По закон, вашият работодател има право да направи само определени удръжки от вашето заплащане. Ако даден работодател въобще не плаща на служителите си, това се счита за 100%-това удръжка. Съществуват определени правила относно целите, за които работодателя може да прави удръжки.
В по-голяма част от случаите, работодателят може да направи законна удръжка от заплатата на служителя, ако удръжката е:
• изискана по закон. Например, работодателите са длъжни по закон да приспаднат данъците и National Insurance от заплатата на служителите; или
• разрешена в договора на служителя. Това означава, че трябва да има специфична клауза в договора, която позволява да бъде направена точно определена удръжка. В последствие, удръжката може да бъде направена законно, ако на служителя се връчи писмено копие от условието по договора, преди да се направи удръжката. По този начин се покриват удръжки, като професионални такси или вноски към пенсионна програма; или
• служителят е дал писмено съгласие за удръжката, преди тя да бъде направена.
Съществуват допълнителни правила за работниците в магазини, според които за работодателя е незаконно да удържа повече от 10% от брутната заплата на работника, ако удръжката е за стокови или парични загуби.
Има и определени удръжки, които работодателят може да направи, но които удръжки не се поместват в горния списък. Такива удръжки са:
• удръжка, понеже на служителят му е платено повече от колкото трябва;
• удръжка, направена, защото служителят е взел участие в промишлена акция;
• удръжка, направена от работодателя по силата на законна заповед, или на заповед от служебния трибунал, като допълнение към заповедта за заплатите.

Кое се счита за заплащане?
Когато обмисляте дали вашият работодател има право да направи дадена удръжка от вашата заплата, следните се броят за заплата:
• нормалното заплащане, включително такси, бонуси и комисионни;
• платен отпуск;
• заплащания, разрешени от служебния трибунал, като изплащане на заплата за периода между уволнението на даден служител и неговото връщане на работа;
• законните заплащания, освен заплатите, като гаранционно заплащане, когато служителят отсъства от работа поради професионални задължения, или си търси работа, след като е уволнен;
• законен платен болничен;
• законно майчинство, законно бащинство и законно заплащане за осиновяване.

Категории