Законодателство / Правни въпроси

За внасянето на цигари и тютюн във Великобритания

Но най-напред – що е то „внос“? Да, на всички е ясно, че това е, когато физическо лице или компания внася стоки или услуги във Великобритания.

Но това, което обикновено ни вълнува, е „безаварийното“ внасяне на стоката, а не чисто легалната страна на въпроса. Едно от първите и най-важни изисквания от страна на британските правни уредби е да проверите предварително дали стоката, която внасяте, изисква специално писмено разрешение от т.нар. служба Department for Business, Innovation & Skills (BIS). Примерно, едно от изискванията за внос на цигари (независимо за какво количество става въпрос) е да сте поне на 18 години.

Купуването на цигари и тютюн по интернет от друга европейска държава

Ако става въпрос за държава-членка на Европейския съюз, това закупуване е легално. Но моментът, който прави покупката легална, всъщност е заплащането на VAT (ДДС) и съответния акциз (excise duty).

Отговорността за плащането на тези такси, която позволява стоката да се внесе във Великобритания, по принцип се носи от лицето, продаващо стоката. Но във ваш интерес е предварително да изискате потвърждение за платените дължими суми, преди да позволите онлайн транзакцията да бъде осъществена. В противен случай стоката ще бъде конфискувана на границата и губещият ще сте вие. Ако таксата и данъкът върху стоката не са платени, но тя е изпратена, задължението автоматично се прехвърля върху вас, като остава рискът конфискуваната стока изобщо да не ви се върне.

В случаите, когато изпратените за вас цигари или тютюн са личен подарък, необходимостта да се плати VAT по тях отпада, но остава задължението да се плати акцизът им.

Когато внасяте лично тютюн или цигари от друга европейска държава, правилата стават малко по-различни:

Не сте длъжни да плащате такси или данъци при следните случаи и обстоятелства:

1. Когато купувате стоката (която има бандерол, разби- ра се), таксите и данъците са вече включени в цената й, което е ясно от документите. Затова пазете всяка разплащателна бележка и квитанция.

2. Цигарите или тютюнът са за собствено ползване.

3. Стоката е пренесена (транспортирана) до Великобритания лично от вас.

4. Когато стоката е предварително заявена, че е предназначена за подарък, а не за продажба.

Дотук добре, но стигаме до тънкия въпрос – количествата на внос

Граничният служител (Customs Officer) със сигурност ще се поинтересува от предназначението на стоката, ако се появите на пункта на летището с повече от:

– 3200 цигари;

– 400 пурети;

– 200 пури;

– 3 кг тютюн.

Според английското законодателство, в момент като този преносителят на стоката трябва да е готов да посочи причината за вноса на такова количество. В случай че обяснението зазвучи неправдоподобно, или забележете, дори не дотам убедително, митническият служител е в правото си да конфискува стоката с презумпцията, че тя е внесена с комерсиална цел. Затова в подобен случай е за пред- почитане, ако имате малко количество, идващо в повече, да не се опитвате да го скриете или замаскирате, а да подготвите едно спокойно и обосновано обяснение защо ви се е наложило да го вземете.

Ако влизате в UK обаче със собствено превозно средство и носите със себе си непозволени количества тютюн или цигарени продукти, не само стоката, но и самото превозно средство ще ви бъдат конфискувани.

Ако стоката ви бъде конфискувана, има два варианта за действие:

1. Можете да поискате конфискуваната стока да ви бъде върната чрез т.нар. restoration request, който може да се подаде, дори ако смятате, че граничните власти са действали с основание във вашия случай. Тогава ще ви се наложи да заплатите определените от закона такси и глоби. Ако стоката ви обаче е била унищожена междувременно, докато сте били в процеса на изискването й, може да ви бъде предложена компенсация.

Този restoration request може да бъде изпратен на адрес:

National Post Seizure Unit, Border Force, 3rd Floor, West Point, Ebrington Street, Plymout, PL4 9LT

В този случай няма краен срок за подаването на подобно искане, но ако то се забави, стоката обикновено бива продадена или унищожена.

Обикновено процедират по следния начин:

– стоката се унищожава веднага, ако е нетрайна (в случая – цигарите или тютюна);

– стоката се унищожава 45 дена след конфискация, ако не подлежи на разваляне (в случая – колата ви).

Поради тази причина повече от желателно е да подадете незабавно въпросния иск. Ако не сте съгласни с техния отговор за връщането на стоката или колата ви, можете да поискате да се направи ревю (преоценка), възможността за което е подробно описана в писмения отговор, който ще получите на вашия restoration request. Ако не сте съгласни и с последвалото ревю, ви остава като единствена възможност да обжалвате до т.нар. служба Tax Tribunal.

2. За по-бързото разрешаване на проблема с конфискацията на колата ви е желателно да се явите директно пред съда. Това се прави в случаите, когато считате, че стоката ви е отнета незаконно. Тогава се изпраща т.нар. Notice of claim, в който трябва да се включат:

– референтният номер на документите за конфискация;

– вашето име и адресът;

– списък на конфискуваните стоки (количество, марка, продукти);

– доказателство за собственост на конфискувания автомобил;

– основанията ви да смятате, че стоката е отнета неправомерно.

Тук трябва внимателно да прецените най-вече последния от гореизброените моменти, защото в случай, че се явите в съда и загубите делото, има опасност да заплатите съдебните разноски по делото и разноските на отсрещната страна.

Невена Беръм, llm, адвокат

nevebareham@gmail.com, 07796 445 857

Източник: в. „БгБен“

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

Категории