Имиграция и работа

За европейците във Великобритания и британците в Европа

Кампанията за напускане настоява хората от ЕС, които вече са във Великобритания, да могат да останат, но според имиграционните юристи, това не е толкова просто.

Както има две мнения за напускането или оставането на Великобритания в ЕС, има и две мнения по въпроса с чуждите граждани от ЕС, които са се заселили и работят във Великобритания. Респективно спорен е и въпроса относно британците, които живеят в страни от ЕС.

Всички права, които ползват тези имигранти във Великобритания от ЕС, които вече са се заселили на Острова, да бъдат прилагани и към британците, които живеят в европейския съюз – това е предложението, което се подкрепя от поддръжниците на излизането на Великобритания от ЕС.

Претенции

Кампанията на напускане е дала недвусмислени гаранции, че всяка нова имиграционна система няма да се отрази на около 3 милиона граждани на ЕС, които вече са в страната. Това предполага, че същото ще важи и за 2 млн британци, които живеят в ЕС.

„Няма да има промяна за гражданите на ЕС, които вече пребивават законно в Обединеното кралство. Тези граждани на ЕС ще бъдат третирани не по-малко благоприятно, отколкото в момента“, се казва в кампанията за напускане на ЕС. Освен това Виенската конвенция ще защитава правата на гражданите на ЕС, които живеят във Великобритания и британските граждани, живеещи в Европа.

Според поддръжниците за оставане на Великобритания в ЕС обаче „всички граждани на ЕС ще загубят автоматично правото си да идват и да работят във Великобритания. Това означава, че живота и работата във Великобритания за чужди граждани ще бъде значително по-трудно след гласуване то за напускане, и е вероятно ще отключи ограничения и бариери под формата на разрешения, визи и допълнителни документи“, пише в сайта за оставане в Европа Stronger in Europe.

Реалността

Според водещи юристи претенциите за напускане „не са базирани на факти“ и статуквото е малко вероятно да продължи, предвид факта, че имиграцията е толкова важна за кампанията за напускане.

Няма гаранция за придобити права в случай, че Великобритания напусне ЕС, според юридическият професор и експерт по европейските закони г-жа Sionaidh Douglas-Scott от Университета Куин Мери в Лондон. Според нея „напускаш страната и си вън от играта, нямаш права“

Придобитите права могат да се отнасят до  правото на пребиваване, правото на работа, правото за управляване на бизнес, както и достъпа до обществени услуги, като здравеопазване, образование и правото за оставане в страната след пенсиониране.

Въпроса, на който кампанията за напускане не е отговорил е дали европейските договори изискват правата, придобити по силата на европейските закони, да продължат да бъдат прилагани в случай на излизане от Европа.

Г-жа Дъглас – Скот посочва в нейния блог за конституционно право на Великобритания, че член 50 от договора за Европейския съюз, който урежда процеса на всяка страна, която реши да излезе от Съюза, не споменава за придобити права, така, че отговора на горния въпрос може да се счита за негативен.

Твърдението, направено от тези, които подкрепят Brexit, че Виенската конвенция за правото на договори ще гарантира продължаване на правата придобити по време на пребиваване в страна, която принадлежи към Европейския съюз, е също така неправилно, според юристи.

Според г-жа Дъглас – Скот, претенциите за придобити права са „вятър и мъгла“, тъй като конвенцията предлага защита на страни, не на отделни личности, докато Джейн Голдинг, британски юрист, който живее в Берлин, казва, че това не е така. Според г-жа Голдинг „конвенцията не е тествана и тепърва ще трябва да бъде тълкувана. Виенската конвенция не дава ясни придобити права. Освен това се пропуска факта, че Франция никога не е подписвала Виенската конвенция.“

Правата на европейските имигранти не са променени за една нощ, но Ник Роласон, партньор в лондонска имиграционна компания Кингсли Напли, вярва, че неизбежна последица от напускането на Великобритания ще бъде изискване за нови документи, даващи право на имигрантите да останат. Според него „потенциалните нови работодатели няма да се задоволят просто да видят паспорта ви – на тях ще им трябва доказателство, че имате право да пребивавате в страната.“

Какво е точкова имиграционна система на Австралия?

Такава система вече съществува за бъдещите имигранти в Австралия от страните, които не са в Европейския съюз и същата може да бъде приложена за нови имигранти или дори за вече съществуващи жители. Системата е основният начин за получаване на виза на базата на точкова система. След пет годишно визово пребиваване в Австралия, притежателите на валидна виза могат да кандидатстват за право на постоянно жителство.

Практиката показва, че постоянното пребиваване в страната не е точно формулирано. Може да имате трудности при подаването на документи за постоянно жителство ако сте били съкратени, били сте студент или сте пътували някъде.

За хората във Великобритания, пребивавали 10 и повече години, при подаване на документи за постоянно жителство също може да се сблъскат с проблеми след напускането на ЕС, ако например не пазят документи като P60. Даването на разрешение на граждани от ЕС да останат, трябва да бъде подкрепено със закон и с изискване за необходимите документи, които да дават права за постоянно пребиваване.

В крайна сметка

Правата на европейските граждани, пребиваващи във Великобритания не са гарантирани и ще бъдат част от преговорите с Европа. Вече има точкова система, подобна на австралийската, която контролира имиграцията във Великобритания от жители на  държави извън ЕС. Почти със сигурност хората, които живеят във Великобритания ще трябва да се сдобият с документи, показващи техните права.

Категории