Здравни и социални осигуровки - NICs Имиграция и работа Пенсиониране, пенсии Счетоводство

Плащане на осигуровки във Великобритания

Националните осигурителни вноски (National Insurance Contributions – NICs) се плащат, за да изградите своето право на някои видове държавни помощи, включително и държавна пенсия. Вноските, които плащате, зависят от това колко печелите и дали сте наети от работодател или самонаети лица. Можете да спрете да плащате национални осигурителни вноски, когато стигнете до държавната пенсионна възраст.

Вие плащате национални осигурителни вноски, ако сте служител или самонаето лице и сте на възраст 16 или повече години най-вече в зависимост от приходите ви. Може да спрете изплащането на определената сума веднага, след като достигнете необходимата пенсионна възраст.

Ако сте самонаето лице, можете да спрете да плащате вноски от клас 2 веднага, след като достигнете възраст за пенсия и клас 4 – от началото на данъчната година след тази, в която сте навършили определените години.

Държавната пенсионна възраст във Великобритания е 65 години за мъжете, родени преди 6 декември 1953 год. и 60 години за жените, родени преди 6 април 1950 год. За жените, родени на или след 6 април 1950 год. постепенно се увеличава и ще достигне 65 години през ноември 2018 год.

От декември 2018 год. държавната пенсионна възраст за жените и мъжете се предвижда постепенно да продължи да се увеличава и от 65 да достигне 66 до октомври 2020 година.

Някои хора плащат доброволни национални осигурителни вноски. Например, можете да изберете дали да ги платите, ако :

 • не работите и не претендирате да ползвате държавни помощи;
 • не сте платили достатъчно национални осигурителни вноски за една година, за да се брои за прираст към някогашната държавна пенсия или за други дългосрочни ползи от държавата;
 • живеете в чужбина; тогава сами решавате искате ли да поддържате правата си.

Вашият национален осигурителен номер е всъщност личният ви номер на сметката. Гарантирайте си, че националните осигурителни вноски и данъци, които плащате са правилно записани на сметката ви. Този номер действа и като референтен номер за цялата система за социална сигурност.

Всеки национален осигурителен номер е различен. Той е съставен от букви и цифри, като например: QQ 12 34 56 A.

Вашият национален осигурителен номер никога не се променя, дори и да отидете в чужбина, да се ожените, да се регистрирате като граждански партньор, да

смените името си и каквито и да било подобни изменения.

Правото ви да получите съответните възможни ползи зависи от вашия принос с национален осигурителен стаж.

Ще трябва да предоставите своя национален осигурителен номер на:

 • Данъчните служби (HMRC);
 • Вашият работодател;
 • Министерството на труда и пенсиите;
 • Местната градска управа, ако искате да се регистрирате като Housing Benefit;
 • На компании, отпускащи студентски заеми, ако кандидатствате за такъв.

Вие също трябва да дадете своя национален осигурителен номер, ако решите да отворите индивидуална спестовна сметка (ISA).

Вашето право на определени обезщетения и размерът им зависи от сумата, определена за вноска към националното осигуряване. Влияние оказват и вноските на вашия съпруг/съпруга или граждански партньор.

Ползите, които може да имате от внасянето на осигурителни вноски, включват:

 • държавна пенсия;
 • принос към базата на квоти за търсещите работа;
 • помощи при липса на трудова заетост.

About the author

Daniel

1 Comment

Click here to post a comment

 • Здравейте!Имам нужда от Вашата помощ и компетентност относно следните въпроси.баща ми живееше и работеше във Великобритания от 2001год.,като първоначално се осигуряваше сам ,след това от работодател по трудов договор.От месец 08.2017год. същия бе приет и настанен в болница,беше му извършена ампутация на част от крака и получи помощ-социална ,която му даваше право и да работи при работодателя си или на друго подходящо за него място.Преди няколко седмици баща ми почина .Моля ви да ми помогнете и разясните какво да направя ,за да разбера същия имал ли е допълнително пенсионно осигуряване и мога ли аз като негов наследник да получа средствата натрупани в него.на следващо място баща ми приживе ми обясни,че все още към м.03.2018год. не са му били изплатени полагащите му се средства по отпуснатата социална помощ-как да получим и тях.Въобще ако можете да ми помогнете с всичките си знания и опит в областта на починал българин ,който е придобил и право на постоянно гражданство през 2006год. ,относно правата ,които е имал ,сумите,които му се полагат при смърт преди навършване на пенсионна възраст и възможностите на близките му да получат сумите,които му се полагат.Сърдечно Ви благодаря ,ако можете да ми помогнете и насочите.С уважение: Ради Митева

Категории