Обща информация Пазаруване Право

Какви нови права ни дава новият Закон за защита на потребителите

Автор: Ивелин Митев

Източник: в. „БГБен“

От 1-ви октомври влезе в сила новият Закон за защита на потребителите (Consumer Rights Act 2015), който има за цел да опрости, подсили и модернизира британското потребителско право. Той обединява три съществуващи закона в едно и се смята за най-драстичната промяна в потребителските закони на Великобритания през последните 10 години.

Промените са насочени към по-ясни правила за компенсация на потребителите и точни срокове за пълна компенсация, поправка или замяна на неизправни стоки и некачествени услуги. Тук разглеждаме накратко най-важните промени в закона:

Разширяване на правото на връщане на неизправна стока

От 1-ви октомври имате 30-дневен срок от датата на закупуване или от датата на получаване, ако стоката е закупена по интернет, за да върнете закупена стока на търговеца. Досега този срок беше 14 дни. След връщането на стоката търговецът е длъжен да ви върне парите в пълен размер. Имате право да поискате замяна на стоката с нова или поправка на дефектната стока, вместо пълно възстановяване на парите ви, като това е ваше решение.

Нови правила за компенсация за върната стока

Правото ви да искате компенсация за върната стока зависи от това колко дълго сте я притежавали. Ако този период е бил до 30 дни, имате право на пълна компенсация, независимо от претенциите на търговеца.

Ако периодът е бил от 30 дни до 6 месеца, отсега нататък търговецът няма право да прави удръжки от компенсацията. Това е така, защото се предполага, че ако в този период се е появил дефект, той е бил налице при закупуването или доставката на стоката. Търговецът следва да ви върне парите в пълен размер освен ако не докаже, че дефектът се е появил по ваша вина, като отговорността за това е само негова.

Ако сте притежавали стоката повече от 6 месеца, пак можете да получите компенсация за нея, ако тя е неизправна, но вече отговорността за доказване кога е бил налице дефектът става ваша, т.е. най-добре е и при най-малкото съмнение за дефект, да върнете стоката в 30-дневния срок, тъй като тогава имате най-много права.

По-ясни договори за услуги

Новият закон прави по-лесно оспорването на договори за услуги. Законът изисква всички основни елементи на договора и най-вече цената и всякакви странични такси да бъдат акцентирани и сведени до вашето внимание. Досега изискването беше само те да бъдат „четивни”. Отсега нататък нищо не може да бъде скрито в малък шрифт, освен маловажна информация.

Права на потребителите, свързани с услуги

Услугите, както и досега, трябва да се извършват според предварителната уговорка и в рамките на уговореното време, но новият закон урегулира отношенията между клиента и предлагащия услугата, ако клиентът не е доволен от извършената работа.

Ако не сте доволни от извършена услуга, имате право да поискате тя да бъде извършена отново. Това трябва да стане в разумни срокове, като повторно заплащане от вас не се изисква.

Вместо повторно извършване на услугата, имате право да поискате да ви бъде дадена парична компенсация, като размерът й трябва да бъде уговорен между вас и извършващия услугата. Изисква се, обаче, размерът й да бъде адекватен и в някои случаи компенсацията може да бъде пълна.

Закупуване на дигитални продукти

Законът дефинира дигиталните продукти като „данни, произведени и доставени в дигитална форма”. Примери за това са електронни книги, компютърни програми, CD и DVD дискове. Досега потребителите нямаха право да връщат дигитално съдържание, щом веднъж то вече се намира на тяхното устройство. Сега всеки дигитален продукт, неотговарящ на очакванията, било то платен или даван безплатно като част от друга покупка, може да бъде върнат и за него да се иска пълна компенсация.

Нововъведение е и правилото, че ако дигитално съдържание повреди вашето устройство или друго дигитално съдържание, притежавано от вас, задължение на търговеца е или да поправи устройството, без това да ви носи финансови загуби, или да ви даде компенсация, която да покрива разходите по поправка на устройството.

Въвежда се нова служба за потребителски оплаквания

С новия закон се въвежда службата Consumer Ombudsman Service (www.consumer-ombudsman.org), чиято цел е да разрешава извънсъдебно спорове между търговци и потребители. Към нея можете да се обръщате, ако сте се оплакали на търговеца, но не сте получили удовлетворителен отговор в рамките на 8 седмици от подаване на оплакването.

Категории