Законодателство / Правни въпроси Право

Какво е „Макензи приятел“ и има ли нужда от него в съда?

В последно време се зараждат доста дискусии относно Макензи приятелите в съда, затова в тази статия ще разгледаме какво представляват те и реално имаме ли нужда от тях?

Странното име Макензи приятел произхожда от бракоразводното дело Макензи срещу Макензи от 1970 година. Една от страните искала да използва адвокат, който обаче не бил квалифициран да практикува във Великобритания. Затова и съдът не му позволил да остане в залата и той бил изпратен отзад, като имал право да събеседва с „клиента“ си само през почивките.

По-късно се решава, че на господин Макензи не му е разрешена правна защита, която му се полага по право и изслушванията по процеса е трябвало да се повторят.

Така се заражда правото на всеки човек да има помощник до себе си в съда. Този помощник не представлява официално една от страните в делото, но има право да им помага и да си води бележки, но не и да говори от тяхно име. Така неквалифицирания за британския съд адвокат на Макензи се превръща в първия Макензи приятел.

Почти пет десетилетия по-късно Макензи приятелите все още съществуват и дори популярността им се повишава поради няколко причини:

 • Правната помощ почти не съществува и се получава само при най-стриктните обстоятелства.
 • Не е необходимо да се плаща на адвокат за правни услуги. За сметка на това съдебните разходи се повишават и трябва да се платят предварително, така че подобна стъпка може да бъде много полезна за човек без особени финансови възможности.
 • Въпреки усилията правният език да бъде по-достъпен за обикновените хора, все още е сравнително объркващ за голяма част от населението.
 • За да изложи страната си в делото, човек трябва да има поне основни познания от правото, а книгите по право и законодателствата са меко казано огромни.
 • Съдът като институция е плашеща за повечето хора, независимо по какви дела отиват там. Повечето хора имат нужда от придружител в подобни моменти.

В резултат на тези причини се появяват множество Макензи приятели, които с радост биха встъпили в съдебната зала срещу малка комисионна. Тези хора таксуват за услугите си, които могат да включват всичко от прости съвети по попълването на формулярите до влизането в съда с клиента си (който официално се представлява сам) като техен придружител.

Съдът отдавна е признал нуждата на хората от втори човек до себе си, който да им помага в съдебната зала и затова и повечето Макензи приятели са именно близки приятели на лицето, което се представлява само пред съда.

Все пак са постановени ограничения върху правомощията на един Макензи приятел.

Най-общо Макензи приятелят може да:

 • Дава морална подкрепа;
 • Води бележки;
 • Помага с документите по делото;
 • Тихо да дава съвети върху аспекти от делото (които очевидно не са правни съвети).

Макензи приятелят няма право да:

 • Да представлява човек в съда;
 • Подписва документи от името на друг или да ръководи нещата около делото извън съда;
 • Да говори пред съда и да разпитва свидетелите.

Напълно законно е човек да потърси Макензи приятел за своето дело и дори да сключи договор с него, в който се указва, че ще плати определена сума за използваните услуги. Съдът трябва да започне делото с презумпцията, че всяка от страните може да доведе приятел до себе си и трябва да има добра причина, за да бъде забранено подобно нещо. В интерес на истината, забрана от съда за Макензи приятел се случва много рядко.

Съдът признава и Макензи приятели, които таксуват „клиентите“ си, но в някои съдилища има определени изисквания в такива случаи. Например може да се изисква от Макензи приятеля да представи пред съда своята автобиография и да отговори на няколко въпроса, за да прецени съдът дали той може да бъде от помощ и на какво ниво ще е тя.

Все пак адвокатите учат и практикуват дълги години под наблюдението на други. Те познават закона и разпоредбите, за да предложат професионална помощ и висок стандарт. Отчасти това е и причината комисионните на адвокатите в днешно време да са толкова високи. Освен това те трябва да поддържат знанията си постоянно, защото се правят чести промени в законодателството, а освен това всяка година да плащат големи суми, за да задържат лицензите си за практикуване. Адвокатите плащат и застраховка, за да дават правни съвети. Така когато човек опре до услугите на истински адвокат, той може да бъде сигурен, че помощта ще е на най-високо ниво и всеки един съвет, който му се дава би бил възможно най-точен и правилен. Но не всеки човек може да си позволи подобна услуга и затова много по-евтиният вариант остава Макензи приятелят.

 

Категории