Дискриминация Образование Транспорт за хора с физическо увреждане

Какво можете да направите ако смятате, че вашето дете е дискриминирано?/Обществен транспорт

Какво можете да направите ако смятате, че вашето дете е дискриминирано?
В зависимост от обстоятелствата, можете да отнесете случая до трибунала за специални образователни потребности и физическо увреждане, или, в определени случаи – до admissiom appeal panel или exclusion appeal panel. Можете да подадете жалба пред някое от тези тела, след като сте приключил(а) процеса по подаване на оплакване пред институцията, която смятате, че е дискриминирала детето ви. Можете да се свържете с трибунала за специални образователни потребности и физическо увреждане чрез Disability Rights Commission (DDA линия за помощ: 08457 622633; textphone: 08457 622644; www.drc-gb.org) и можете да кандидатствате за admissiom appeal panel чрез LEA или чрез правителственото тяло на училището, както и за exclusion appeal panel чрез LEA. При повечето ситуации ще ви бъде предложено мирно разрешение на проблема преди да подадете жалба.

Последващо и висше образование
Disability Gughts Commission (DRC: www.drc-gb.org.uk) има подробно ръководство как подобни политики трябва да бъдат вмъкнати в представителствата за последващо и висше образование. Това ръководство може да се намери в DRC и в публикацията на Department for Education and Skills (0845 60 222 60).

                                                                                 Обществен транспорт
DDA дава правомощия за издаването на правилници относно дизайна и достъпа до новите обществени транспортни средства, таксита и услуги.
Въпреки че обществените транспортни средства все още не се покриват от този закон, спирките на обществения транспорт имат такова покритие, така че, например, един глух човек може да се оплаче в една жп станция за липсата на minicom или друга достъпна информация.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Страшни разкази за социалните в UK юни 17, 2019
    Социалните служби във Великобритания си вършат работата, без да мигнат, и нашите сънародници с деца (особено новодошлите) разбират за това едва когато буквално им звъннат на вратата. Както неведнъж сме казвали досега – незнанието за порядките тук не е оправдание. Защото, когато имате проблем със социалните служби, в UK съществува съвсем реалната опасност те да […]
    Atanas Chikov
  • Български застрахователни неволи в UK юни 3, 2019
    Често пъти нашите сънародници във Великобритания изпадат в ситуации, в които се изяснява, че ако са имали направена застраховка навреме, развръзката сега би била много по-различна. И обикновено става въпрос за проблеми, изискващи солидна парична сума. Ех, ако…, но вече е късно! И още нещо. Когато се прави застраховка, тук не е важно само да […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!