Образование

Какво представлява точковата система (Uniform Mark Scale) при A-Level

 A Level са модулни квалификации и вие може да взимате изпитите за всяка част по различно време. Тестовете могат да имат леки разминавания в трудността спрямо предходните. Изкараните точки от зимната изпитна сесия през Януари и лятната през Юни, са просто „необработени“ точки взети по отделно, но след като се съберат те вече се преобразуват в UMS точки и така вие получавате заслужената финална оценка според броя им. Ето и необходимите точки за съответната оценка:

.

AS или А2 Level от 2 части (с максимум 200 точки):

 • 80-99 точки – оценка „Е“
 • 100-119 точки – оценка „D”
 • 120-139 точки – оценка „C”
 • 140-159 точки – оценка „B”
 • 160-200 точки – оценка „А“

AS или A2 Level от 3 части (с максимум от 300 точки):

 • 120-149 точки – оценка „Е“
 • 150-179 точки – оценка „D”
 • 180-209 точки – оценка „С“
 • 210-239 точки – оценка „В“
 • 240-300 точки – оценка „А“

Обща A Level оценка от 4 части (с максимален брой от 400 точки):

 • 160-199 точки – оценка „Е“
 • 200-239 точки – оценка „D”
 • 240-279 точки – оценка „С“
 • 280-319 точки – оценка „В“
 • 320-400 точки – оценка „А“

Обща A Level оценка от 6 части (с максимум от 600 точки):

 • 240-299 точки – оценка „Е“
 • 300-359 точки – оценка „D”
 • 360-419 точки – оценка „С“
 • 420-479 точки – оценка „В“
 • 480-600 точки – оценка „А“

Категории