Имиграция и работа

Какво представлява универсален кредит (Universal Credit) и как да как да кандидатстваме за него?

Универсалният кредит (Universal Credit)  е един вид обединена помощ, за ниски доходи или при безработица. Целта на въвеждането му е да бъде облекчена процедурата за подпомагане на социално слабите граждани. Идеята е универсалният кредит да  замени почти всички други социални помощи. Електронната система за отпускане на тази  обединен помощ се въвежда поетапно в различните райони на Великобритания. За нея все още не може да се кандидатства навсякъде. Ако в общината по местоживеене все още не е въведена системата за универсален кредит (Universal Credit) , можете да подавате молба за традиционните помощи. Ако обаче в района, в който живеете системата е въведена, в такъв случай ще можете да кандидатствате само за  нея.

 

От юли 2019 г., въвеждането на универсалния кредит (Universal Credit) ще започне да засяга всички, които получават други видове помощи, тъй като тогава Данъчната служба /HMRC/ и Службата за работа и пенсии  (DWP) ще започнат да прехвърлят настоящите получатели на обикновени помощи към Универсалния кредит (Universal Credit) – процес, който по план ще завърши до март 2022 г.

 

Тази статия обяснява по какъв начин универсалният кредит (Universal Credit)  се различава  от  съществуващите досега помощи, каква сума можете да получите и как да кандидатствате.

 

Какво е универсален кредит (Universal Credit) ?

Универсалният кредит представлява един вид месечна помощ, която се отпуска за работещи на ниска заплата или при безработица.

Той замества следните традиционно получавани досега помощи:

 • Помощ за жилищен наем /Housing benefit/,
 • Детски данъчен кредит /Child Tax Credit/,
 • Работнически данъчен кредит /Working Tax Credit/,
 • Помощ поради ниски доходи /Income support/[*не я ползват гражданите на ЕС, преди да получат статут на постоянно пребиваващ],
 • Помощ за търсещи работа, базираща се на дохода /Income-based Jobseeker’s Allowance/,
 • Помощ за заетост и помощ, свързана с доходите/Income-related Employment and Support Allowance/.

Повече информация относно заявяването за отпускане на универсален кредит (Universal Credit) , можете да намерите на: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/700777/universal-credit-and-you-110418.pdf

Ако живее в Северна Ирландия или Шотландия?

В Северна Ирландия условията за получаване на универсален кредит (Universal Credit)  са различни.

Научете повече на: https://www.nidirect.gov.uk/articles/universal-credit

В Шотландия  се предлагат различни варианти за изплащане на универсалния кредит.

За повече детайли, можете да се запознаете с Ръководството за универсален кредит (Universal Credit)  в Шотландия: https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/universal-credit-if-you-live-in-scotland

 Универсален кредит (Universal Credit)  – основни факти:

 • Възможно е да се наложи да изчакате до пет седмици преди получаване на първата сума от помощта.
 • Ако се намирате в район, напълно въвел системата за кандидатстване за универсален кредит (Universal Credit)  и ако имате право на помощи, ще бъдете помолени да подадете молба. Ако във вашия район не е въведен универсалния кредит, ще продължите да кандидатствате за съществуващите досега помощи, докато не бъдете поканени да кандидатствате за универсален кредит (Universal Credit) .
 • Ако получавате помощ за жилищен наем, сумата ще бъде включена в месечния универсален кредит (Universal Credit) , а вие ще плащате на наемодателя си директно.
 • Ако живеете с партньор като двойка и всеки от вас има право на универсален кредит (Universal Credit) , ще получавате месечно съвместно плащане, изплащано в банкова сметка на един от партньорите или в обща такава.
 • Плащанията по Универсалния кредит се получават ежемесечно. Възможно е да изминат до пет седмици, след подаване на заявлението, преди да получите първото плащане.
 • Ако кандидатствате за универсален кредит (Universal Credit) , няма ограничения за това, колко часа седмично можете да работите. Имайте предвид обаче, че сумата, която получавате, постепенно ще намалява с нарастване на доходите, така че няма да изгубите наведнъж цялата си социална помощ.
 • Необходимо е да подадете молбата си онлайн.

В какъв срок ще ви бъде отпуснат Универсален кредит (Universal Credit) ?

Не отлагайте подаването на вашето заявление за универсален кредит (Universal Credit)  и кандидатствайте веднага щом имате право да го направите, тъй като може да отнеме до пет седмици, докато първото ви плащане постъпи по банковата ви сметка.

Датата, на която подавате своята молба, е датата от месеца, на която ще ви бъде изплащана месечната вноска по универсалния кредит. Тя се нарича дата на оценка.

Универсалният кредит се изплаща ежемесечно и за изминалия месец, така че ще трябва да изчакате един календарен месец от датата, на която сте подали заявлението си, преди да получите първото плащане по него. Този месец се нарича “оценъчен период”.

След това ще трябва да изчакате до седем календарни дни, преди сумата да постъпи по вашата банкова сметка. Това означава, че цялата процедура може да се проточи  до пет седмици, преди да получите първата си вноска.

Пример

Бен е загубил работата си и кандидатства за универсален кредит (Universal Credit)  на 22 юли. Неговата дата на оценка е 22 юли. Това означава, че той ще получава плащания на 22-ро число всеки месец.

Необходимо е да се изчака един оценъчен период (един календарен месец) до 22-и август, тъй като универсалния  кредит се изплаща ежемесечно за изминалия месец. Също така трябва да също да предвиди и 7 календарни дни за постъпване на сумата по банковата му сметка.

Следователно, Бен би трябвало да очаква първото плащане по универсалния кредит  не по-късно от 29 август.

Ако на 29-ти август се падне банков празник, плащането ще бъде получено в последния работен ден  преди празника.

Какъв е размерът на Универсалния кредит?

Универсалният кредит се състои от стандартна ставка плюс елементи като:

 • плащане за жилище,
 • плащане за болногледачество,
 • разходи за грижа за деца ,
 • разходи за деца с увреждания,
 • разходи за грижи за болни или  недееспособни възрастни.

Максималната сума по универсалния кредит се състои от стандартна ставка за вашето домакинство плюс всички елементи, които са свързани с конкретни  обстоятелства във вашето семейство.

Ако домакинство ви не получава допълнителни приходи и спестяванията или капиталът ви са под 6 000 паунда, е възможно да получите максимален размер универсалния кредит. Ако вие или друг член на вашето семейство получавате други доходи и/или притежавате спестявания, те ще бъдат взети под внимание при изчисляването на размера на вашия универсален кредит (Universal Credit) .

За повече информация относно сумата, която бихте получили: https://www.gov.uk/universal-credit/what-youll-get
Допълнително можете да използвате и калкулатор за помощи: https://www.gov.uk/benefits-calculators

 Как  работата ви влияе върху сумата на универсалния кредит?

Можете да работите толкова часове, колкото пожелаете, докато получавате универсален кредит (Universal Credit) .

Няма никакви ограничения, както при помощите  поради ниски доходи и работническия данъчен кредит. Ако имате платена работа, но заплатата ви е ниска, може да имате право на надбавки за работещи.

Какво представляват надбавките за работещи?

Тези надбавки се получават обикновено от самотни родители, които се грижат за непълнолетни деца и доходите им не достигат, за да покриват ежедневните разходи в домакинството.

Надбавката за работещи е сумата, която ще получите, без тя да се отрази на сумата, която получавате от универсалния кредит.

Вие ще имате право на надбавка за работещи ако:

 • носите отговорност за непълнолетни деца и/или
 • не може да работите много часове поради заболяване или увреждане.

Ако имате право на надбавка за работещи, можете да получите горния праг, в зависимост от вашето материално състояние. Вашето плащане на универсалния кредит в този случай, ще на намалява с 63p за всеки 1 £, който печелите над тази сума. Това е така наречена скала на доходите.

Ако не отговаряте на условията за надбавки за работещи, плащането за универсален кредит (Universal Credit)  ще намалява с 63p за всеки 1 £ от всички ваши приходи.

Предоставените от работодателя обезщетения, като например майчинство, бащинство, обезщетение за осиновяване и по болест, се смятат за приходи и ще се отразят на кредита.

Повече информация по въпроса ще намерите на: https://www.turn2us.org.uk/Benefit-guides/Universal-Credit-income-and-capital/Earnings

Как влияят другите приходи, които получавате  на универсалия кредит?

Някои допълнителни  приходи, които не са свързани с  работа, могат да намалят  максималната сума на кредита.

Тези доходи се наричат незаработен приход и включват постъпления като:

 • нов вид помощ за търсене на работа (JSA),
 • нов вид помощ при нискодоходна работа и за покриване на семейните нужди (ESA),
 • приход от пенсия,
 • някои помощи, които не са заместени от универсалния кредит.

Обикновено за всеки паунд незаработен приход, се удържа 1 паунд от Универсалния ви кредит.

Незаработени приходи, които няма да бъдат приспадани от вашата универсална кредитна помощ, включват:

 • детски надбавки,
 • плащания за издръжка,
 • обезщетения за инвалидност,
 • лични индивидуални плащания,
 • приходи от пансионери и съквартиранти.

 Как влияят спестяванията върху вашия универсален кредит (Universal Credit) ?

Ако имате спестявания или капитал (например от инвестиции или акции), това може да повлияе върху сумата на Универсалния кредит, който ще получите.

 По какъв начин можете да  кандидатствате за Универсален кредит (Universal Credit) ?

Кандадитстването става само чрез онлайн платформа на https://www.gov.uk/apply-universal-credit. Ако имате нужда от помощ онлайн или на място, можете да я получите от местното Бюро по труда  (Jobcentre plus), а също и местната община.

 Необходими документи за кандидатстване:

 • данни за банкова сметка,
 • имейл адрес,
 • национален осигурителен номер,
 • информация за доходите /например фишове от заплати/,
 • данни за спестяванията и всякакви инвестиции, като например акции или имоти, отдавани под наем,
 • данни за това, колко плащате за грижите за деца, ако кандидатствате за помощ с разходите за грижи за деца.
 • документ за самоличност, като шофьорска книжка, паспорт, дебитна или кредитна карта.

Ако вие и вашият партньор подавате съвместна молба, само един от вас ще трябва да попълни регистрационната форма, но той ще трябва да въведе данните и на двамата.

Помощ при ползване на  онлайн приложението  за универсален кредит (Universal Credit)

Ако се притеснявате при използването на компютър, за да направи своята молба онлайн, е важно да потърсите помощ. Имайте предвид, че вашата молба няма да бъде задействана, преди да изпратите онлайн формуляра.

Ако не разполагате с компютър у дома, може да използвате безплатно такъв в Бюрото по труда (Jobcentre), в библиотеката, в Бюрото за съвети за граждани (Citizens Advice Burea) или в местната община.

На някои от тези места може да получите и помощ за попълване на заявлението. Ако се нуждаете от такава, препоръчваме да  проверите дали се предлага, преди да отидете на място.

Можете да вземете със себе си и член от семейството или приятел, за да ви помогне.

Ако сте начинаещ или не се чувствате уверен при  използването на компютър, може би сега е добър момент да научите повече или да напреднете.

Авансово плащане по универсален кредит (Universal Credit)

Лицето, което  може да съдействат за получаване на авансово плащане се нарича работен съветник (work coach). Той е служител, определен от бюрото по труда, който прави специално интервю за вас и одобрява вашата молба на място. Също така можете да се възползвате от услугите и на безплатната линия за помощ за универсални кредити, където ще получите съдействие от телефонен консултант.

Ако не разполагате с никакви средства или са ви недостатъчни  до настъпването на  първото плащане, можете да поискате аванс до размера на помощ за пълен месец. Не е необходимо  да кандидатствате авансово плащане за пълен месец. По добре е да поискате само сумата, която ви е необходима за покриване на нуждите ви, до получаване на вноската от първото плащане.

Ако вече сте получили част от сумата като аванс, но установите, че се нуждаете от пълната сума, можете отново да подадете молба и да получите и останалата. След като приключи първоначалния период на разглеждане и оценка на молбата ви, вече не можете да искате други авансови плащания. Освен това, в рамките на 12 месеца ще трябва  да възстановите сумата  на аванса от бъдещите плащания по универсалния кредит.

За да поискате аванс, ще трябва да разговаряте с работен съветник (work coach) или да позвъните на линията за помощ на службата за универсален кредит (Universal Credit) , където можете да разговаряте с телефонен консултант (helpline adviser).

Това може да се направи когато:

 • изпратите молбата си за универсален кредит (Universal Credit) ,
 • докато изчаквате първото  плащане,
 • когато съобщавате промяна в обстоятелствата.

Вие ще бъдете помолени да обясните защо се нуждаете от аванс, а също и да предоставите банковите си данни и да удостоверите самоличността си.

Ще получите решение по искането ви за аванс в рамките на деня на обаждането, а одобрената сума от аванса трябва да постъпи по банковата ви сметка до пет работни дни.

Ако сте били на помощи в продължение на шест месеца, имате възможност да кандидатствате  и за бюджетен аванс (Budgeting Advance) за покриване на основни разходи.

Погасяване на авансовото плащане

Ако авансът бъде разрешен, работения съветник или консултанта на телефонната линия ще ви уведомят  каква е сумата, която ще получите и какъв е размерът на сумата, която трябва да плащате всеки месец до окончателното погасяване, а също и ще ви съобщят и датата на  първото плащане.

Погасяването на аванса се извършва чрез удръжки от плащането ви за универсален кредит (Universal Credit) ,  в рамките на 12 месеца. Първата вноска се удържа от сумата на първото цяло плащане по универсалния кредит.

При изключителни обстоятелства, например ако не можете да си позволите да изплащате аванса или имате дългове, погасяването му може да бъде отложено за срок до три месеца.

При какви случаи може да ви бъде отказан аванс?

Авансът може да бъде отказан, ако вие (или и двамата, ако подавате молба като двойка):

 • разполагате с достатъчно средства, за да покриете разходите си до следващото плащане,
 • ако живеете с родители, роднини или приятели,
 • имате крайни приходи, обезщетения за  съкращения или достъпни спестявания.

Можете да поискате решението да бъде преразгледано, но нямате право на обжалване.

Ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете се с безплатната линията  за помощ на службата „Универсален кредит (Universal Credit) „:
Телефон – 0800 328 9344,
Текстфон – 0800 328 1344.

Ако вече имате онлайн акаунт и дневник, трябва да се обадите на телефонната линия за  пълно обслужване на службата „Универсален кредит (Universal Credit) „:
Телефон – 0800 328 5644,
Текстфон – 0800 328 1344.

Работно време на операторите:  от 8 до 18 ч., от понеделник до петък. Линията е затворена по време на почивни дни и национални празници. Разговорите са безплатни.

За помощ при кандидатстване за универсален кредит, можете да използвате услугите на  HELP 4 BULGARIANS. За връзка с нас, звънете на 077 8606 7076 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com.

 

Категории

RSS Статии от Chikov.com

 • ОФЕРТА, ОФЕРТА, ОФЕРТА Зелена карта за общ работник в строителството само за 600 паунда! октомври 21, 2019
  Сънародници вече се възползваха от тази оферта, всяка седмица някой получава CSCS  карта на тази цена. Ако искате и вие да се възползвате от тази оферта направете следното. Информирайте се, че нашата фирма предлага съдействие за CSCS карта за общ работник с цени от 187 паунда до 330 паунда. След това когато ние ви кажем, […]
  Atanas Chikov
 • Как работи един бизнес в капиталистическия свят. септември 25, 2019
  Всеки един бизнес има капацитет. Да кажем Иван счетоводителя може да обслужи по 10 човека на ден, но той има повече от 10 клиента и за момента няма възможност да наеме хора на които да се довери и да му помагат.Той обслужва тези 10 човека, но в дадени дни му е натоварено и не може […]
  Atanas Chikov

Follow us on Facebook!