Здраве и здравеопазване

Освобождаване от здравни вноски когато сме в чужбина и възстановяване на здравно-осигурителни права след завръщане в България

 

През месец  май, 2013 година от Националната агенция по приходите – НАП обявиха, че българите в чужбина се освобождават от здравни вноски в България. За да стане това, трябва да сме били в чужбина поне 183 дни в годината или повече и вече не е задължително да подаваме заявление за освобождаване още преди да заминем.

Сега ще разгледаме по-подробно условията за освобождаването от здравни вноски и самото им възстановяване след завръщане в България.

Ако сме пребивавали в държава извън ЕС:

Според НАП, за да се освободим от плащането на здравни вноски, трябва да сме български граждани, да сме прекарали поне 183 дни в годината извън родината и да подадем заявление в офиса на НАП, където се водим по постоянен адрес. Освен, че можем да подадем лично заявлението, това може да стане и чрез упълномощено лице или като изпратим формуляра по пощата, се с обратна разписка.

За да възстановим здравните си права когато се приберем в България, трябва да подадем друго заявление в НАП, за възстановяване. Заедно с това, трябва да представим и документи, които доказват, че сме прекарали поне 183 дни в съответната държава за периода от една календарна година. След като сме свършили това, вече има два начина да възстановим правата си:

  • Последователно плащане на здравни вноски в продължение на 6 месеца, след което здравноосигурителните права ни се възстановяват – но през тези 6 месеца сме неосигурени;
  • Еднократно внасяне на 12 здравни вноски (12х33,60лв – сумите са верни за 2013-та година) и правата ни се възстановяват моментално.

Тези условия важат за българи, които са живели в държава, която не е членка на ЕС.

За хора, които са пребивавали в държава от ЕС:

За да се освободите от плащането на здравни вноски в България, трябва да сте били осигурени в държавата, в която сте били и просто при връщане в България ще трябва да представите съответния документ, който доказва това (например А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на здравно осигуряване в тази държава-членка. След като докажете пред НАП, че сте били осигурявани в държава от ЕС, те ще коригират задълженията ви за периода, през който сте били в чужбина и ще възстановят здравните ви права.

В случай, че имате нужда от допълнителна информация по темата, може да се свържете с НАП на телефон 0700 18 700, всеки делничен ден от 09;00 до 17;30 часа.

Категории