Имиграция и работа Работа като самонает - self-employed

Как да изберем подходящо име за фирмата си?

Когато решим да започнем собствен бизнес трябва да регистрираме фирма. За да стане възможно това, тази фирма трябва да има име. Повечето хора смятат, че изборът на име е нещо лесно и го оставят за последния момент, но това изобщо не е така.

Преди всичко името на фирмата трябва да е подбрано възможно най-добре. Трябва да имате в предвид, че нямате пълна свобода при избора. Има стриктни правила, които трябва да спазите когато кръщавате фирмата си. Например не можете да регистрирате име, което вече е заето или пък да използвате деликатни думи и фрази за име. Ако се питате как да изберете най-подходящото име за фирмата си, употребата на какви думи да избягвате и какви правила да спазите при регистрацията, тази статия е точно за вас.

Изберете подходящо име

Името на фирмата е особено важно, но повечето хора не го приемат така. Важно е да запомните, че името на фирмата ви ще ви съпътства през цялото време докато имате собствен бизнес. Освен това едно добре подбрано име може да ви осигури повече клиенти в сравнение с име, което сте избрали просто така. Aко не можете да измислите подходящо име, може да се допитате до близки, приятлеи и дори да потърсите помощ в Интернет. Помислете добре фирма с какво име ще регистрирате и не бързайте да го правите. Преди това проверете името и се информирайте добре дали имате законно право да го използвате.

Проверете  уникално ли е избраното име

Първото нещо, което трябва да направите след като се спрете на име е да проверите дали то вече не е регистрирано. Справката става към Companies House, но трябва да имате в предвид, че когато проверявате името за уникалност всички пунктуационни значи и пространства между думите няма да бъдат включени в търсенето, например ако добавите удивителен след името, което сте избрали няма да има никаква разлика за търсачката. Освен тези неща, думите „The” и “Company” също се игнорират, така, че ако искате да регистрирате „Тhe London Tea Rooms”, а вече има регистрирана фирма с име „London Tea Rooms”, няма да можете да го направите.

Използване на име от друга фирма с прекратена дейност или от фирма в процес на ликвидация

Нямате право да регистрирате фирма със същото име като на друга, която е в процес на ликвидация. Ако вече сте си харесали името на някоя фирма и чакате да я ликвидират за да го вземете вие, по-добре се откажете, защото законът не го позволява. Ако искате да се възползвате от името на фирма, която е прекратила дейността си, тогава вече може да го направите. От Companies House маркират имената на фирмите в процес на ликвидация с „L”, а на тези, които са прекратили дейност с „D”.

Избягвайте употребата на деликатни думи

Под „деликатни“ думи се разбират всякакви нецензурни и обидни думи, думи, които дават лъжовна информация на хората, употребата на имена на държави в някои случаи и т.н. и т.н. Списъкът със забранените деликатни думи е много дълъг, така, че проверете дали имате право да използвате името, което сте избрали за вашата фирма.

  • Използване на думи свързани с държави и имена на държави.

Трябва да внимавате когато използвате думи като британско, Англия, Шотландия, ирландски, Ирландия, България, български, международен, европейски, Европа и т.н. Подобни думи в името на фирмата ви може да се счетат за намек, че тя е пряко свързана с правителствена организация или търговско сдружение, особено ако думата е употребена като първа в името. Ако решите да я поставите след друга дума може и да ви се размине и да успеете да регистрирате избраното име, но е препоръчително да не рискувате, за да си нямате допълнителни проблеми след това.

  • Използване на авторитетни думи.

Има строги правила за използването на авторитетни думи в името на фирмите. Примери за такива думи са – асоциация, федерация, сдружение, общество и т.н. Не трябва да използвате подобни думи, защото може да се сметне, че придавате на фирмата си авторитет, който тя всъщност няма. Освен това проверете дали може да използвате и други подобни думи, като например съвет, борд, власт, орган, институция и т.н.

  • Употреба на думи, които описват специфични функции и обекти.

Когато кръщавате фирмата си е добре да не включвате в името й думи, които са свързани с обекти и функции, защото е неуместно. Не е препоръчително да използвате думи като фонд, фондация, благотворителна, група, общество, холдинг, патент, пощенски клон, попечителство и т.н.  Ако вашата фирма няма да изпълнява специфична функция, тогава в никакъв случай не трябва да използвате подобни думи.

Категории