Имиграция и работа

Как да кандидатстваме за детски надбавки (Child Benefit) във Великобритания

Кандидатстването за детски надбавки (Child Benefit) може да даде голям тласък на семейния ви бюджет. Ако току що във семейството ви се е родило дете е необходимо да кандидатствате за надбавки преди то да е навършило 3 месеца. Дори ако смятате, че няма да имате право на надбавки, добре е да кандидатствате, за да не пропуснете други социални придобивки.

 Кой може да получи детски надбавки?

Детските надбавки са един вид помощ, която правителството отпуска при отглеждане на дете. Можете да кандидатствате за детски надбавки (Child Benefit) за всяко дете, за което отговаряте (независимо дали работите или имате спестявания).

Можете да подадете молба за всяко дете, което отговаря на следните условия:

  • да е под 16 годишна възраст,
  • да е под 20 годишна възраст при редовно обучение в колеж или университет.

Ако детето ви започне да работи /24 часа или повече седмично/ и е прекратило обучението си, получаването на добавки за деца ще бъде прекратено. Същото правило важи и ако детето започне да стаж или е кандидатствало и получава други обезщетения от свое име.

Плащанията са освободени от данък, докато родителя или настойника не започнат да печелят над 50 000 паунда годишно.

Какъв е размерът на детски надбавки (Child Benefit)?

Семейство с две деца може да претендира за почти 1,800 британски лири годишно.

За  данъчната 2018-19 г. можете да кандидатствате за:

£ 20,70 на седмица за първо дете,

£ 13,70 на седмица за всяко следващо дете.

Примерно – ще получавате повече от £ 1000 годишно, ако имате едно дете и допълнително £ 700 за второ дете.

Ако Вие или вашият партньор печелите повече от 50 000 паунда годишно, ще продължите да получавате детски надбавки, като сте задължени да  плащате  допълнителен данък върху доходите.

Как да кандидатствате за детски надбавки?

Заслужава си да кандидатствате за детски надбавки (Child Benefit) веднага, защото плащания със задна дата могат да бъдат възстановявани само три месеца от датата на подаване на молбата. За целта се попълва формуляр (CH2) и се изпраща  в Службата за детски надбавки (Office Child Benefit), придружен с акт за раждане на детето. Оригиналният акт ще ви бъде върнат след одобрение от службата. Ако нямате акт за раждане, то изпратете го веднага, след като го получите.

За повече информация:

Телефон за справки: 0300 200 3100

Телефон за текстови съобщения:0300 200 3103

Телефон за връзка, ако се намирате извън Великобритания: +44 161 210 3086

При връзка трябва да разполагате  пред себе си с Национален осигурителен номер.

Пощенски адрес:

HM Revenue and Customs – Child Benefit Office
PO Box 1
Newcastle Upon Tyne
NE88 1AA
United Kingdom

Линк към молбата: https://www.gov.uk/government/publications/child-benefit-claim-form-ch2

Защо е важно да се кандидатства за детски надбавки (Child Benefit)?

Хубаво е да знаете, че ако се върнете на работа, член от вашето  семейство има право да кандидатства за кредит за национални осигуровки, ако той е поел грижата по детето. При положение, че не работите, а се грижите за дете, получаването на детски надбавки (Child Benefit), служи като доказателство за стаж и получаване на  държавна пенсия.

Ако не кандидатствате, възможно е да пропуснете и други социални обезщетения като

Надбавка за гледач. Също така вашето дете получава автоматично национален осигурителен номер, преди 16-ия си рожден ден.

Как и кога се плащат детски надбавки?

Детските надбавки могат да бъдат преведени по банков път, в която и да е банка, сдружение, или спестовна и инвестиционна сметка, която приема директни плащания. Детските надбавки обикновено се изплащат на всеки четири седмици в понеделник (или вторник), но може да се изплащат и всяка седмица, ако получавате и друг вид помощи или сте самотен родител.

Българските граждани имат право на горепосочените детски добавки, когато могат да докажат че упражняват своето право на пребиваване /уседнал статут/ във Великобритания.

 

 

Категории