Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ Необходими документи за работа - общ преглед

Как да си извадим национален осигурителен номер (NINo)?

Ако решите да живеете и работите на Острова, ще трябва да си извадите национален осигурителен номер (NINo). Този номер ви е необходим, за да можете да си плащате осигуровките и данъците, по този начин постепенно придобивате право на държавна пенсия и на социални помощи, ако се наложи. Внасянето на данъци и осигуровки гарантира, че работите законно. Вноските, които ще трябва да плащате, зависят от начина на работа и от вашите обстоятелства – колко печелите, дали работите за себе си или за работодател и др. Плащането на осигуровките става до навършване на пенсионна възраст.

За да получите национален осигурителен номер, ще трябва да преминете през няколко стъпки, които ще засегнем подробно в тази статия.

Първа стъпка: Обадете се на телефон 0345 600 0643 за насрочване на интервю

Когато се обадите, чувате записано съобщение, което ви казва, че за да кандидатствате, трябва да се намирате на територията на Обединеното кралство. Обикновено интервюто се насрочва за около седмица след телефонният разговор, в зависимост от заетостта на центровете около вашето местоживеене, така че е добре вече да сте във Великобритания. Понякога наши сънародници молят свой приятел, който е в страната, да се обади вместо тях още преди те да са пристигнали, за да им насрочи дата. По принцип това не е позволено, защото трябва да се обади самият кандидат и само с него се коментират личните му данни, но понякога “номерът” минава.

Когато се свържете по телефона, трябва да изчакате да свърши първото съобщение, за да може да направите избор от менюто, няма възможност направо да се натисне опцията, която сте избрали, преди да приключи цялото съобщение.

Разговорът трае около 5 минути, като през това време ви задават въпроси – за имената ви, рождената ви дата, настоящ адрес във Великобритания, имате ли друга националност, освен българска, искат и ваш телефонен номер за обратна връзка. Освен това, питат за какво ви е нужен национален осигурителен номер. Ще ви дадат дата за интервю само ако причината е “работа”. Ако е за получаване на социални помощи или обезщетения, няма да е възможно вие сами да си насрочите интервю по този начин, ще трябва да кандидатствате за социалната помощ и оттам ще ви насрочат интервюто.

Ако кандидатствате заедно с друг човек (например ваш приятел), можете да насрочите интервюта за двамата с едно обаждане, като служителите ще запишат данните ви един след друг.

Според района, в който живеете, ви насрочват дата и час за интервю в най-близкото Бюро по труда (Job center), в което има свободен час. Служителят, с който разговаряте, изброява какви документи трябва да носите в деня на интервюто – документ за самоличност, доказателство за адрес – договор за наем, писмо от банка или доставчик на електричество или газ на вашия адрес и на ваше име; ако вече работите – данните на работодателя. Ако не можете да представите някое от горните доказателства за адрес, обяснете на служителя защо е така и помолете да ви посъветва как да постъпите.

Ако не говорите достатъчно английски, за да сте сигурни, че ще се справите, можете да вземете приятел или някой, който сте наели срещу заплащане, за да ви превежда на място.

Също така, ако не сте сигурни в английският си, можете да кажете това, когато си запазвате час за интервюто. В повечето случаи ще ви предоставят възможност да ползвате преводач по телефона, а не на място.

Ще получите писмо, удостоверяващо, че имате насрочена дата за интервю за национален осигурителен номер. Понякога датата на интервюто може да е по-скоро и писмото да пристигне след нея. В края на разговора ще ви дадат референтен номер, който трябва да пазите, защото може да ви потрябва на интервюто.

Телефонната линия работи от понеделник до петък в часовете между 8 и 18. Ако се обадите в петък, има вероятност да ви кажат, че нямат часове и само да ви дадат референтния номер, с който да се обадите в понеделник сутринта, за да ви насрочат дата и час за интервю.

 

Втора стъпка: Подготовка за интервюто

В случай, че сте двама души (например двойка) и имате еднакви или последователни часове, най-вероятно ще бъдете повикани от служители на различни работни места, затова ако сте планирали единият да помага с превод на другия, имайте и това предвид.  В този случай, е добре да си насрочите интервютата с поне 30 минути разлика.

Ако сте с преводач, ще поискат от него да покаже документ за самоличност и да даде адреса и телефона си и ще бъде попитан откъде ви познава.

Разберете предварително къде се намира Бюрото по труда, където ще се проведе вашето интервю ви и как да стигнете до него. За да избегнете закъснения, направете си пробно пътуване поне един ден предварително, в същият час, все едно пътувате за интервюто си. Така че разберете каква е натовареността на уличното движение и ще можете да засечете колко време ви трябва, за да пристигнете навреме в уречения час.

 

Трета стъпка: Интервюто

Когато дойде денят на интервюто, отидете в посоченото Бюро по труда малко по-рано – с около 5-10 минути. Ако подраните повече и чакалнята е с ограничен капацитет, може да не ви пуснат вътре и ще трябва да изчакате навън.

При влизането ще ви посрещне охраната и ще ви попита за колко часа е насрочено интервюто ви. В случай, че сте закъснели, може да ви накарат да изчакате за по-късен час, но може и да не ви приемат и да се наложи да започнете всичко отначало.

Начинът на работа в различните Бюра по труда може да се различава – в някои случаи ви дават бележка, на която пише на кой етаж да изчакате, в други трябва да дадете писмото си на служител и да изчакате да ви извикат по име.

Ако писмото за интервюто не е пристигнало, ще ви накарат да напишете на лист референтния номер, имената и адреса си.

След като ви извикат, ще седнете до бюрото на служителя, който ще провежда интервюто. В някои Бюра по труда всеки служител има отделна стая, а в други всички бюра са в една зала. На бюрото до вас има място за още един човек, например преводач.

Ако ще ви превежда непрофесионален преводач, ще то предупредят да не отговаря вместо вас, а да преведе въпроса на вас, вие да отговорите и тогава той да преведе отговора.

Интервюто започва с искане да покажете документите си за самоличност. След това питат за рождената ви дата, адреса, кога сте пристигнали за първи път във Великобритания, на кой адрес и сега къде живеете, ако адреса е различен. Също така от колко време сте на този адрес, както и телефонният ви номер. Понякога може и да попитат колко човека живеете в къщата, откъде сте я наели, наемодателят частно лице ли е или жилищна асоциация и как плащате наема – на седмица или месец и т.н.

Задава се въпроса каква е причината, поради която ви трябва национален осигурителен номер, стандартният отговор е “за работа”. Ако все още не сте започнали работа, след интервюто ви дават документ, в който пише, че сте кандидатствали за национален осигурителен номер и е законно да работите и преди да получите номера.

Друг въпрос, който задават е дали сте женени или омъжени и ако отговорът е „да“, трябва да съобщите имената и рождената дата на съпруга или съпругата и на коя дата е сключен гражданският брак. Ако той или тя са в Обединеното кралство, ще ви попитат дали имат национален осигурителен номер и дали работят. Ако сте омъжена жена, ще попитат за моминската ви фамилия. Също така питат имате ли деца, какъв пол са и на каква възраст.

Докато тече интервюто, служителят попълва документ с вашите данни. Документът има и страница за допълнителна информация и поле за подпис и дата. С полагането на подписа си, декларирате, че всичко, което сте казали е вярно и сте наясно, че ако сте подали невярна информация, може да бъдете подведен под съдебна отговорност.

Ако някъде служителят обърка нещо и се наложи да го поправи, ви моли да се подпишете или да сложите инициалите си и датата до този поправен текст.

След това служителят прави ксерокопие от документа ви за самоличност и вие се подписвате и на него.

Когато интервюто приключи, ви дават  лист с референтен номер от вече проведеното интервю и ви уведомяват, че решението дали ще ви бъде издаден национален осигурителен номер ще бъде взето на друго място и че отговорът ще ви бъде изпратен по пощата в близките 2-4 седмици. Ще напомнят, че това писмо обяснява, че може да работите законно, преди да е пристигнал националния осигурителен номер.

След това трябва да изчакате няколко минути, докато друг колега провери съответствието на документите ви и попълвания формуляр. После ще ви извикат отново, понякога е възможно да ви попитат пак за имената и рождената ви дата, ще получите документа си за самоличност и може да си тръгвате.

Като цяло, ако носите исканите документи и не лъжете за нещо, за което могат да ви хванат, ще ви издадат национален осигурителен номер безпроблемно.

 

About the author

Daniel

1 Comment

Click here to post a comment

Категории