Образование

Кандидатстване за студентски заем в Англия

Към момента (февруари, 2014 год.) за финансиране за издръжка на студенти от ЕС е въведено изискване, те да са пребивавали в страната поне 3 години, преди започване на обучението им.

Ако сте студент, който тепърва ще започва своето висше образование и желаете да получите заем за семестриални такси от Students Loans Company, през новата академична година е необходимо да попълните форма EU13N; както и EU Tuition Fee Loan Request Form.

След това всяка година ще получавате писмо от Students Loans Company с информация за вашето финансиране за новата учебна година. Писмото ще съдържа формата EUPR1a (тази форма ще бъде частично попълнена), която следва да изпратите, за да продължи вашето финансиране и през следващата година.

Крайните срокове за изпращане на всички форми, свързани с финансиране на образованието, са девет месеца след началото на академичната година.

Какъв е размерът на финансирането?

Студентското финансиране за обучение (tuition fees) се изплаща директно на посочения от вас университет. От вас ще се изисква да представите писмото, което потвърждава статуса на вашето финансиране. Ако всичко е протекло нормално, ще получите писмото с потвърждение за плащане на таксите за обучение, което трябва да представите, когато се регистрирате в университета.

Това обикновено става в началото на академичната година по време на седмицата за регистрация (Registration Week). Ако все още не сте получили потвърждението за финансирането си, ще трябва да се свържете със Student Finance England (SFE) за повече информация. Ако не представите потвърждението за отпуснат студентски заем, от университета ще започнат да ви изпращат запитвания за това, как възнамерявате да плащате учебните такси през годината. Ще се наложи да посетите Finance Office на дадения университет и да предоставите информация относно вашето кандидатстване – вашия референтен номер ( Customer Reference Number – предоставен от SFE) като доказателство, че сте кандидатствали по съответния ред и че все още не сте получили потвърждение. Затова е хубаво, след като изпратите документите до SFE, да запазите пощенската бележка като доказателство за кандидатстването ви, както и писмото от SFE, че документите ви са получени и в момента се обработват.

Ако вашето образование започва след 01.09.2014, то следва да получите студентско финансиране под формата на студентски заем за семестриални такси в размер до:

– £9,000 за студенти редовна форма на обучение (full-time students) или дистанционна редовна форма на обучение (full-time distance learning students)

– £6,000 за студенти в редовна форма, обучаващи се в предварително одобрен курс в частен университет или колеж.

Студентите, които се обучават задочно могат да получат до £6,500 за обучение в държавен университет и до £4,500 за обучение в частен университет или колеж.

Какво е необходимо да изпратите заедно с формата?

Всички студенти, които кандидатстват за първи път, е необходимо да изпратят копие на личната си карта или паспорт, като SFE изисква копието да е заверено от нотариус. Ако кандидатствате за студентски заем през втората или третата година от вашето образование, не е необходимо да изпращате повторно лични документи.

Във формуляра трябва да впишете сумата, необходима за първата година на вашето образование. Всеки университет оповестява публично цената на курсовете си, можете да намерите таксата на сайта на университета. Все пак, не е страшно, ако допуснете грешка, защото от екипа на SFE ще направят проверка и ще я коригират.

Къде се изпраща попълненият формуляр?

Адресът е:

Student Finance Services European Team,

Student Loans Company, PO Box 89,

Darlington, County Durham,

England, DL1 9AZ

Какво се случва, след като изпратите попълнения формуляр?

Екипът на Student Finance Services European Team ще потвърди получаването на вашите документи с писмо, в което ще съдържа вашия референтен номер (Customer Reference Number). Много е важно да го запазите, защото той ще ви е необходим през целия период на вашето студентско финансиране.

След като разгледат документите ви, ще получите писмо, с което ще бъде потвърдена сумата, която ви е предложена. Обикновено това е сумата, която се изисква от университета ви за първата година от избрания от вас курс. Освен писмото с потвърждение за финансирането, изпратено до вас, от службата ще уведомят и вашето учебно заведение и сумата ще бъде преведена директно в неговата банкова сметка.

За информация относно студентско финансиране за Шотландия, проверете на адрес: www.saas.gov.uk, за Уелс: www.studentfinancewales.co.uk и за Северна Ирландия: www.studentfinanceni.co.uk

Категории