Пътуване и транспорт Шофиране

Каране на мотор и мотопед в Обединеното кралство

От 19 януари 2013 година възрастовата граница и правилата за шофиране на превозни средства от различни категории във Великобритания бяха променени. За да могат начинаещите шофьори да карат моторите и мотопедите си по публичните пътища, те трябва да изкарат задължително основно обучение (compulsory basic training – CBT). Това обучение се състои от 5 части:

 • Встъпителна част и проверка на зрението;
 • Практическо обучение на тренировъчна площадка;
 • Практическо каране на тренировъчна площадка;
 • Практическо обучение на пътя;
 • Практическо карана на пътя.

По време на обучението ще преминавате към следваща част от него, само когато вашият инструктор прецени, че сте готови.

Когато завършите обучението си трябва да преминете теоретичния и практическия изпит за управление на мотор до 2 години или в противен случай ще ви се наложи да изкарате отново задължителното обучение.

Moтор

Ако искате да карате мотор ще трябва да преминете успешно задължителното основно обучение и да имате поне временно свидетелство за управление на ППС (Provisional Driving License).

За всеки мотор си има различна категория и за да имате правото да го карате ще трябва да имате съответната категория и възраст.

 • Кат. А1 – това е за мотори до 125 кубика с максимална мощност 11kW или за триколки до 15kW . Ще трябва да имате навършени 17 години и да преминете CBT, теоритичен и практически изпит.
 • Кат. A2 – за мотори до 35kW. Ще трябва да имате навършени 19 години и да вземете успешно теоретичен и практически изпит или другият вариант е да имате опит в карането на мотор от кат. А1 от поне 2 години.
 • Кат. А – в тази категория няма ограничение за мощността и кубатурата на мотора. Трябва да имате 24 години, ако искате да вземете категорията директно, само чрез преминаване на CBT, теоретичен и практически изпит. Можете да се сдобиете с тази категория, ако имате поне 2 години шофьорски стаж на мотор от кат. А2  и сте навършили 21.

Мотопеди

За да карате мотопед трябва да имате навършени поне 16 години. В категорията на мотопедите спадат моторни превозни средства на две колела с кубатура до 50 кубика, които не вдигат повече от 31 мили в час.

Категорията, която трябва да имате е „АМ“, но с нея ще ви се даде и „Q”.

 • Кат. АМ – можете да карате мотопеди до 50 кубика, които не вдигат повече от 45км/ч, триколки до 50 кубика и до 4kW и четириколки с тегло до 350кг и максимална скорост до 45км/ч . Ще трябва да имате навършени 16 години и да изкарате CBT, теоретичен и практически изпит.
 • Кат. Q – същата е като AM, само, че ви дава правото да карате двуколки и триколки, които вдигат до 25км/ч. Получавате тази категория заедно с AM.

Oбучение

За да се обучавате за съответната категория трябва да имате временна шофьорска книжка и ако искате по време на обучението да карате свое собствено ППС, то ще трябва да има:

 • Валидна регистрация (log book);
 • Платен данък;
 • Преминат технически преглед (MOT);
 • Застраховка.

Първо се преминава теоретичният тест и след това курсистите се допускат до практическия.

За шофьори с книжки, издадени преди 19 януари, 2013 година

Ако имате шофьорска книжка за мотор или мотопед, която е издадена преди 19 януари, 2013 година, вие запазвате изкараните категории и можете да шофирате всичко, което сте карали и преди това. Така ако сте изкарали кат. А преди 19 януари, вие ще запазите правото си да шофирате всякакъв вид мотори. Ако имате кат. P за мотопеди, отново преди 19-ти, също можете да карате всякакъв тип мотопед или триколка. Когато подновите шофьорската си книжка вие ще същите права, които сте имали и преди това, само, че категориите ви ще са обозначени по новите стандарти.

В случай, че получите книжката си след 19 януари, вие ще трябва да следвате новите правила за категориите и да се съобразявате с тях.

Екипировка

Естествено, за да карате мотор или мотопед без да нарушавате закона, освен съответната категория в свидетелството ви за управление на ППС, ще трябва да носите и задължителната екипировка. Задължително трябва да носите предпазен шлем на главата си. Препоръчително е да имате пълна екипировка.

Категории