Законодателство / Правни въпроси

Кои нарушения на закона имат дълготрайни последици за живота ни във Великобритания и кои – не

По рафтовете на магазините във Великобритания често пъти може да се прочете предупреждението „Shoplifters will be prosecuted” („Крадците ще бъдат дадени под съд”). Защо това звучи така страшно за британците?

Причината е, че щом пише „prosecuted” (давам под съд), значи престъплението, за което се говори е криминално деяние, а криминалните деяния биват вписвани в криминалното досие (criminal record) на извършителя. След това той много трудно   може да си намери работа, може да загуби разрешителното си за работа в дадена професия, да му бъде отказана ипотека, автозастраховка и възможността за пътуване в чужбина и др.

Във Великобритания има особено разделение на престъпленията – на криминални деяния (criminal offences) и закононарушения (civil wrongs), което не във всички случаи съвпада с българската класификация на престъпленията.

В повечето случаи криминалните деяния биват отбелязвани в криминалното ви досие, а закононарушенията – не. В настоящата статия разглеждаме кои престъпления тук се считат за криминални деяния и могат да имат дълготрайни последици за вас и кои са закононарушения, които не се пишат в досието ни.

 

Закононарушения

Закононарушенията биват регулирани от гражданското право (civil law), чиято цел е да защитава гражданите от поведението на други граждани.

В края на едно съдебно дело за закононарушение, целта не е ответникът да бъде наказан (със затвор или глоба), а жертвата да бъде компенсирана, така че да бъде в същото положение, все едно че закононарушението не се е случило.

Делата за закононарушения се гледат на първа инстанция от County Court или High Court в зависимост от стойността на исковете.

Списъкът на някои от най-честите деяния, които се считат за закононарушения:

 • нарушения на условия на договор;
 • вдигане на шум в неподходящи часове;
 • нарушения на трудовото законодателство – неправомерно уволнение, дискриминация на работното място, неспазване на регулациите за работно време и др.
 • нарушения на законодателството за земята и собствеността – самоуправство, влизане в чужд имот, незаконно изгонване на наемател, неизпълнение на задълженията на хазяин, неизпълнение на задълженията като наемател, присвояване на чужда собственост и др.;
 • небрежност;
 • уронване на престижа и репутацията на лице чрез разпространение на неверни твърдения за него;
 • намеса в личното пространство на друго лице;
 • невръщане на дългове;
 • нанасяне на телесна повреда при самозащита, в случай че бъдем нападнати от друго лице;

В категорията въпроси, които се регулират от гражданското право и които не се вписват в криминалното ни досие, независимо дали спечелим или загубим делото за тях, спадат семейно-правните въпроси (развод, спорове за попечителство над деца, спорове за подялба на имущество при развод), споровете за подялба на наследството на починал човек и междусъседските спорове.

 

Криминални деяния

Криминалните деяния се смятат за престъпления срещу обществото и заради това носят много по-тежки и дълготрайни последствия от закононарушенията. Те биват регулирани от наказателното право (criminal law), чиято цел, както предполага наименованието му, е да накаже извършителя с глоба или затвор.

При наказателните дела има прокурор (prosecutor), който дава под съд извършителя от името на държавата, а делото не се води директно от пострадалия.

Делата за криминални деяния се гледат на първа инстанция от Magistrates’ Court или Crown Court в зависимост от сериозността на криминалното деяние.

Списъкът с криминални деяния е огромен, но най-разпространените са:

 • тежки престъпления като предумишлено и непредумишлено убийство, отвличане, изнасилване, както и опити за тези престъпления
 • престъпления, свързани с насилие и сериозни щети – заплахи за убийство, подпалвачество, побой, тероризъм и др., притежание и разпространение на наркотици;
 • сексуални престъпления – кръвосмешение, сутеньорство, притежание на публичен дом, сексуално нападение, трафик на хора с цел сексуална експлоатация, детска поргнография, секс с лице под 18 години и др.
 • укриването на данъци от вас или вашия счетоводител
 • обири и кражби;
 • фалшифициране на подписи, пари и документи;
 • корупция;
 • нарушение на ограничителна заповед;

Някои престъпления, за които не предполгате, че биват считани за криминални деяния са:

 • пътни нарушения;
 • заплашване на някого с насилие;
 • носене на предмет с острие или остър връх на публично място, с изключение на сгъваем нож с острие по-късо от 7.62 см;
 • незаконно изгонване на наемател от жилище, придружено с тормоз;
 • изпращане на забранени предмети по пощата;
 • заплахи за нанасяне на щети върху собствеността на някого;

 

Относно пътните нарушения

Пътните нарушения са престъпленията, които най-често могат да ни докарат криминално досие. Макар че пътните нарушения се считат за криминални деяния, не всички от тях биват вписвани в криминалното ви досие.

Пътните нарушения, които се вписват в криминалното ви досие:

 • опасно шофиране;
 • шофиране под влиянието на алкохол и в нетрезво състояние;
 • шофиране под влиянието на наркотици;
 • отказ за даване на кръв, урина и на тест с дрегер;
 • неспиране и неуведомяване на полицията за пътен инцидент;

Пътните нарушения, които не се вписват в криминалното ви досие:

 • шофиране с превишена скорост;
 • невнимателно шофиране;
 • отказ за даване на лични данни при спиране от полицията;
 • неспазване на пътен знак;
 • използване на мобилен телефон при шофиране.

 

Има и смесени случаи на деяния, които могат да бъдат счетени, както като закононарушения, така и като криминални деяния

Ако например, някой шофира опасно на пътя и причини инцидент, жертвата може да го съди за небрежност и да иска компенсация от него по гражданското законодателство, а държавата посредством прокурора може да го осъди, глоби и потенциално вкара в затвора за криминалното деяние „опасно шофиране”.

Източник: вестник „БГБен“

Категории