Данъци и такси Пари и финанси

Контролен списък за края на финансовата година: 5-ти Април, 2014-та

Настоящата финансова година приключва на 5 април 2014 година. Джонатан Кларк, от Barchester Green Investment е изготвил списък с някои от най-добрите възможности, които да бъдат взети предвид преди 5 април.

1. Използвайте ISA

Хората ползват индивидуална спестовна сметка (ISA – Individual Saving Account) от 1999 г. насам. Всеки на възраст над осемнадесет години може да вложи до £11,280 (за тази финансова година) в акции и дялове в ISA, като лихвата от тях няма да бъде обложена с данъци. Ако искате да вложите средства под формата на пари в брой, акции и дялове, тогава сумата в кеш трябва да е не повече от £5,640, а останалите £5,640 необлагаем доход – в акции и дялове ISA. Детските спестовни сметки са налични за лица на възраст под осемнадесет години, който не отговаря на условията за Trust Fund. Ако нямате достатъчно пари на разположение, които да вложите в ISA тази година, може да се възползвате от възможността да прехвърлите други ваши активи в ISA – активи, държани в инвестиционни фондове, OEICS, дялови тръстове или акции. Ако някои от тези активи ви донесе печалба, тогава вие ще бъдете в състояние да ги усвоите чрез вашия годишен данък печалба.

2. Пенсионни вноски

Правителството продължава да намалява размера на сумата, която може да бъде внесена в пенсионен фонд всяка година и все пак да се получи данъчно облекчение. Ограничението в текущата данъчна година е £50 000 бруто и за лични пенсии (независимо дали по индивидуална схема или управлявана от работодател), това означава – общите вноски на работодател и служител. Интересното е, че правителството (към днешна дата) ограничава не нивото на данъчното облекчение, а общите вноски. По този начин тези вноски ще продължат да понижават сметките за данъци с £0.40 и £0.50.

Горната ставка през финансовата 2014-2015 година продължава да намалява (до 45%), така че вноските, направени през миналата година от всеки с годишен доход над £150 000 са по-ефективни. Ако не разполагате с такива доходи, тогава можете да внасяте по £2880 всяка година, а правителството ще ви възстанови £720 във вид на данъчни облекчения – това трябва да бъде една от най-ефективните данъчни форми на спестяване! Съвременните пенсионни планове са изключително гъвкави, така че, ако сте притеснени да инвестирате, можете да поставите парите си в кеш фонд заедно с пенсията, а по-късно да ползвате други фондове.

3. Имот за отдаване под наем – платете своите разходите в най-добрата година

Ако сте собственик на имот, който се отдава под наем, ще ви се налага от време на време да правите ремонти или преустройства. Ако общата данъчна ставка не се променя, тогава се уверете, че всички ваши по-големи разходи са направени през годината, когато данъчното ви задължение е високо. Ако работите като нает от работодател,, тогава доходите ви за 2013-14 ще бъдат вашата заплата, получена през годината до 5 април, заедно с обезщетенията и бонусите. Ако сте самостоятелно наети лица, тогава вашият приход ще бъде реализираните от вашия бизнес приходи и приходът от отдаването на имота под наем.

4. Платете търговските си разходи в най-подходящото време

Както и при т. 3 по-горе – ако сте самостоятелно наети лица с променлив доход, можете да платите сумата по вашите разходи, които не спешни, през годината, когато ще получите данъчни облекчения при най-високата ставка.

5. Възползвайте се от изключенията при годишния данък „наследство”

С данък наследство се облага имот прехвърлен на наследник при смърт на собственика в размер на 40% върху всички активи над £325 000. Няма данък върху подаръци, така че вие можете на теория да подарите вашите активи и така да избегнете този данък. Ако собственикът почине до 7-та година след подаряване на активите му, имотът се облага с данък за изминалото време, въпреки че равнището на данъка е намалено, ако смъртта му е настъпила между 3-та и 7-та година след прехвърляне на въпросния актив. Все пак има и активи, които не се облагат с доход – това са пари в размер до £3,000 на човек, които можете да получавате под формата на подарък всяка година. Стойността на тази необлагаема с данък сума е останала непроменена от 1984 г. насам. На пръв поглед тази цифра може и да не изглежда значителна, но ако женена двойка дава всяка година по £3000 под формата на подарък, след десет години, техните активи ще са намалели с £60 000, като ще получат облекчение за данък наследство в размер на £24,000. Ако през 2012-13 не сте се възползвали от полагащите ви се данъчни облекчения, можете да ги прехвърлите за следващата финансова година, което прави общо, за съпруг и съпруга, £12000, стига да направите това преди 5 април 2014 година.

6. Използвайте данъчните облекчения при плащането на CGT – данък върху печалбата от продажба на собственост

Може да ви се наложи да платите данък върху печалбата от продажба на собственост (Capital Gains Tax – CGT), ако продадете бизнеса си или собствен имот, който е ползван за бизнес цели и печалбите ви през текущата данъчна година надхвърлят £10,600. От HMRC ще решат дали сте използвали имота частично за бизнес цели или е използван изцяло за бизнес цели . В първия случай, при продажба няма да платите този данък, но няма да имате и право на данъчни облекчения. Докато при втория – ще имате право на данъчни облекчения, но при продажбата на имота ще трябва да платите данък печалба.

След това данъкът се начислява върху 18% за основните данъкоплатци и 28% за по-големите данъкоплатците. Не забравяйте, че £10 600 се отнася до печалбите, а не до приходите. Парите от инвестициите може да са значително повече от £10 600, тъй като трябва да приспаднете първоначалната сума от постъпленията от продажбата, за да се изчисли печалбата. Прирастът на капитала може да се извади от печалбата или да бъде пренесен в следващата година, съотнесен с бъдещите печалби, така че прегледът на инвестициите трябва да включва и дали да се отървете от ненадеждните инвестиции.

7. Забавете дивидентите си за 2013-14, ако това ще увеличи данъчната ви ставка тази година

Най-високата ставка на данъка – върху доходите над £150 000 през текущата данъчна година е 45%. Ако заради вашите допълнителни доходи от сега до 05 Април трябва да платите тази ставка, преценете внимателно как да получите вашия доход. В случай че направите това като собственик на вашата компания, плащащ дивиденти, пресметнете тези дивиденти в настоящата финансова година и ги платете от печалбата за следващата година. Въпреки че 20% и 40% ставки на данъка ще останат същите през тази и следващата година, все пак си струва да преразгледате всички плащания на дивиденти. Така ще си гарантирате, че не се плащате ненужен данък, при условие, че смяната на датата ще ви „задържи в редиците” на основните данъкоплатци и през двете години.

8. Избягвайте 60% ставка на данъка върху доходите

Най-критичното ниво на доходите е между £100 000 и £116 210 годишно. В този диапазон личната необлагаема квота е £8,105 , след което всеки £2 се облагат с данък от £1. Така се оказва, че данъкът върху получените доходи е невероятните 60%.

9. Напуснете работа в точното време

Ако планувате да започнете собствен бизнес, то тогава времето е много важно. Правилата за облагане на печалбата при стартиране и приключване на бизнес са сложни – дори и след като са били опростени, преди повече от десет години. Избирането на правилна дата на която да напуснете работата си, да започнете собствен бизнес или да го преустановите – това е най-важното решение, което трябва да бъде взето, и то навреме. Важно е да знаете, че именно тези дати биха могли да имат драматичен ефект върху сумата на данъка, която плащате. Края на финансовата година е много добър момент да преразгледате тези въпроси, но все пак задължително потърсете и експертно мнение.

10. Дарения за благотворителност

Направените дарения за благотворителност подлежат на данъчни облекчения при най-високата ставка. Ето защо е важно да се води отчет за тях и да бъдат въведени в данъчната декларация. Парите, които сте платили за благотворителност, са „сумирани” така че, благотворителната организация да върне данък при основна ставка. Например, ако вие сте дарили £1000, благотворителната организация ще възстанови още 25% или £250. Когато впишете дарението в данъчната си декларация, ако данъкът върху доходите който плащате е обложен с най-високата ставка от 40%, вие ще имате право на данъчно облекчение в размер на 40% от брутната стойност на дарението. Благотворителната организация вече е регенерирала 20% от него (£250), но вашата данъчна сметка ще бъде намалена с още 20%, така че реалната стойност на дарението е £750, а не £1000.

)

Категории