Пазаруване

Кредитни полици и стоки

Не можете да настоявате за кредитна полица и не е необходимо да я приемате, ако ви  се предложи. Обаче, ако приемете кредитна полица, не можете на по-късен етап да  размислите и да си получите парите обратно, или да получите компенсация, дори и да  имате право на тях.
Кредитната полица не е необходимо да приема някаква определена форма. Тя може да  ви бъде предложена като ваучер за подарък, а може да има и условия към нея. Може  да се наложи да я използвате в рамките на определен период от време.
Проверете условията по кредитната полица и се уверете, че търговеца притежава  стоките, от които се интересувате.

 Открих дупка на ръкава на един пуловер, който купих миналата седмица и  възнамерявам да го върна в магазина. Трябва ли да приемам кредитна  полица?
Ако връщате стока на търговеца заради незадоволителното й качество, понеже не отговаря на предназначението си или на описанието си, тогава не е необходимо да приемате кредитна полица и сте в законното си право да си поискате обратно парите.
Обаче, ако приемете кредитна полица, при условие че имате право да си получите обратно парите, в последствие не можете да си промените мнението, освен ако не докажете, че продавача ви е принудил да приемете кредитната полица.
Ако връщате дадена стока на продавач, просто защото сте си променил(а) мнението относно нея – например, не харесвате цвета – тогава няма да имате законното право да си поискате обратно парите. Ако при тези обстоятелства продавача ви предлага кредитна полица, той върши нещо повече от законните си задължения.

Гаранция, поръчителство, сервиз и резервни части

Нямате автоматично право на гаранция, поръчителство или сервиз. По начало, гаранцията ви се дава безплатно при покупката на стоките. Обаче, често се случва да плащате за поръчителство или сервизен договор. Няма закон, според когото трябва да бъдат предоставени някакви резервни части.
Ако има гаранция или поръчителство, те могат да ви дадат допълнителни права към законно установените ви права. Гаранциите и поръчителствата често имат прикрепени към тях условия, които ограничават предложените от тях оферти.
Обаче, може да се окаже по-лесно за вас да претендирате по силата на гаранция или поръчителство, ако търговеца ви откаже това, което искате, или ако нямате законни права срещу него. Ако сте закупил(а) стоки чрез дистанционна продажба (например, по телефона или internet), за вас може да е по-удобно да претендирате по силата на гаранцията или поръчителството. Гаранциите и поръчителствата могат да бъдат доста полезни, ако имате проблеми със стоките, а търговеца е излязъл от бизнеса. Безплатните гаранции към стоките трябва да бъдат написани на разбираем английски език и да са лесни за забелязване. Условията по гаранцията са законно обвързващи. И безплатните, и платените гаранции могат да ви предложат допълнителна защита към вашите законни права.

Моята нова миялна машина е с гаранция. Какво точно покрива тя?
Когато купите даден продукт, гаранцията е допълнителна защита към законните ви права. Продавачът не е длъжен да ви дава гаранция. Безплатните гаранции към стоките трябва да бъдат написани на разбираем английски език и да са лесни за забелязване. Условията по гаранцията са законно обвързващи.
При определени случаи гаранцията ви позволява подмяната или поправката на дефектни стоки. Даването на гаранция не означава, че продавача може да пренебрегне законните ви потребителски права – например, правото, при определени обстоятелства, да си получите обратно парите, ако има проблем със стоките.
Ако даден търговец се опита да пренебрегне законните права на потребителя, това може да се счете за престъпление, в който случай вие може да се свържете с местния Trading Standarts Department – номерът можете да намерите в телефонния указател.

Категории