Здраве и здравеопазване Здравна каса - NHS

Лечение при личния лекар (GP) / NHS-номера и медицински картони

Имате право на лечение от личния си лекар (GP) в кабинета, където сте регистриран/а. Но нямате автоматично право да се срещнете с личния си лекар (GP). При оплаквания, може да си запишете час по телефона предварително или на място, но не е гаранция, че ще ви приемат на същия ден, това зависи от натовареността на лекарите.
Един общопрактикуващ лекар трябва да ви осигури незабавно лечение при спешни случаи, дори и ако не сте регистриран/а при него.

Извънредни часове
Всички общопрактикуващи лекари трябва да се убедят, че в извънработно време на пациентите им e осигурено обслужване. Такова обслужване може да бъде осигурено, например, от други лекари, партньори в една групова практика, чрез списък на дежурствата между лекарите, обслужване чрез назначаване на заместник (временен заместник), или телефонен номер, който пациентите могат да използват в извънредните часове.
Primary Care Trust са длъжни да се убедят, че стандартът на предлаганите услуги чрез назначаване на заместник е задоволителен. Ако не сте доволен/доволна от стандартите на лечението, което получавате, трябва да се свържете с PCT, които отговарят за упълномощаване на заместник.

Домашни посещения
Не можете да настоявате личния ви лекар (GP) да ви посещава в дома ви. Личният ви лекар (GP) ще ви посети в дома ви само ако смята, че медицинското ви състояние го изисква. Личният лекар (GP) може също така да реши колко спешно е посещението.
Ако сериозно се влошите здравословно, след като личния ви лекар (GP) ви е отказал визита, лекарят може да бъде уличен в неспазване на договора си с Националната здравна служба (NHS), или да бъде обвинен в небрежност. Преди всичко, вие можете да подадете жалба.
Можете да получите домашна визита от обществена медицинска сестра, ако сте посочен/а от вашия личен лекар (GP) или от болничен консултант. Ако не сте спешен пациент, трябва да си запазите час и ще бъдете посетен/а на уговорения ден.
Също така, трябва да получавате домашни посещения от здравен работник, ако на скоро ви се е родило бебе или току що сте се регистрирали при личния си лекар (GP) и имате дете под 5-годишна възраст.

NHS-номера и медицински картони 

NHS-номерата помагат на персонала в Националната здравна служба (NHS) да получат своевременна информация за здравословното състояние на пациентите. Обаче, дори и да нямате NHS-номер, пак можете да получите лечение от NHS.
Една болница трябва да издаде NHS-номер на бебето ви малко след раждането му. Ако бебето не е родено в болница, номерът ще бъде издаден веднага щом болницата е известена за раждането. Ако бебето ви е родено в чужбина и няма NHS-номер, можете да се сдобиете с такъв чрез регистрация при общопрактикуващ лекар (GP).
За да получите медицински картон за бебето си, може да се наложи да дадете NHS-номера му на избрания личен лекар (GP). Все пак, процедурите за получаване на медицински картон варират в различните области. Ако се съмнявате, обърнете се към личния си лекар (GP). Ако нямате медицински картон, или сте го загубил/а, трябва да се свържете с местните PCT (Primary Care Trust), като им дадете вашите име, адрес и дата на раждане, както и името и адресът на предишния ви личен лекар (GP). При възможност, трябва да дадете и вашия NHS-номер.
Можете да се регистрирате при личния си лекар (GP) и без медицински картон чрез попълване на формуляр, който лекарят ще ви даде. PCT след това ще ви пратят нов медицински картон.

 

Категории