Данъци и такси Обща информация

Лиценз за гледане на телевизия във Великобритания

Във Великобритания е незаконно да се гледа телевизия без да е платен лиценз за това. Таксата за лиценз, която плащате, ви осигурява широка гама от телевизионни програми, радио и онлайн предавания, както и разработване на нови начини те да бъдат доставени до вас.

За цялото това съдържание – и телевизионните канали, и радиостанциите и онлайн предаванията, се заплаща такса за разрешително, което позволява услугите на BBC UK да останат свободни от реклами и независими от акционери и политически интереси.

Целта е таксите да се събират ефективно и справедливо, за да се доставят на платците качествени услуги. През 1991 год. разходите за събирането са около 6,2 % от общата събрана такса. До 2009/10 год. сумата е намаляла до 3,5%, което позволява да се отделят повече пари, за да се добавя ново съдържание и услуги.

Към началото на 2018 година британското правителство е фиксирало годишната такса за телевизионен лиценз на 147 паунда.

Както споменахме в началото, гледането и записването на телевизионни програми без валиден лиценз е противозаконно. Това включва използването на различни устройства, като например телевизор, компютър, мобилен телефон, конзола за игри, цифров приемник или DVD / VHS записващо устройство.

Гледането на телевизия без платен лиценз е престъпление, в което ако ви обвинят, може да се стигне до съдебно разследване, съд и глоба в размер до 1000 паунда (сумата не включва адвокатските хонорари). Изключение прави Гърнзи, където максималната глоба е 2000 паунда и Джързи, където тя е в размер на 500 паунда.

Цените на лиценза са както следва –  147 паунда за цветен и 49,50 паунда за черно-бял телевизор.

В момента съществуват различни начини за проверка дали разполагате с валидно разрешително или не.

Съществува база данни от около 31 милиона лицензирани и нелицензирани адреси. Така може да се провери дали на вашият адрес има платен телевизионен лиценз. Всички изпълнителни длъжностни лица имат достъп до тази национална база данни.

Ако съобщите, че не гледате телевизия, правоприлагащите органи може да ви посетят, за да проверят и потвърдят това. Изпълнителните длъжностни лица могат да използват преносими устройства за откриване и измерване на посоката и силата на телевизионния сигнал. Това прави лесно за тях намирането на телевизори, получаващи сигнал, дори и в най-трудните за достигане места.

Имате нужда от валиден лиценз за телевизия, независимо дали ще гледате на телевизор или ще използвате допълнително оборудване. За подобно оборудване се счита всичко, което се използва, за да гледате и записвате телевизионни програми, излъчвани по телевизията. Това включва компютър, мобилен телефон, конзола за игри, цифрова кутия , DVD / VHS рекордер или друго устройство.

Ето малко повече информация, която да ви помогне да разберете дали имате нужда от лиценз:

Лицензът обхваща монтирането и използването на телевизионни приемници в помещенията, посочени в искането ви.

Ако лицензът се плаща за превозно средство, като например кораб или каравана, той обхваща:

  • сегашният притежател на лиценза;
  • всеки, който обикновено живее в лицензираните помещения;
  • всеки, който обикновено работи в лицензираните помещения.

За статична каравана, сглобяем дом или хижа, използвана като втори дом, важи телевизионният лиценз от вашия основен дом, стига вие или вашето семейство да не гледате телевизия и в двете помещения по едно и също време. На всяко място устройството се захранва единствено от собствените си вътрешни батерии.

Телевизионният лиценз не включва части от помещения, които са отделени от основните помещения. Това може да включва площите, заети от наематели такива за настаняване на гости например, както и помещения, обособени като самостоятелни единици.

Лицензът за черно-бял телевизор не обхваща използването на цветен телевизор, нито съответното оборудване, като например цифрова кутия. Може да използвате само черно-бял телевизор и оборудване, което не може да записва.

Лицензионната такса трябва да се плати или изцяло, или в съответствие с план за плащане, договорен с регулаторния орган за телевизионните лицензи TV Licensing.

TV Licensing си запазва правото да отменят или да отнемат лиценз, както и да променят неговите условия, като публикуват известие. Това обявление може да бъде публикувано на сайта на BBC или чрез други национални средства за комуникации.

Служители могат да посетят лицензирано място по всяко време, за да проверят дали подадените данни са верни и да инспектират телевизионните съоръжения. Въпреки това не сте задължени да ги пуснете във вашия дом или офис.

Вашият лиценз се издава от името на BBC като лицензиращ орган съгласно Communications Act 2003. Както споменахме неколкократно, това струва 147 паунда за цветен и 49,50 паунда за черно-бял телевизор. В някои случаи може да имате право на намалена такса за лиценз.

Хората на възраст над 74 години имат право на безплатен лиценз.

Временните жители могат да ползват телевизионен лиценз с намаление от 7,50 паунда.

Имате право на 50% намаление на таксата за  телевизионен лиценз, ако сте сертифицирани като сляп или със силно нарушено зрение.

Някои фирми могат да кандидатстват за лиценз за покриване на броя на местата за настаняване или мобилни екипи (за хотели, хостели, коли и къмпинги) или пък за местата за развлечение ( за туристически райони).

Лицензионната такса ще се основава на броя на единиците, предлагани, след като телевизионният приемник е инсталиран или използван.

За да се покрият до 15 единици се плаща само една такса от 147 паунда.

За да се покрият повече от 15 единици се заплаща една такса за първите 15 единици и допълнителна такса от 147 паунда за всеки допълнителни 5 единици (или по-малко).

Може да искате възстановяване на сума, платена за лиценз за гледане на телевизия, ако:

  • Сте се преместили да живеете с някой, който вече разполага с телевизионен лиценз;
  • Домакинството все още е обхванато от лиценза за телевизия, а титулярът е починал. Ако лицензът вече не е необходим, част от сумата подлежи на възстановяване;
  • Вие не гледате телевизия;
  • Имате телевизионен лиценз, но няма да гледате и записвате телевизионни програми, излъчвани по телевизията.

Може да поискате да отмените сегашната си схема на плащане. Друга възможна ситуация е все още да се нуждаете от вашият телевизионен лиценз, но да искате да се откажете от настоящия метод на плащане. Това се отнася за директни дебити и телевизионни карти за лицензирано плащане.

Може също да се сдобиете с допълнителен лиценз на същия адрес.

Таксата ви може да бъде възстановена, ако сте си платили за разрешително два пъти за един и същ адрес или промените вида на лиценза – например от черно-бял телевизор към цветен.

Когато се отказвате от лиценза си, може да имате право на възстановяване, ако някоя от посочените по-горе причини се отнася за вас. Можете да кандидатствате за възстановяване чрез онлайн формуляр за възстановяване до две години след изтичане на срока на лиценза ви.

Ако не гледате и не записвате телевизионни програми, които се излъчват по телевизията, вие не се нуждаете от телевизионен лиценз.

В закона се посочва, че от телевизионен лиценз трябва да бъдат обхванати всички, които гледат или записват телевизионни програми на каквото и да било устройство. Това включва телевизори, компютри, мобилни телефони, игрови конзоли, цифрови камери и записващи устройства Blu-ray/DVD/VHS.

Не се нуждаете от лиценз, ако например използвате телевизора си, само за да гледате DVD-та или да играете на видео игри.

След като се уверите, че няма да гледате и записвате телевизионни програми като използвате каквото и да било устройство, трябва да уведомите TV Licensing. Това ще помогне да се запази тяхната база данни за връзка и означава, че няма да получите някое от писмата и наказанията, изпращани до нелицензираните адреси.

В повечето случаи просто трябва да попълните онлайн формуляр, който всъщност представлява декларация.

Имате право на частично или пълно възстановяване на текущият телевизионен лиценз, ако имате оставащи поне 3, 6 или 9 месеца от лиценза и няма да гледате и записвате телевизия отново преди той да изтече. В молбата си трябва да поясните, че все още пребивавате на същия адрес.

Ако искате да отмените лиценза си по друга причина, трябва да я поясните при попълването на документите. След като вече сте съобщили, че не гледате и записвате телевизия, но обстоятелствата се променят, отново трябва да уведомите TV Licensing.

Когато от TV Licensing получат вашата декларация, ще ви изпратят потвърждение и указания за следващите стъпки.

Ако става въпрос за спиране на плащането на лиценз за дома ви, след като данните са били актуализирани, няма да получавате повече писма или имейли от TV Licensing в продължение на около две години. След това те ще се свържат с вас, за да проверят дали обстоятелствата не са се променили.

Ако става дума за офис или фирма, след като данните се актуализират, няма да получите някакви допълнителни писма от TV Licensing в продължение на около три години. След това от там ще се свържат с вас, за да проверят дали обстоятелствата ви са се променили.

Ако декларацията е за студентско общежитие, след като данните са били актуализирани, няма да получавате повече писма от TV Licensing до началото на следващата учебна година. След това от там ще ви потърсят, за да проверят дали обстоятелствата са се променили.

Препоръчително е да плащате вашия лиценз, ако се нуждаете от такъв, защото ако при проверка се установи, че не плащате таксата, но гледате телевизия, ще трябва да заплатите пълната сума за разрешителното, а и рискувате да получите глоба в размер до 1000 паунда.

Полезни връзки:

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

Категории